Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 16th, 2011

Jeanette Forss har skrivit en bra post om hur man kan hantera och bygga “ryktet på nätet” eller “online reputation” – och triggar mina tankar om förbättringsarbete (och så klart LUCK-konceptet, men det skriver jag inte om idag. Tror jag ,-))

Här är Jeanettes post

Här är mina tankar:

Ja, enkla modeller är bra modeller! Dessutom synkar den bra med två modeller vi ju använder i förbättringsarbete – den mer traditionella PDCA – Plan, Do, Check, Act – eller Leans mer omfattande
DMAIC – Define, Measure, Analyze, Implement, Control. Jag har börjat använda “Coach” för C – då “control” ofta missförstås i Sverige som “kontroll” vilket kan leda till kontrollerande ledarskap, vilket ju bryter mot hela Lean- filososofin…

Read Full Post »

%d bloggers like this: