Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 7th, 2012

Mycket spännande har det varit att se och höra webbTV-sändningen  “God Morgon Almedalen” eller #GMA12 som den heter i twitterflöden. Idag handlade ett av inslagen om folkrörelserna. En fråga som jag fått men inte svarat på än är hur det koncept jag jobbar så mycket med kan komma in i detta med folkrörelser. Det är ju uppenbart att många av dessa traditionella folkrörelserna har tappat medlemmar och kursdeltagare. Samtidigt med detta tog Brit Stakston under sändningen upp “My Starbucks” där medlemmarna röstat på vad de vill ha från företaget Starbucks – och i detta fall ville medlemmarna ha just folkbildning!

Så hur kommer LUCK-konceptet in i detta med folkrörelser? I korthet är det en integrerad modell för transparent och hållbart ledarskap. Se där en samling floskler men jag menar det verkligen! Ett ledarskap som håller längre än nästa chef/generalsekreterare/ordförande, men samtidigt lämnar öppet för kreativitet, egna tankar och utveckling. LUCK består av fyra områden:

L: Lean-ledarskap: Baseras på tankar från bland andra Deming (drivkrafter, processer mm), Juran (kvalitet mm), Ohno (lean i praktiken, japanska sjön mm)
U: Utvecklande internetverktyg: I mycket en förlängning på våra sinnen: delning av bilder, videor, texter – via tjänster som Twitter, Facebook, Evernote, Bambuser, Instagram
C: Coachande förhållingssätt: En ledarstil som strävar mot det gemensamma målet(-en), ser individerna, ställer frågan “hur?” oftare än “varför?” men också utmanande och ansvarstriggande
K: Kognition: Hur hjärnan tar in, filtrerar och skapar grund för känslor, tankar och handlingar.

När vi arbetar vänder vi på ordningen av logiska skäl:
K – individens drivkrafter och vilja att tillhöra
C – stödet till individen. Feedback som är både lyftande och framåtsyftande.
L – strukturen för att veta, kollektivet OCH individen. No Blame – skapar
U – transparensen, delningen av info/kunskap, aggregerande av information (vi bygger alla i någon form “big data”). Ja, ni som känner mig vet hur mycket jag gillar bild och video – så här kommer mer!

http://bambuser.com/v/2809881

Till sist ett tips när det gäller bildning: Åtskilliga universitet har redan lagt ut mängder med strålande presentationer, seminarier och föreläsningar. De finns bland annat på iTunesU – varför inte botanisera nu i sommar!

Ja, och så såklart – feedback till mig nu!!!

Johan

Read Full Post »

%d bloggers like this: