Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 21st, 2010

Det slog mig att vi alla inför den kommande säsongen kanske söker nytt jobb eller om du som jag är frilansare så söker du nya utmanande uppdrag. Hur som – vi behöver förr eller senare använda oss av referenser. När jag sökte igenom min Mac häromdan kom ett blad om detta fram… Det är noterat 2005 i samband med någon föreläsning, uppdaterat 2007 – men jag tror att det mesta håller idag.

Håll tillgodo! (och kommentera gärna!)

En referent är din ställföreträdande säljare!

Behandla dem som en sådan! Referenten ska ju öka våra chanser att få jobbet.

Syfte:
Mitt mål är att vi ska vara världsmästare i mycket – däribland att hantera referenser.

Bakgrund:
Vi ombeds alla att ge referenser. Men det sker ofta litet mekaniskt och inte alltid så genomtänkt. Ett möte 5 oktober fick mig att tänka till och våra upphandlingar var ytterligare en trigger.

Processen med referenter har flera faser:

1. Identifiera en bra referens

+ Vilka krav ställs i upphandlingen? Hur översätter vi det till en relevant referent? Dvs vilken person möter bäst kraven?

+ Är tidsaspekten rimlig? Dvs är referensen fräsch nog?

+ Behöver du en roll-referent (som ska svara för hur du agerar i din roll)

eller en karaktärsreferent (som kan gå i god för vem du är)!


2. Kontakta referensen

Förbered frågor så att du ger ett bra intryck. Sätt mål med din referens (se nedan) och stäm sedan av om du når de målen.

3. Stäm av referensen – vill hon, är hon bra?

+ Ge bilden av situationen – så här är det (ge hela scenariot). Jag VILL VERKLIGEN ha detta jobb… (sätta hela scenen)

+ Ge referenten chansen att dra sig ur med hedern i behåll – dels kanske de inte vill, dels kanske de ger en svag bild av dig!

“Har du tid att vara min referens…” hellre än “Vill du ställa upp som min referens”. Det du INTE vill är att få en referens som egentligen inte vill – eller inte tycker att de kan stötta dig. Du ger på detta sätt en chans till personen att tacka nej – utan att behöva tappa ansiktet eller känna sig taskig.

4. Stäm av förväntningar!

+ varför behöver vi referenten – ge hela bilden

+ viktiga faktorer för mig i referenssituationen

5. Våga ta din din referens på pulsen!

Säkerställ vad din referens genom att våga ställa frågor!

+ “Något du funderar över? Känns det bra – är du väl förberedd?”

+ Gå igenom er tidigare relation – vad har hon för minnen?

+ Finns det något du vill tillägga om vår relation och hur det var att arbeta ihop?

+ KÄNSLIGAST (men MYCKET viktigt!!!): “Finns det något som du aldrig tog upp då, men som du kanske retade dig på då – men som aldrig kom till ytan?”

(”om du skulle anställa idag i denna situation – skulle du då anställa mig? Varför/varför inte?”)

(Det är bättre att prata om de negativa erfarenheterna så de är bearbetade

på bästa sätt – alt att vi väljer bort en referens som inte är så bra…)

+ Uppträd så proffsigt att referenten själv ska vilja anställa dig!

6. Håll referenten informerad

+ Under sökprocessen – se till att din referent är informerad om vad som pågår

+ Om du får ytterligare information under sökprocessen KAN det vara lämpligt att informera referenten

7. Vid klar upphandling/klart jobb

+ Informera om hur det gick!

+ Tacka för tjänsten

8. Håll referenten varm mellan sökningar

+ Det kan vara åratal emellan – håll dem uppdaterade, ses över en lunch då och då!

Generositet lönar sig – Givers Gain – Sharing is Caring, var juste mot dina referenter så har du stor nytta av dem – och de av dig!

Lycka till!

Johan

Read Full Post »

Detta är mina högst personliga noteringar av det jag uppfattade av detta seminarium. Jag var rätt sliten efter en kul junimånad med uppdrag varje dag, så detta med att ta justa anteckningar… Nja, det var jag inte helt i form för. Så jag tar mig friheten att citera Brit Stakston från JMW – (detta är en bild, så länkarna fungerar inte men det gör den här: se mer på www.jmw.se


Så här såg det ut – och du kan se strömmad video på www.lr.se/play


Rossana Dinamarca (V) – vikten av att varje elev och lärare måste ha tillgång till en dator. Tog upp Youtube som medel att kunna filma en lektion eller för erfarenhetsutbyte med andra lärare. Att skapa Facebook-grupper med de elever man undervisar.

Fredrik Federley (C) – sociala medier inte som ett verktyg – utan en del av mig. Som hur jag förhåller mig till mina vänner och kollegor. Har delat upp sin digitala närvaro för två målgrupper: vänner/fest och politikerrollen. I grund och botten att få folk att se att detta i grunden inte skiljer sig från andra sätt att umgås. Regler som normalt gäller i klassrummet kommer fungera även när det gäller sociala medier.

Kristina Alexanderson, gymnasielärare: Vissa elever har det enklare att “signalera” till läraren. Man vill kanske inte visa att man inte hänger med i matten… eller annat av känslig art, kan vara lättare att hantera via sociala medier.

Helena Linge, ledamot i LR förbundsstyrelse: Demokratifrågan – att kunna påverka med text, bild och video. Skolan ska vara kompensatorisk – och ge de elever som inte har så bra villkor hemma kan få det stödet i skolan. (JL-kommentar: HÄR finns en utmaning – men WOW om det går att genomföra! Visst är vi skyldig eleverna detta?)

KA: – dessa verktyg är de bästa verktyg jag sett för utbyte av information och kunskap. Det skapar samarbete! Elever som har bloggat om finanskrisen – och romaner. Eleverna provade att skapa manifest, de moderna pamfletterna. Blogg för att göra projektarbeten – och hur marknadsför man på nätet. Elever i klass 1 har en gemensam blogg för målsättning och uppföljning av lärandet i klassen! I bloggen tränas eleverna att följa upp arbetet.

FF: fyller på – att elev-arbetena kan leva längre än förr – då de blev liggande… Nu kan de leda till interaktion. (JL-kommentar: Ja, tänk om man som 4:e-klassare kan ange tidigare arbeten som referens i en avhandling! Minns ett skitbra jobb vi gjorde i 4an om Magellans seglingar! Och St Barth i Gymnasiet – Juhan Mägiste grät nästan när han pratade om det arbetet – var är det nu?)

KA: det är ett större problem om skolan inte agerar alls. Vi måste ta ansvar – det är vårt ansvar som skola att föra dialogen och att träna dem i att vara källkritiska.

LR: Eleverna kräver att lärarna ska vara tillgängliga på nätet-
AP:
“men då krävs att lärararna ska vara tillgängliga jämt?”
KA:
Jag är ofta on-line – men vi sätter upp regler. Överenskommelser, förutstättningar.
KA:
Jag är totalsåld – det är mer överblickbart och lättare att driva arbetet som lärare.
AP: förutsätter inte detta att alla lärare har datorer? (JL: tyckte jag såg nickningar. ja, utan dator kan man väl inte arbeta idag? en laptop är närmast självklar idag!)

Sociala medier måste integreras i lärarundervisingen – men Federley tydliggjorde att man kan vara bra på sociala medier men man måste inte vara teknisk expert. Den digitala kunskapen är inte lika nödvändig. (Och där finns nog en lättnad för många – min kommentar)

AP: vad händer om läraren kommer för nära eleverna?
KA:
Det står i skollagen att jag har ansvar för hur de utvecklas.
FF: Lärarna är ju inte omedvetna om vad som pågår i klassrummet.
Dinamarca: tog exemplet med lärare som blir Facebook-vän med eleverna när de går ut skolan – att inte vara vän med elever medan de är elever.

KA: Andra gör på annat sätt. Det går ju att skikta vad “vänner” kan se och inte på FB (min kommentar: återigen – kunskap, kunskap – som lärarna behöver ha!) Det återkommer till strategin – vad är vårt syfte, vad har vi för ansvar.
FF:
Läraren är ju i grunden pedagog. Man ska tänka igenom hur man använder mediet. Lärarens roll som förebild.

Här kom en fråga upp – tror det var från AP: Hur privat man får/vågar vara – vad som sker med min roll som förebild

FF: Ett av problemen många har är att man blir mer av den person man egentligen redan är.

(min kommentar: ja, transparensen kommer allt mer – “den globala byn” är redan ett faktum. Den relativa anonymitet vi fick när vi flyttade till storstäderna är delvis på väg att falla. Och vi är inte helt beredda på det…)

Här tar mina anteckningar slut. Jag var säkert rätt partisk och noterade vissa personers utsagor mer än andra. Jag var ju mest på plats för att lyssna på Brit, men blev rätt tagen av vad som sas även av de andra. Well, du ser på videon!

Jag blev litet störd över att moderatorn försökte skapa motsättningar och därigenom debatt – men missade att låta de agerande fördjupa sig. T ex skulle vi velat veta HUR jag nu som tittande lärare – detta streamades och finns fortfarande på www.lr.se/play – sök “sociala medier i skolan”

Hur som helst, detta seminarium var alltså starten på en seminarieserie som Brit kommer genommföra med Lärarnas Riksförbund. Mer om detta hittar du efter semestrarna – sök “JMW och Skola 2.0” så lär du få träff!

Read Full Post »

Hej i sommarvärmen!

Det har skrivit spaltmil om Almedalen och det lär fortsätta skrivas. Även av mig. Denna gigantiska mässa – eller “vuxenkollo på crack” som någon kallade den – inspirerar och sporrar. Ett sådant möte var med Kristina Alexanderson.

Här ovan är hon (2a fr v) del av panelen i debatten “Skola 2.0” i Almedalen i år, tillsammans med bland andra Brit Stakston och Fredrik Federley. Seminariet var som jag förstod det triggat av Brits bok “Politik 2.0” . Fler bilder här!

Under flera seminarier och möten hörde jag denna smarta gymnasielärare uttrycka sig om det jag kallar “Underlättande internetverktyg” i skolan. Läs gärna detta blogginlägg i frågan.

Kristina gör en viktig uppdelning som ibland glöms bort i debatten: den i verktyg för informationsinhämtning – sök, analys, granskande – och i sociala medier. Ibland kan distinktionen bli svår för vissa tjänster hamnar i gränslandet. Således är t ex Wikipedia för de flesta in informationsbas men för färre ett socialt medium i det att man skapar innehåll. Har du inte provat det – så ge dig in i leken, det är mycket utvecklande!

Dels gäller det alltså tillgången till sökverktyg – närmast självklart idag. Dels gäller det de sociala medierna. Genom sökningar på nätet märker vi relativt snabbt att källkritik är ett måste. Ibland låter det som något nytt men det var något som de flesta av mina lärare varit bra på att tydliggöra: “vem har skrivit – och med vilket syfte?” Detta behov lär inte minska – och är bra för vår goa hjärna – att behöva reflektera, fundera över syften – synka och jämföra med tidigare erfarenheter och trosystem.

De sociala medierna då? Vi har alla ett stort behov att räknas och få tillhöra en grupp. Med sociala medier ökar chansen till utbyte med andra människor – men också risken för splittring ökar. Jag är övertygad om att detta ställer högre krav på den lärare som ska leda en lektion där varje elev har en dator framför sig. Men det ger även enorma möjligheter. Vi som inte är födda med en laptop i knät har nog en tendens att tro att andra kollar sin mail när vi leder ett möte. Men se till att mötet är så fängslande att mötet i sig är mer stimulerande än att kolla mailen! Märk väl “stimulerande” – allt måste inte vara “KUL”. Men det mesta vi lär oss i skolan kan vara väldigt inspirerande.

Hur kommer då LUCK in i skolan?

(mer om konceptet LUCK här)

L: Lean – en struktur där vi fokuserar på de aktiviteter som faktiskt är värdeskapande – eleven hamnar här ofta i fokus, men vad sker med en lärare som inte stimuleras löpande? Jag anser att dessa båda processer – lärarens och elevernas ska slingra sig fram parallellt.

U: Underlättande internetverktyg – ja början till den beskrivningen finns ju ovan. Det finns säkert mycket mer att säga, men nu är vi igång!

C: Det coachande förhållningssättet – Krävande för en lärare som har så många elever. För i coaching möter vi eleverna i det perspektiv där de redan finns och levt sitt liv. Därur finns många drivkrafter att väcka. Men hur ska man som lärare hinna med? Jag rekommendrar alla lärare att studera gruppcoaching – för att kombinera med individuell coaching. Även detta område kommer jag återkomma till!

K: Kognitionen. Ja, här har vi ju hela grunden till “skola” att “Skola in” handlar ju om någon form av anpassning och införande av nya rutiner, kunskaper, insikter. I kognitionen finns många av nycklarna till framgångsrikt lärande.

OK, det var några inledande ord om det koncept jag arbetat fram under en 10-årsperiod som konsult, lärare och – i någon mån – pedagog.

Vilka är dina reaktioner, tankar om detta?

Read Full Post »

%d bloggers like this: