Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2011

Det finns fler tillfällen än vi kanske först tror att ge feedback i vardagen. Men de korta och effektiva feedbackarna kan kräva förberedelse från din sida. Titta på dina förbättringspunkter från förra utvecklingssamtalet. Hur kan du genom din feedback och dialog få detta att hända i dessa korta ögonblick med dina medarbetare?

Read Full Post »

Under en mycket intensiv höst blir det uppenbart – det är många som VILL förändring men inte alla som LYCKAS. Är det ren tur de drabbas av  – de som lyckas? Jag tror att det är lika mycket tur som när goe skidåkaren Stenmark i en intervju med jag tror det var legendariske “Plex” Pettersson fick höra att han hade “tur” som kom etta. “Ja, men är det inte konstigt att ju mer jag tränar – desto mer tur har jag!?”

Det där stora tillfället att skapa det där mötet, att planera för den där fantastiska konferensen då allt ska ske – den kommer sällan. Så ska vi ge upp? Nej, allt för många tappade sugar ligger och skräpar. Men vi har något som finns framför oss. Och det hela tiden – jag har valt att kalla dem “mikro-tillfällen” eller på engelska “micro moments”. De små ögonblick som är så viktiga – att njuta, att vara närvarande, att påverka. För det är ju just i nuet som det lilla maskhålet i tidsrumsväven öppnar sig och vi kan göra skillnad.Men för att detta ska vara möjligt behöver du göra ett förarbete:

* Vart är ni på väg?
* Varför just dit?
* Hur får du med dina medarbetare?
* Vilken feedback passar bäst till resp. individ och när?
* Var väntar du dig mikro-tillfällen?

Lycka till!

PS! Som många andra skapandeprocesser triggades även denna av en yttre faktor. I detta fall en statusuppdatering på Facebook av goe vännen Göran Adlén. Prenumerera även du på hans youtubekanal!

Read Full Post »

http://lokkomotion.se/seminarier/luck-9december2011/

Read Full Post »

I used a pretty slic app on my iPad and tried mailing it to this blog. Not perfect art or even slide I guess you get the point?

Created with Drawing Pad for iPad: http://drawingpadapp.com
Sent from my iPad

Read Full Post »

I was recently asked this question by a great customer and I thought you may be as interested as them?I’ve gathered three things I’ve noticed recently. (Now, they may all be just MY impression, but I see these trends in soooo many organisations):

Morning calls or MorningMeetings.
As most businesses face an ever-increasing complexity in their environment, more specialized roles of employees (making it impossigle for ANY CEO to keep an eye on everyting) and where misstakes are costly, we need to meet and synchronize. Well, I call it “back to the campfire”. We human beeings are great at reflecting and planning.

More and more managers and leaders are speaking of the “art of leadership”.
“State of the leadership” is showing up more and more frequently. Thus, involving their employees not only in the day-to-day basis of work – but indeed the control mechanisms in detail. Again – stakes are high – we all need to make sure we utilize our resources in the best possible manner.

The returnof Joy.
As more and more managers are getting the coaching style and Lean philosophies, fun returns to the workplace. We are more and more breaking the chains of freudian models where focus was mainly on fixing your weaknesses…  Well, challenges are met with strengths and if we can do it with joy we may have access to all of our inner resources.

What’s your view on this?

Read Full Post »

%d bloggers like this: