Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 2nd, 2011

I mitt LUCK-koncept var det från allra första början självklart att ta med sociala medier. Mest för att de påverkade relationer inom organisationen – och utåt med kunder, brukare och andra intressenter. Det var helt enkelt ett område för kommunikation.

Men området växer mycket fort. Under tiden kommer “förstärkt verklighet” där jag som småföretagare kommer kunna finna blanketter, information, vägledning mm i miljöer där jag vistas – bara genom att öppna min terminals ögon mot det jag ser.

Tjänster för samarbeten kommer vara mycket stora framöver. Vi har redan nu “Google Docs” där du kan sam-skapa (crowdsourca) tillsammans med andra. I många av verktygen dessutom samtidigt! Revisionshanteringen är ett minne blott – sköts av systemet. Många, många missförstånd detta undanröjer!

Tjänster som är geografiskt bundna – eller underlättade. Du kanske vill ha information om en ort så där 15 minuter innan du anländer. Tiden kan du sätta själv – områdena som intresserar dig likaså. När du sedan använder sker sömlös kommunikation med den “förstärkta verkligheten” som leder till till taxi eller vad du nu letar efter. Vill du hellre att navigatorn ska hjälpa dig så gör den det.

Ekonomisystemet ligger även det i en molntjänst. Det påminner dig under resan om några fakturor som förfallit till betalning – och några du inte skickat till dina kunder. Lätt fixat från mobilen.

På vägen får du senaste statistiken från Klout och andra tjänster som rejtar vad du gör på nätet – och ditt rykte. I mitt fall: dagskurs i Ledarskap, Sälj och Projektledning. Förslag till ämnen som skrivs om men där min närvaro är tunn. Rekommenderade ämnen att läsa – och att skriva om.

Relationsväckaren: en tjänst som påminner dig om kontakter du redan har – men som kanske kommit i skymundan eller glömska. Vad var det nu de gjorde – din scanner och databas hittar det snabbt, samt scannar av på nätet. Förslag till samarbeten som synkar med det du redan gör.

Slumputmanaren: Saker du INTE gör – denna tjänst kombinerar på ett mer slumpartat och disruptivt sätt. Vad SKULLE du kunna göra? Med vilka, hur? En “sov på saken”- tjänst.

Ja, det är MYCKET mer internettjänsterna kan göra för oss entreprenörer än bara hantera kommunikation. Som sagt, U:et i LUCK kommer explodera!

Hur påverkar detta dig?

du som är ekonom, eller jobbar på it-avdelning – hur tänker du?

Read Full Post »

Var kommer människans Mönsterseende ifrån?

Jo, när det prasslade i gräset kunde vår anfader (eller –moder) göra några antaganden:

1.     ”Det prasslar – och det ÄR en tiger”

2.     ”Det prasslar – och det är INTE en tiger”

Man behöver inte vara snille för att inse att de som gör antagandet nr 1 har en fördel om det verkligen ÄR en tiger. En så kallad ”sann-positiv-slutsats”. Den som i samma fall drar slutsatsen att det inte är en tiger – när det verkligen FANNS en tiger – fick kanske inte föra sina gener vidare utan slutade som lunch. Ett ödesdigert exempel på ”falsk-positiv”  Så förmodligen är det så att evolutionärt lönar sig reaktion 1: Sann positiv. Inget konstigt med det.

Nå, våra sinnen kan ju spela oss ett spratt. Om det inte prasslat på ett tag kan jag ju – medvetet eller omedvetet – få för mig att det prasslar – låt oss kalla dessa 1b och 2b:

1b.  ”Det prasslade nog – och det ÄR nog en tiger” (falsk – positiv)

2b. ”Det prasslade nog – men är säkert ingen tiger” (falsk – negativ)

Här kommer det verkligt intressanta: vilket beteende kommer premieras under evolutionen? Mycket tyder på att de sorglösa 2b-varelserna inte blir så långlivade. I en trygg miljö kanske, men naturen som vi lärt oss den är tyvärr inte SÅ överseende med dandyliv på stäppen… Så med 1 och 1b kombinerade blir vi en varelse som har koll på faror – även när de inte är närvarande. Men det lönar sig!

Några nackdelar med detta? Ja, i vår värld av så många oförklarligheter kommer detta sätta vår hjärna på hårda prov. Vad händer med vår hjärna när det inte FINNS något mönster? Kan vi skapa mönster på egen hand? Lägg till ovanstående ”mönsterseende” – eller varför inte ”monsterseende” – det är ju för de farliga djuren denna funktion ska skydda oss! – även vår neo-cortex, hjärnbarken. Denna vill på något sätt skapa en förståelig bild av vad som sker omkring oss. Detta behov är starkt, så starkt att detta – tillsammans med mönsterseendet – kan skapa rejält komplicerade konspirationsteorier. Lägger vi till detta till vår ”valda sanning” och våra perceptiva filter så inser vi hur komplexa vi människor är.

Här är förresten en video om detta – rekommenderas!

http://www.ted.com/talks/michael_shermer_the_pattern_behind_self_deception.html

Finns då detta i vär vardag? Det räcker väl med att ställa några frågor:

  • När ser vi orsakssamband som är emot oss? – när vi är i balans eller ej?
  • Hur påverkar min känsla av att kunna påverka situationen min känsla av att ”något yttre styr”?
  • Vilka är mest vidskepliga i baseball – de som är slagmän – eller de som är mottagare ute på fältet?

Rent medicinskt sker tydligen följande:

  • när nivån av dopamin är för låg i hjärnan ser vi inga mönster alls.
  • När nivån är ”lagom” – något slags normalstatus fungerar allt som det ska
  • När nivån är förhöjd ser vi mönster i allt. Ett välkänt exempel är Nobelpristagaren Naish, som såg mönster i allt. Mycket riktigt fann han samband i beslutsfattande – men även i det mesta i övrigt. Ett minst sagt jobbigt tillstånd.

Mönsterseendet påverkas ju även starkt av

  • Förväntningar – vad tror jag att jag kommer att se?
  • Vad TROR jag på? – min världsuppfattning (kalla det ”vald sanning”) kommer starkt påverka vad jag släpper in
  • De perceptiva filtren – en sållning som jag själv styr över – medvetet eller omedvetet. Kanske oftare omedvetet.

Dessa två tillsammans skapar lätt ett återkopplat system

Hur har ni det på er arbetsplats? Vilka slutsatser drar du av ovanstående?

Read Full Post »

%d bloggers like this: