Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 23rd, 2012

We all use expressions like “Seeing is believing” or “I believe it when I see it” and more recently “Pic(ture) or it didn’t happen!”

I agree – most of us get a lot more of the information available if we’re able to SEE it!

Here’s a recent work by Hampus Brynolf of Intellecta Corporate. This page is in Swedish – but the visual speaks over all languages (at least the ones using latin letters)

Short facts:
* 299,000 accounts defined as Swedish ones
* more than 50% are registered this year
* 171,000 tweeted at least once that month of the measurement
* the most active – one tweet a day – are 53,000 a good increase

Here’s the graph!

http://twittercensus.se/graph/

 

Read Full Post »

Ja, den frågan tog fart i samband med att en nyfunnen vän ställde frågan i svenska medier. Vi var själva på seminarier om hur sociala medier i synnerhet – och internet i allmänhet – påverkar och kommer påverka våra organisationer.
Konferensen heter “Enterprise 2.0”  – läs mer om den här!

Den första frågan som kom var “HAR vi några Community Managers” i Sverige?

Fråga två som då snabbt uppstod var – “Hur vet vi det? Vad GÖR egentligen en CM?”

En diskussion utbröt och det verkade rätt klart att ytterligare klarhet skulle skapas om rollen kunde definieras. Här är mitt bidrag till diskussionen. Den gör alltså inte anspråk att vara fullständig men kanske ger den någon klarhet och kanske även inspiration. Här är mina intryck – vägledda av en utmärkt bloggpost som jag utgår ifrån. Posten är av Jason Quesada – originalposten finns här.

Jag tycker att de är svåra att se idag, men vi kanske är på väg
mot en situation med fler. De behöver nog vara mycket tydliga med vilka värden
till tillför. Jag hittade en bra post av Jason Quesada som jag kommer citera här –
och naturligtvis ge några egna tankar kring ämnet. Till sist några slutsatser som
vi drog i de nätverk där jag själv agerat community manager – men på fritiden.
Några av våra lärdomar håller nog fortfarande!

En Social Media manager – en rätt ovanlig roll i våra företag:

Rollen är inte helt olik den vi tog i ett nätverk som jag engagerade mig i 2002.
Det hette Shortcut.nu och var helt unikt i sin form – och vad det tillät.

Vi fick nämligen öppna grupper och sätta rätt mycket av spelreglerna i dessa.
Vi som ledde dessa grupper (jag hade som mest sju stycken) lärde oss rätt
mycket av det som man i USA nu definierar som en Social Media Manager:

Så här sammanfattade Jason som också var på workshopen
“Community Managers: What They Do. How to be a Great One.” det hela:
* Social Media and community management are NOT the same thing
* Social Business is a strategy
* To make organizations more human, adaptive, and resilient in order to increase * revenu through relevance and reduce costs through crowd sourcing
* A community structure promotes shared ownership and commitment
* Community Managers are match makers and relationship builders
* Community manager should inspire conversations, not dominate it
* If you are doing community management without goals, then you are just shouting at people
* Finding community advocates helps you increase reach and word of mouth
* Engagement is about building relationships to support organizational goals

Låt oss ta dem en och en:

“Social Media and community management are NOT the same thing”

Sociala Medier är ett vitt begrepp som kan omfatta t ex Yammer eller annat verktyg för att underlätta intern kommunikation. Vackert så – men rätt långt från den “community manager” som mer i detalj definieras nedan. Det handlar mer om en person som leder och håller en community igång. Vi talade om “tribe leaders” där i början av 00-talet. Det kräver en hel del kunskaper! Kognitiva, coachande, gruppdynamik, förståelse för olika enheters skillnader i krav, mål, behov och tidsaxlar. Vidare ledarskap, internpolitisk insikt och förmåga att påverka. Förutom att veta vilka möjligheter tekniken ger – men också vilka gränser den sätter. Så – den som rekryterar en Community Manager ska vara medveten om vad man startar.

“Social Business is a strategy”

Att göra organisationen mer lönsam genom lyhördhet, kunskap för anpassning genom att arbeta smartare och reducera kostnader genom bland annat crowd-sourcing – klungtänk. Strategi sätts alltid på en relativt hög nivå i en organisation. Förr var den något som regnade ned i lagom stora bitar till cheferna som serverade sina medarbetare något smakligt. Idag behöver samtliga i snart sagt varje verksamhet känna till vilka visioner/mission som gäller för verksamheten – samt vilka strategier som valts – och hur dessa hänger ihop med just MINA ansvar, uppgifter och aktiviteter.

“A community structure promotes shared ownership and commitment”

Det är lätt att se att silo-tänkande och egna resultat i enheten gör ett dylikt tänkande omöjligt. Vänder vi på perspektivet kan ju effekten bli att dessa sociala nätverk (och inte minst framgångsrika Community Managers!) kan slå hål på silo-tänkandet. Detta diskuteras mycket i USA just nu. Silo-tänket
kommer vi se i många organisationer som har svårt att hinna med i de förändringar som sker framför våra ögon. Så länge Nokia gick bra var ju lokal förankring i butiker och kontor en stor fördel – när siffrorna
blir röda blir i ett slag allt detta belastningar – och det går FORT utför!

“Community Managers are match makers and relationship builders”

Det är här en CM utskiljer sig rejält från t ex en Social Media Manager enligt min mening. Rollen är här en matchmaker som dels ser vad organisationen behöver – men även vad de respektive individerna behöver. Samt klarar av att spela det politiska spelet och inte ställa till det i den ordinarie verksamheten. Förutom linje-verksamhet kan vi ju ha projektstruktur, processorienterade verksamheter, ja varför inte en matrisorganisation?

Det handlar alltså om såväl social kompetens som förmåga att se vilka samarbeten som kan växa och utvecklas. Det kräver kunskaper inom kognition: hur vi tar in och hanterar information, hur vi interagerar, vilka drivkrafter olika människor har, kommunikations- och lärstilar samt djup förståelse för organisationens
lång-, medel- och kortsiktiga mål. Vidare en mycket god förmåga att “få chefens öra” och kommunicera bakåt i processerna och uppåt i hierarkierna.

“Community manager should inspire conversations, not dominate it”

Tänk på skillnaden mellan en bra och en mindre bra moderator! En god moderator låter andra ta plats, talar inte mest – men får andra att tala – och att tala om (och lyssna!) – de är som katalysatorer: de tillför energi utan att själva förbrukas.

“If you are doing community management without goals, then you are just shouting at people”

Kanske litet överdrivet i vår kultur – men vi kan åtminstone säga att vi pratar förbi dem – eller över deras huvuden!

“Finding community advocates helps you increase reach and word of mouth”

Om man inte ÄR den där supererfarne community managern på 25 år med 15 års arbetslivserfarenhet – hur gör man då? Ja att ha fränder i organisationen som tror på det du gör och som förstärker dina budskap är av yttersta vikt. I min verksamhet är jag tacksam att ha en härlig samling följare som tror på mitt koncept och fortsätter stödja det. Men detta sker inte av sig självt! Det krävs intresse i båda riktningar. En bra grund är den så kallade tillitsgrunden jag lånat från retoriken:

* Se till att du har kunskap i ämnet
* Se till att du talar om sådant som är relevant för målgruppen
* Se till att du visar liknande värderingar som målgruppen – ta folk på allvar!

“Engagement is about building relationships to support organizational goals”

Javisst – en community är ju till främst för organisationens välmående – genom välmående och utvecklande medarbetare. Relationer är allt viktigare och den trenden lär hålla i sig. Hur mycket automation vi än inför kommer de människor som finns kvar att vara allt mer beroende av goda relationer. Vi lär se uttrycket “social kompetens” under lång tid framöver i våra anställningsannonser!

I nästa post om detta återkommer jag med de erfarenheter jag och några andra drog under Shortcut-tiden ca 2002-06. Jag tror en hel del av dem är giltiga än idag.

Nå, vad tycker DU?

Read Full Post »

Nokia may be on the decline – but not all employees go down with the ship – if it sinks (there may still be time). Some former employees of Nokia are breaking loose and putting their bets on a high-end market smartphone. The Jolla.

It’s a very interesting move – from several perspectives:

* Entrancy tickets are cheaper than in the 90’s and 00’s
* They need to belong to an eco system
* Users won’t settle with anything else than an excellent User Interface

More on Forbes on this.

What’s your take on this?

Read Full Post »

%d bloggers like this: