Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Brain’ Category

I was so inspired by the feedback on my simple hints on a few things to do to bring the happiness of vacation to work. So, here’s some more: I’ll try and limit myself to bring out only ONE area each from the LUCK Concept:

L – for Lean Leadership:
Try and use the “No Blame” philosophy. What ever happens – I prefer action to ignorance. This is sometimes misinterpreted as “supporting sabotage” – but nothing is more distant. By accepting misstakes we vaccinate our people with trust: trust to act. Trust to think. And the team to correct if needed. But never hiding misstakes in fear of “getting caught”. By finding faults – we can improve even more.

U – Unifying Communications:
Sharing what’s happening. Actions in organizations sometimes fall into “actions in islands”. We need to know that more are doing the same, and know of their experiences.  – channels being the intranet, microblogs that travels, pictures, videos (preferably streaming, to be shared)

C – Coaching Leadership:
Learning to SEE (in Lean) what actions and behaviours that create our results. Excel in releasing suitable feedback to support your staff – as well as excel in receiving it.

K – Cognitive reactions in this internetified times:
How to avoid fast response defensive, flight and attack reactions. Primarily as they block the responsible dialog and results.

More on the concept: www.luckconcept.com

Read Full Post »

This is a continued story from part 2.
Here’s part 1
this is part 2

More!

Cross-Feed w groups
Use other groups and let them use you too. Cross-events revitalised many groups as new ideas poured in. Prerepquisits for this is of course a group or environment where we feel safe – still trilled to do something new.

Visualize – see individuals
Observise what happens. Most people think that they are activing “wild and crazy” but from the outside we see there’s a lot more to release. Do it! Present people with great ideas – present each other. Break patterns.
(This is a skill especially important i times of change and change management)

Visualize – results, relations and More
Yes, everything we do: visualise. Graphs and tables are ok – but video and other visualizing. Look at Hans Rosling: (a bit old, but still very fun!) Never ever think statistics is boring!

Create New goals
When you reach your goals – celebrate! And… get going some plans… What’s possible to achieve? Why not challenge top managers in video or some other social tool?

Meet often
Regular meetings are key to keep a community together. Rather shorter meetings more often than the other way around.

Update norms
All groups working together need a common set of rules and frames.
I gave a few basic rules (visual of course!) when I started the groups. From time to time we had to adjust rules and directions, but only marginally. In those days cafe owners were not used to huge groups and long staying – and we weren’t either. We shop more nowadays. Lesson learned!

People have different needs
We didn’t get as far as with mapping of personalities, communication styles. At work it may recommended. Have a look or Myers-Briggs Type Indicator – or any other. You will find that although we have common pieces in our personality – but also a lot that is very different! Roughly: Do you like alternatives and freedom – or structure and boxes to check off?

We have different plans and goals
People’s plans (preferably acces To consultant profile – or à system where these Are Open. Several organizations are using fullfledged intranets where all staff is present – but the active person will most likely benefit.

Learning styles are essential
Knowledge in personal learning & communicating skills will help any Community Manager with respect again to understand differences and make the best of them!

Interpersonal skills
Understanding discussions and conflicts. Not all coflicts need to be held down. They may be very agile in solving the situation. Check, be present but let the members act. Understanding that we together really resolved the conflict.

Fingertip sense & Coaching skills
I REALLY  recommend coaching as means of leading a Community. More about this in Part 4 of this series. I’ll open a few doors to the LUCK Concept and let’s see what conclusions we can draw with some distance.

Feel free to comment, retweet and more!!!

Read Full Post »

Minns du någon lärare som vid något tillfälle uttryckte “Skämta inte bort detta nu! Detta är VIKTIGT”. Denne lärare må ha haft de bästa intentioner – men vår hjärna fungerar faktiskt precis TVÄRS om!!!

Tänk själv: När du lär dig ett nytt språk – när känner du att du kan skämta OM språket och MED språket? Javisst – när du börjar förstå!

I själva verket är det just så att vi lär oss BÄTTRE om vi får skämta om ämnet. Ännu bättre: Blanda humor, rörelser, drama!

En bok jag vill rekommendera för att lyfta humorn är Karin Adelskölds “Våga stå upp!” Du kan såklart prenumerera på Karins tankar på Facebook – och följa henne på Twitter.

Read Full Post »

“Ögonen är själens spegel” sa man förr. Mycket talar för att man hade helt rätt – även om tänkandet och våra mentala bilder inte är just det man avsåg med det stora begreppet “själen”.

I mitt arbete med LUCK-konceptet håller jag ständig bevakning i ämnena Lean, Sociala Medier/Utvecklande kommunikationsverktyg, Coachande förhållningssätt och Kognition.

En ständig källa inom kognitionen har varit, är och kommer säkert vara återkommande pärlor till program i Sveriges Radio P1. Några av dessa program är Filosofiska rummet. Min favorit är när en neurolog, en kognitionsvetare och en filosof samtalar. Ett annat är
Vetandets värld, ett program som naturligtvis inte enbart handlar om kognition och neurologi – men rätt mycket! Lyssna på detta program om eyetracking/ögonrörelser.

Programmet går igenom funktionen att våra ögon avslöjar en hel del om våra tankar i allmänhet och den mentala bilden i synnerhet. Ögonen följer med i den bild vi vandrar. Det överraskande är att det verkar gälla oavsett om den är en direkt bild av att vi faktiskt vandrar i det aktuella rummet – eller i en mental bild!

Varför är detta viktigt? Jo när vi arbetar praktiskt ligger alltid en mental karta i botten. Detta brukar jag tydliggöra under mina uppdrag och det är slående hur ofta vi inte inser detta. I värsta fall kan en fråga som “är vi överens?”  i en ledningsgrupp i princip inte betyda ett dugg! Vi kan tro att vi är överens – förutsatt att den mentala kartan är densamma. Det är den oftast INTE.

Hur kommer vi tillrätta med detta? Ur LUCK-konceptet kan vi ta “no blame” som grund i vår organisationskultur, dvs det är OK att tänka annorlunda, ställa frågor för att förstå. Många övningar vi gör visar att vi ställer allt för få frågor i vardagen.

Ur de kognitiva och coachande perspektiven vänder vi på kuttingen: “OK, vi är alltså överens – då tar vi en fikapaus. Efter denna vill jag som VD (eller byt till din roll) veta följande:
1. Hur påverkar detta beslut din verksamhet?
2. Vilka resurser kräver det? (pengar, folk, tid, material, transporter etc)
3. Vilket är ditt första steg?

Det är oerhört viktigt att detta sker i en anda av “no blame” att man får “tänka högt” och att det inte urartar i härskarteknik och spel.

När det gäller mentala föreställningar finns det en helt färsk bok om detta av bland andra Fredrik Weibull (följ honom på Twitter!) – boken heter “Träna tanken!”

Nu vill jag höra DINA tankar om detta!

*** Uppdatering! ***

Detta med “avslöjandet” då? Jo, prova följande: fråga din vän hur många fönster de har hemma – notera hur många “stopp” de gör. Be denne sedan nämna resultatet. Skiljer det något?

Read Full Post »

Christian Rudolf tipsade mig om denna bok under våren 2012. Underligt att jag missat den. De träffar så fullständigt rakt i magen – och i det jag arbetar med och tror på.

Per Axbom har skrivit om boken och dess teser på svenska. De inledande 95 teserna känner vi alltför väl igen. Många nickningar och instämmande leenden blir det säkert när du läser översättningen här

Vill du hellre läsa originalet så har Amazon rea på boken nu så där 10 år efter utgivningen.

Read Full Post »

Now a day after the completion of the Enterprise 2.0 conference (from now on “E2”) things are slowly coming to a level possible to grasp. Some of the areas I will cover the next couple of days include:

Race against the Machine
Reverse Mentoring
The meaning of Big Data – even for the sole entrepreneur
Visualization of Big Data
Game Dynamics and Gamification

I’m looking forward to interacting with you on this!

Johan – currently in Boston, MA

Read Full Post »

Some say, avtually quite a lot of people 🙂 that the iPad is only for reading and consuming on-line data. I agree, its a great tool for all of that, not to mention all graphical interfaces for location-based services,
But – I think it’s great tool for prodiåutivity as well! As a writer I regularly get into writers blocking. Procrastinating, low on energy are common states when this occurs. Part of the blocking being expectations and demands, the iPad comes in handy.
To my brain, it speaks another language in creating: while the Mac says “come on, be productive! These are office hours! The iPad’s like that kid screaming “come play!”
And that’s exactly what I do to release my blockings.

Write: either a plan email that I addreas to my Evernote folder.
Sketches: simpler ones – Drawing Pad – finer in details- Paper
Video: built in camera – or Movie360 – preferably using the Sketch filter

I’m not alone: Check Martha Stuart’s work: http://gigaom.com/apple/ipad-not-for-creation-martha-stewart-disagrees/?utm_source=General+Users&utm_campaign=93d9deb5e9-c%3Aapl+d%3A06-22&utm_medium=email

Read Full Post »

We live in disruptive times.
Like glitch on the curve.
Some youngsters have triple diploma, yet form a faily pre-carreer.
Large coorporations hire few – yet we face one of the greatest generation shifts ever seen.
IT departments find it hard to keep up – and people bring in their own stuff – smartphones and pads.
Information flows so fast Top Management and operational staff get it firat, middle management isn’t even left in the middle – they’re out!
Old staff have lost track, speed and direction. Motivation? Come on!!!
New staff want CEO terms and salaries.

So, you thought leadership is for you?
How on earth are you supposed to handle this? After a quest for the leadership that works in this disruptive environment I didn’find THE leadership model tha works – but I found a couple of cornerstones that I’ve integrated into a model I simply call “LUCK”. Is it the ordinary kind of luck we all know? Well, not really; you may call it an integrated leadership model. If I were in Medicine we’d talk of a coctail of cross-supporting drugs. If you’re a carpenter we’d talk of a synchronized toolbox.

So, wjhat are the components of LUCK?
Let’s start from K:
Cognition, here defined as the the way our brain receives, filters, percieve and stores information”. I’ve chosen to use the K as a sign of the deep influence of our brain by means of the internet. K is for cognition in our internetified brains. In an era of searchability we don’t need to argue on whT’s searchable, hence we can focus on our (common) target.
In the K area we understand information perceived to be a threat may trigger the fast response functions of our brain. These are normally three or four: fight, flight or defense. Pretenfåd you’re dead may be the fourth. We also understand tje importance of belonging. To a group, a clan or an idea. We all need to be seen, heard and acknowledged.
Most people are ambitious but they need a target – a goal. But more than that – they need to be part of it. They need.to understand your strategy.

Coaching skills:
What IS coaching? Simply put, to make people able to teach your common goals. How do hou do that? Well, you need to understand other people, how to interact with others in order to reach results. You need transparency – opening up yourself opens others.
You need open access to their “mental hard drive” – and that only happens if you bild trust. So, it all starts with – yourself! 🙂

Unifying internet tools and services:
Communication between people has always been essential for our survival. With an evergrowing amount of information this is already a challenge most of us are facing ds
Aily.
As mentioned before in the K perspective we all want to belong. And in times of continuous change we need To be updated on other units’ success. If not, risk is they will halter or under-perform.
Visualizing
Sharing
Co-working
Streaming
Socializing

Leanleadership:
No Blame
Added value
Remove waste
Spaghetti diagrams
Go to gemba
Heijunka – even out the flow
Teamwork on change work

I will return in coming posts to HOW we do this – how we’re training staff and what results are being accomplished. Meanhwile, feel free to comment and ask questions!

Read Full Post »

Ever argued with relatives what really happened when that picture was taken? Well, does anyone really know?

Time to give more feedback to your employees? Often when I work with managers and groups feedback and other communication gets stuck in “right-or-wrong-discussions”. Communication like this often ends up in lost motion forward. So, what to do?

Research into our memory system of our brain reveals that we seem to remember things not the way they were. Now, this has been known for a long time – “reality” is filtered through our perceptive filters. We also tend to enter parts of our personality into memories. This has been known also for some time. What’s new is we seem to remember things the way we need to remember them! We remeber them the way it serves us best right now

Conclusions from this? Maybe in feedback, and in appraisals – when memories of important issues and actions differ – why not ask the unexptected question “How come we remeber it so differently?” and “What may be the reasons for our different memories?” and definitely “What can we learn from this?”

Read Full Post »

Three singers in a vocal ensemble out of the Stockholm Nation of Uppsala University. An instruction video for the 10 head group went viral. One of our commercial TV channels TV4 covered it (live performance at the end!)

The Guardian covered the story

They of course checked rights with Robyn (@robynkonichiwa on Twitter) – a talent musician all interested in music and internet as well as cutting value chains should keep track of!

Now, you may want to look into this group. They don’t read sheet music. In fact, they learn singing the pretty much the way we learned singing in the Barbershop Chorus where I started singing in ’92

It’s about listening, releasing passion and performing in a way that engages and includes the audience. Traditional choir singing is beautiful and often difficult, but where’s the passion? No solo singer would sing from a binder…

This chorus is bound for success – why not visit us a Friday soon at Club Jambalaya? You are certainly MOST welcome!

Conclusions?

I have mine – you start!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: