Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 6th, 2011

I’ve been blessed with such great people – friends, relatives and new friends. Travelling on your own definitely opens new perspectives. Meeting with relatives and especially very young children opens your heart. Imagine to almost three years old ballerinas in pink outfits performing the Nutcracker in their most personal way… Except for that – what impressions? And how’s writing? Well, impressions are great – and writing could be better.

Currently, there are two books to be finalized – the LUCK Basics book – and the Delegating book – a book in mobilizing process. A few discussions stay in my mind. One with Luiz from Brazil – an investor visiting his son in New York. We met at Starbucks 8th and 43rd and discussed high and low in management, leadership and communications. One day  I hope to be in Brazil to talk further. And meanwhile – let’s talk further here! My advice to all travelling in business: skip hotel breakfast! Go to the closest local cafe and start talking! I’ve had some of my best networking in occasions like these.

Another was more of a surprise. As I was finalizing my breakfast at the Hyatt Regency Hotel in Dallas (a great hotel with excellent bar, breakfast and all other services you can think of) – one of the managers (I take it) asked what I thought of the new venue. All is new, dresses, buffet, furniture – and well, in some way we entered the discussion of work. She gave me some additional pieces to the LUCK book of Hotel Management – maybe released in 2012 (starting to have realistic plans over here now ;-))

As they say in Texas – Thank y’all!

(now transferred to San Francisco)

Johan

Read Full Post »

Det hettade till första veckan detta år. Någon har sagt att det som sker första veckan ett år blir kännetecknande för resten av året. Jag vet inte om det ligger så mycket sanning i detta – men räkna med att de så kallade sociala medierna kommer stå i fokus mer än en gång detta år!

Bakgrunden till denna blogg finns bland annat i de kommentarer Brit Stakston gjorde i TV4 den 4:e januari

http://www.tv4.se/1.1966618/2011/01/04/fick_sparken_for_facebookkommentar

– en länk jag inte kan se här i San Francisco, kanske pga rättigheter till materialet. Hur som helst – några saker utifrån mitt perspektiv som managementkonsult:

Lojalitet med arbetsgivaren. Våra anställnings avtalet kräver lojalitet med vår arbetsgivare. Nu kan man ju tolka vad som menas med lojalitet – men att tala illa om den hand som föder dig, det är väl inte vidare smart? Men det kan vara så att den som ser brister i organisationen och INTE reagerar – hur lojala är de? Problemen börjar om jag publikt pratar om sådant de flesta bedömer som interna frågor. Men gränsdragningen ÄR svår – och gränserna kommer helt klart att glida.

Tänk till. HUR du skriver något kan ibland vara väl så viktigt som VAD du skriver. “…detta dårhus” och “…detta dårhus ;-D” har ju i de flesta fall en väldigt stor skillnad. Vad denna historia även belyser är ett av problemen med skrivna meddelanden – du vet inte alltid vilka som ska läsa, vilket sinnelag de är i och hur deras perceptiva filter är inställda. För vi väljer alla vad vi vill ta in av det som sker omkring oss.

Omdöme. Vad tror jag att detta kan ha för effekt? “Jaha så jag ska tänka efter hela tiden över vilken effekt det jag skriver kan ha för mig – och andra?” Ja. Så enkelt är det. Allt du skriver på nätet kan du räkna med blir kvar där. Du måste alltså kunna stå för det du skriver.  Nu – och sen.

Kunder. Ett företag eller en organisation har någon form av intressenter – ofta kunder, brukare eller andra som är beroende av vad ni gör. Hur påverkar det du skriver DEM och deras syn på er?

Indikation. En missnöjesyttring kan vara en utmärkt signal för ledningen att lyssna på. Inte bara kritisera – utan se som ett tecken på något. Det KAN ju leda till bedömningen att just denna person är fel person på fel plats, men det KAN ju vara så att individen ser något som de som sitter i ledningen borde bry sig om.

Ledningen. Som ledare gäller det att alltid vara lyhörd. Det som är lätt att glömma som medarbetare att ledningen (om den fungerar väl) har ett ofta både djupare, bredare och längre perspektiv. Det som kan se vansinnigt ut på en nivå är helt naturligt på en annan. Så – respekt i båda riktningarna krävs.

Hur har ni det hos er? Vad tycker du?

Read Full Post »

%d bloggers like this: