Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 27th, 2012

We humans are programmed to be cooperative. When we’re not, it’s often an indication of that something isn’t right. To start off – buildings and rooms should talk the language of “collaboration”. How?

Open area in the middle – often a stove place in old cottages.

Social areas that are designed for meetings – like coffee machines

Paper and crayons – nothing talks to our creative and collaborative mind as drawing and sketching

Being a freelancer, mostly at my customers site, I gave up having an office years ago. I now reside mostly at cafes and hotel lobbys. Hotels bring something more: fresh ideas from the outside. More on that in another post…

What’s your take on this?

Read Full Post »

*** Uppdatering 12-08-29: “Programledare” på UR. ***

Utbildningsradion är modiga och släpper in vardagsmänniskor i detta projekt. Det finns över 7000 programidéer att välja på. Jag valde såklart Kognition – och se gärna videon med utmärkte Peter Gärdenfors, Prof. Kognitionsvetenskap.

Läs mer: http://programchef.ur.se/johan.lange

***

Under detta år kommer jag intensifiera satsningen på LUCK-konceptet. Dels med en engelsk ebok, dels med seminarier och frukostmöten. Som en förberedelse för dessa planerar jag ett antal bloggposter som utvecklar konceptet och vad det kan nyttjas till. På sikt kommer också ett antal “nischböcker” (eller som vissa vill kalla dem “vertikaler”) inom områden som går igen i de kommande bloggposterna: Försäljning, projektledning, förhandlingsteknik men även skola/pedagogik, hotell & restaurang samt café. För att nämna några.

Först ut: K-perspektivet i LUCK, dvs Kognition.
Jag har valt definitionen “….hur hjärnan tar in och bearbetar information” – och i någon mån “vad det ger upphov till”. De faktorer som brukar vara viktigast när vi arbetar med detta område är bland andra

* “Reptilreflexer” – ett litet slarvigt uttryck för snabba reflexer som ofta slår till så fort att vårt medvetna jag knappt hänger med: Anfall, flykt och försvar. Till dessa räknas ofta även “spela död”. Även om dessa reaktioner är naturliga har de ofta tråkiga effekter på en arbetsplats. Men bara att bli medvetna om dem brukar leda till förbättringar

* Balans att påverka och påverkas: vår förmåga att verkligen lyssna är ofta betydligt sämre än vi inbillar oss. Ett bra sätt att stämma av detta är att fråga vår omgivning, framför allt barn… Detta tränar vi i aktivt lyssnande. En STOR insikt för åtskilliga medarbetare! Minns att nyfikenheten är ett av våra smartaste verktyg när vi ska skapa dialog. “På vilket sätt gör ni detta?”

* Perceptiva filter: Den dag vi inser att vi ser på världen genom väldigt olika glasögon – och hör och uppfattar resten på mycket personligt sätt – då ökar förståelsen för varför det blir som det blir. Och att dialogen är absolut nödvändig för resultat. Å andra sidan har dessa olika filter en STOR fördel – vi kan få flera perspektiv belysta. Men då får vi spana uppåt i denna lista: hur HÖR vi dessa perspektiv?

* Viljan att tillhöra: Vi är en människoapa som programmerats till samverkan. Annars fanns inte städerna. Denna starka kraft kan vi alltid nyttja – och när den INTE finns där bör vi intressera oss för vilka orsakerna kan vara!

* Minnet: Vårt minne är inte så exakt som vi tror. I själva verket försöker vår hjärna skapa en sannolik bild av vad som sker omkring oss. Men SANN är den icke. Ingen person kan hävda att hon har tillgång till SANNINGEN. Och vårt kära minne är såväl additivt som subjektivt. Det minns det vi vill – och lägger till och drar ifrån det som behövs. Ofta utan att vi ens är medvetna om det! Och vi kan mycket väl minnas olika varje gång vi tar fram minnet. Enligt minnesforskare nyligen verkar vi minnas “…på det sätt som bäst gagnar oss just nu“.

Det finns såklart en rad faktorer till men jag bromsar där för att skapa en hanterlig mängd information i dessa poster. Kom på frukostmötena eller skaffa boken och förkovra dig så hörs vi! Tag gärna en funderare hur det förhåller sig med dessa punkter på DIN arbetsplats. I möten och diskussioner.

I nästa post i denna serie går jag igenom C-perspektivet – att ha ett Coachande förhållningssätt.

Read Full Post »

%d bloggers like this: