Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 21st, 2011

I del 1 av denna serie berättar jag historien bakom luck-konceptet. Den är starkt förkortad och när jag ser den så här i efterhand kanske litet väl mycket “inifrån och ut”.

Nu till konceptet – vad står de olika delarna för – och hur GÖR vi?

LUCK är en förkortning för ett koncept som omfattar de fyra områdena

Lean Production – ett sätt att bygga sin leverans till kund, brukare med flera
Utvecklande internetverktyg – som ger oss helt nya sätt att relatera till individer
Coachande förhållningssätt – metoder att skapa delaktighet med mera
Kognition – som beskriver hur hjärnan uppfattar, tar in och bearbetar information

Låt oss nu närma oss områdena – ett och ett. Vi börjar i den ordning vi normalt arbetar:

Kognition:
Inom detta område finns det många begrepp och funktioner. Här är några:

Perceptiva filter och linser – vi väljer till stor del vad vi ser, hör och upplever
Reptilhjärnan – förenkling av några blixtsnabba reaktioner: anfall, flykt och försvar
Behovssystem – Maslows hierarki, SHB, tillhöra
Beteendesystem – Vi agerar på ett sätt vi tror fungerar
Inre och yttre värld – hur vi ser och upplever den yttre och hur den inre styr oss
Gruppdynamik – effekter när vi kommer samman, FIRO, groupthink mm
Försvarsmekanismer – metoder vi tar till för att bevara självkänsla och världsbild

Det är väldigt spännande att arbeta med dessa områden och diskussionen kring vårt ledarskap når nya höjder. Många goda insikter kommer redan här.

Coachande förhållningssätt
När vi väl har koll på hur vår hjärna hanterar information är det oftast naturligt att prova det coachande förhållningssättet. I detta område finns en rad verktyg och insatser:

Målstyrning – Hur vi sätter mål tillsammans
Att skräddarsy lösningen – vikten av ett gemensamt “hur”
Egeninventering – vad är det för resurser vi har till buds?
Ledarstilar – och deras effekter
Drivkrafter – att förstå och utforska vad som bäst driver respektive individ
Vad coaching inte är – jämförelser med mentorskap, lärare, handledare, stöd

Utvecklande internetverktyg
Idag finns en rad tjänster och verktyg som inte bara underlättar vår kommunikation internt och externt – utan även utvecklar vårt sätt att tänka, arbeta och förhålla oss till utmaningar. Här är några:

Chatt – ett enkelt och närvarande sätt att dels kommunicera, dels “bonda”
Wiki – att arbeta i strukturer av uppslagskaratär där innehållet skapas av alla
Samarbete i dokument “crowdsourca” – att simultant arbeta i samma dokument
Förstärkt verklighet “augmented reality” – ytterligare data förhöjer intrycket
Geolokaliserade tjänster – någonting som är kopplat till platsen erbjuds
Transparens – en känsla av att “vi kan se in”
Videotjänster – alla former av visuell/audiell/perceptuell påverkan
Bildtjänster – visuell kommunikation
Värdeutbyten – en insats av ett slag ger något annat tillbaka
Speldynamik – funktioner från dataspel och reality/lajv

Lean Production
Detta smått mytomspunna område är inte så mystiskt utan bygger på mycket sunda grundtankar. De bryter dock mot några av de principer vi lär oss under “taylorismen” – till exempel att en dyr maskin inte ska köras så mycket det går. Några grundläggande principer i detta avsnitt:

Värdeflöden – var skapas värdet i er verksamhet – från ax till limpa – för kunden?
Värdeskapande – Vad är slöseri (nödvändigt och icke nödvändig) och inte?
No Blame – vi skapar en kultur där syndabockar blir till problemlösande kreatörer
Ansvaret – medarbetarna i processen vet bäst var man trimmar – delegera ansvaret!
Aktiviteter – tavelmöten är effektiva sätt att få alla att ses, problem lösta och team
Nästa process är din kund – behandla nästa steg som din viktigaste kund
Rätt från mig – jag ser till att det jag lämnar vidare till nästa process är exakt rätt
Takt – vi producerar i den takt som kunden efterfrågar det vi gör
Rätt kvalitet – är den kvalitet kunden betalar för
Överproduktion är alla förlusters moder – skapar köer, binder pengar, skapar felaktiga beroenden och döljer fel och brister

Så där ! Nu har vi det mesta på plats. I del tre går vi in på hur detta kan göras i vardagen – kanske hos er?

(Min plan framöver är att skapa bransch-specifika små LUCK-böcker som ska vara ett gott stöd i vardagen, såväl för medarbetare som chefer och ledare. F n är listan 33 böcker lång – kom gärna med en propå även du – jag kommer behöva personer att intervjua. Exempel på områden: LUCK i sälj, förhandling, ledarskap, projektledning, café, pub, restaurang, skolan, LUCK för skogsbruk, LUCK för grisbönder (jo, faktisk!))

Samtliga ovan beskrivna områden avhandlas mer i detalj i den kommande LUCK-boken. Stay tuned – och ange gärna intresse för boken, planerad release: Maj 2011.

Read Full Post »

Just hemkommen från un-conferencen (förslag till svensk översättning i helgen “knyt-konferens” av “knytkalas” och “konferens”) “Webcoast” som gick av stapeln (sic!) för första gången nu i helgen i det före detta gamla varvsområdet vid Lindholmen i Göteborg. På en knyt-konferens skapas programmet av deltagarna själva. Mycket kreativt och alla har chansen. Inte mycket Jante här inte! (Kan vara en bra öppning för våra skolor!)

Under en tid har jag fått oerhört bärande och peppande meddelanden med frågor om jag kunde berätta mer om mitt “LUCK-koncept”. Stärkt av detta – och av de utmärkta diskussionerna under sommarens knytkonferens #SSWC på Tjärö i Blekinge skärgård blev svaret JA! Sagt och gjort – och inte fega ur! Stora lokalen och först, direkt efter att Maria och Stellan öppnat evenemanget. Och det var inte fel! Vilka sköna frågor, tankar och utmaningar. Nästa gång tar vi dubbla tiden – och lägger in några övningar. Det är knepigt för en publik att ta in fyra olika perspektiv – få ihop hur de synkar och sedan tro eller utmana. (Ett rätt vanligt chefs-fail: att presentera något vi själva lagt ned massor av tid och tankar på – sedan ska våra åhörare “greppa” allt på nolltid. Nå – vi har ju bloggen! Så, här kommer LUCK, i litet större text än tidigare! Kom GÄRNA med kommentarer! Helst öppet här nedan så andra ser och kommer med i tänket -eller per mail /DM på Twitter (@JohanLange). Nu kör vi!

Bakgrund
Jag har själv arbetat som chef i en rad positioner på såväl stora företag som (Siemens-Elema, Ericsson och Microsoft) som små (Sendit, Mecore). I alla chefskurser fanns det något som saknades. Vidare har jag arbetat med sälj i olika roller. Även här fanns det något som saknades. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska söka efter – om det är något okänt man söker.

Vad det var som var fel? Just vårt fokus på felsökning för att korrigera. För så såg det ut – om vi hittar felen och korrigerar dem – då blir allt bättre. Rent logiskt låter det ju bra – men varför hände så litet? Precis som en flygolycka ofta är en kedja av små misstag som adderar till den stora katastrofen växer idéer ibland fram på samma sätt — fast med ett avslut i något väldigt bra. I fallet med LUCK har det varit en rad små händelser, dialoger och utbyten som lett framåt. En sådan var när jag under en certifiering på ett team-verktyg fick höra en mycket kompetent och erfaren konsultkollega utbrista “jamen alla dessa förändringsinsatser – LEDER det någon vart? Egentligen????”

Problematisering
Känner du igen någon eller några av följande problem?

 • Brist på engagemang
 • Missade mål
 • oklart resultat
 • otydlig delegering
 • otydlig feedback
 • otydlig rapportering
 • otydliga mål
 • oklart arbetssätt
 • olika metoder varje gång
 • utbredd vardagsrädsla
 • rädsla att göra fel
 • överdrivet kontrollbehov
 • långsamma processer
 • svag teamkänsla
 • möten som mest består av rapportering av redan kända siffror och resultat
 • mycket litet är framåtriktat och utvecklande
 • CRM-systemen främjar inte kundrelationer utan kontrollerar säljare

Men också

 • ökat behov av tydliga processer
 • ökad volym mobila terminaler
 • mer och mer löses på rörlig fot
 • register och databaser känns för långsamma och dåligt uppdaterade

Tre missförstådda områden
Med ovanstående problem lågmält ringande i öronen konstaterade jag även lätt uppgivet att tre av de områden jag arbetade mycket med samtliga var föremål för satsningar. Satsningar som tyvärr ofta kom på skam. Man började storstilat men orkade inte hålla i det – och snart var de åter i gamla hjulspår. Orden från seniorkonsulten jag refererade till ovan kom åter och åter och åter…

De tre områdena var (och är!):

 • Coachande förhållningssätt
 • Sociala Medier och
 • Lean/Förbättringsarbete

Men det finns som bekant alltid minst två sidor av myntet… Kunde dessa månne ha något gemensamt?

En insikt växer sig stark
Jag bestämde mig för att göra en inventering: var klämmer skon? Varför är det så svårt att hålla i dessa förbättringsprojekt? Denna resa skulle inte bara ta mig med till de tre områdena ovan utan även till hjärnforskningen och då speciellt kognitionen – som jag valt att tolka brett som “hjärnans förmåga att ta in, filtrera och skapa responser på”.

I korthet fann jag att Lean Production (som företag som Toyota, SKF och Scania lagt mycket tankar på – men även kommuner som Vara och Borås och vårdinrättningar som St Göran/Capio och Skaraborgs sjukhus) kräver transparens och en väl stödjande ledare. “No Blame” är ju centralt. Hört det någon annan stans? Japp! I coachingen! Här verkade det finnas stödjande band mellan Lean och Coaching. En första tanke var född: “se till att träna Lean-ledare i coachande förhållningssätt”. Ja. Lätt. Eller, det var det ju inte – för när jag studerade en rad lean-arbetande företag var det svårt att få in detta “tänk”. Det krävdes mer. Mycket mer. Vi ska in och påverka stora strukturer som ofta varit förhärskande under lång tid. Åter till ritbordet!

Under tiden arbetar jag mycket dagligen själv med sociala medier – dels i samarbete med t ex Vladimir Koller. Vi gjorde några insatser för myndigheter, kommuner och statliga organ kring hur sociala medier kommer påverka deras verksamhet. Det blev åter tydligt hur mycken transparens de kan tillföra och hur radikalt de håller på att förändra villkoren för vårt företagande och hur vi driver våra organisationer idag. Men, hallå – sa vi “transparens“??? Det ingår ju även i Coaching och är en stor fördel i Lean. Nu! Nu börjar det likna något. Men HUR ska detta väcka intresse så vi får komma in och jobba med processer, ledarskap och målstyrning? Kort sagt: “Hur får jag alfahannarna och -honorna att lyssna?”

Svaret fanns i dagens hjärnforskning. Då jag läst medicinsk teknik på KTH finns såväl intresset som tillgängligheten till både medicin och teknik naturligt för mig. Medlemskapet i SIPF – Svensk Idrottspsykologisk förening har varit ytterligare en avgörande faktor. Med magnetresonanskameror kan forskarna idag se så mycket mer av vår hjärna – och framför allt göra mätningar under längre tid utan att skada känslig vävnad. Detta har gett stora insikter om vad som egentligen sker där inne. Här har vi logiska bevis som blir bra som motvikt till de “mjukare” faktorerna i sociala medier och coaching.

Vidare kunde jag konstatera att vi i paketet får med

 • två filosofier: lean och coaching
 • modern och enkel teknik: hjärnforskning och sociala medier
 • ledarskap: coaching och lean
 • checklistor: det finns en uppsjö i lean men även coaching

Många perspektiv var nu uppfyllda.

Paketering av konceptet
Jag har lärt mig att det som är paketerat är mycket lättare att ta till sig – och därmed sälja. Så, hur skulle detta paketeras?

L för Lean kändes naturligt, även om många av mina konsultkollegor avrådde “det blir så mycket diskussion om lean då”. Men det är just det jag vill ha!

C för coaching likaså. Även detta ett ord som väcker känslor – och inte sällan begreppsförvirring

K för kognition är även det naturligt.

Sociala Medierna – vad är det de står för? Ja, nog underlättar de vår vardag högst påtagligt? Så fick det bli “underlättande internetverktyg”. Men under bara de två år jag jobbat med slutförandet av konceptet har dessa verktyg blivit allt mer förfinade, så bra att de snarast bidrar till vår utveckling! Sålunda: U för utvecklande internetverktyg!

Konceptet var fött! LUCK!
Det gick ju förstås inte att mönsterskydda, men vad gör det? Låt oss göra det känt och köra igång.

fortsätting följer i del 2…

Read Full Post »

%d bloggers like this: