Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘empowerment’ Category

Need inspiration for your kick off?

Re-invent your great offerings!!!
1. arrange for groups of 4-6 people
2. make sure you have at least one smartphone in the group
3. let your groups chose one area, product, service or something else – and make a video about it. Keep time short, make sure the culture is supportive and the mentality of work is having FUN.

A bit more serious: Corporate Culture
Norms for the team – what culture is dominant at work?
Let a group visualize your current culture, and the effects of it.
Also if found not so productive – let them propose another culture, what characteristics it may have – and its effects.

Boldness as Managers: Expose yourself!
Run a SWOT on yourself as the leader  – and the team.
Use video – if you dare!
Add a part on proposed development.

Check your glasses: We live in different universae!
Yes, we all have different truths and they only partly overlap each other.
What differences do we experience – show this in a video!

Need more help?
Call us!

Read Full Post »

Jag arbetar nästan alltid med ledarskap – och oftast med förändringsarbete av något slag. Det man alltid får räkna med är någon form av “foxtrot-effekt”, dvs två steg framåt och ett tillbaka. Denna effekt går att övervinna men är man inte uppmärksam kan det bli den omvända effekten: ett steg framåt och TVÅ tillbaka. Vad är det som behövs? Även här är visualiseringen av mycket stor vikt. Om jag som förändrande chef kan se att fler är aktiva i koncernen – och att de lyckas väl – då blir effekten något av det vi ser när det börjar gå bra för olympierna. “Framgång föder framgång”. Runt hörnet i våra organisationer kommer många spännande verktyg som kan stötta oss – ja några är redan här. Video och foto samt bloggar är bara några.

Få publikationer är väl så bekanta som IKEA-katalogen. Men de håller sig inte enbart på papper – på vägen har s k QR-kod provats. Ett splattrigt märke som ger länkar till sajter. Nu är det dags för AR- Augmented Reality – eller “Förstärkt verklighet”. I katalogen kan t ex en skåplucka vara stängd men om jag riktar mobilen mot bilden kan jag se vad som “finns i skåpet”. Innehållet kan vara precis det jag behöver just när jag tittar.

Och tänk när detta tar sig till jobbet? Dokument, ritningar, skisser – allt tillgängligt när vi behöver det, där vi behöver det, på det sätt vi vill ha det. IKEA-katalogen påverkar oss fortfarande!

*** uppdaterad 12-08-24
Läs mer här på SweetAR-bloggen!

*** och samma dag: Ajour.se skriver om katalogen

http://ajour.se/ikeas-nya-katalog-har-kommit-men-alla-bilder-ar-inte-akta/

Read Full Post »

I was so inspired by the feedback on my simple hints on a few things to do to bring the happiness of vacation to work. So, here’s some more: I’ll try and limit myself to bring out only ONE area each from the LUCK Concept:

L – for Lean Leadership:
Try and use the “No Blame” philosophy. What ever happens – I prefer action to ignorance. This is sometimes misinterpreted as “supporting sabotage” – but nothing is more distant. By accepting misstakes we vaccinate our people with trust: trust to act. Trust to think. And the team to correct if needed. But never hiding misstakes in fear of “getting caught”. By finding faults – we can improve even more.

U – Unifying Communications:
Sharing what’s happening. Actions in organizations sometimes fall into “actions in islands”. We need to know that more are doing the same, and know of their experiences.  – channels being the intranet, microblogs that travels, pictures, videos (preferably streaming, to be shared)

C – Coaching Leadership:
Learning to SEE (in Lean) what actions and behaviours that create our results. Excel in releasing suitable feedback to support your staff – as well as excel in receiving it.

K – Cognitive reactions in this internetified times:
How to avoid fast response defensive, flight and attack reactions. Primarily as they block the responsible dialog and results.

More on the concept: www.luckconcept.com

Read Full Post »

Nu börjar transparensen få allt tydligare effekt. I förra valrörelsen tappade Alliansen förmodligen majoriteten pga en endaste blogg. När allt fler får den mäktiga pennan som vapen gör detta det lättare för aktörer som fackordföranden att agera. Med vinden i ryggen är det lättare. Parallellt med detta har Sveriges Radio inrättat “Radioleaks” – ett ställe att läcka uppslag i. Räkna med att det blir många läckor framöver! Om den senaste: http://www.svt.se/nyheter/sverige/blev-av-med-jobbet-fortsatter-lyfta-miljonlon

Read Full Post »

För bara några dagar sedan fyllde min första bok “LUCK-konceptet för hållbart ledarskap” ett år. Förra Almedalen gick jag mest runt i ett lyckorus och satte referensexemplar i händerna på “rätt personer”. En underbar känsla att få delge andra sina tankar om hur vi kan göra ledarskapet till något mer än tillfälliga nycker. Nu går vi in i år två – och konceptet är redan tillämpat i ett otal verksamheter och en internationell satsning är på gång.

Dock, ibland är någon modig nog att ställa frågan “ja men VAD betyder det i MIN verksamhet, jag tror inte jag riktigt förstår”. Då gäller för det mig att lyssna och göra det mycket noga. För vi vet att intresse kommer efter kunskap – och konceptet riskerar att begränsas i sin utbredning om kunskapen inte är tillräcklig för att beslutet att skaffa boken (på papper eller som ebok) – eller ännu hellre samarbeta!

Så dessa frågor om förtydliganden älskar jag. Idag fick jag en försiktig fråga
från en byråchef, alltså en chef som driver en kreativ byrå. Tack Lukasz! Konkreta frågor:
“Vad betyder ditt koncept (LUCK-konceptet) i VÅR verksamhet?” och
“försök att undvika uttryck och begrepp som inte är så vanliga i vår
verksamhet”

Mitt försök till svar:

LUCK-konceptet består alltså av fyra olika områden jag kombinerat på
ett sätt som ska ge tydlighet, ansvar, engagemang – och resultat. Hur
kommer detta då in i byråvärlden?

När vi arbetar med LUCK-konceptet känns det oftast naturligt att börja i
K-perspektivet som handlar om hur i människor tar in information, hur vi
filtrerar den, varför vi filtrerar den och vad det kan leda till. Ett exempel
på detta kan vara när du briefar din personal om något – har du märkt
hur olika vi faktiskt HÖR? Be olika personer referera och du kommer höra
olika saker. Ibland VÄDIGT olika saker. Orsakerna till detta kan vara flera:
förväntningar, behov, dagsform, syn på arbetet, syn på dig, syn på kollegorna
och en hel del mer. Dessutom har vi olika personliga filter – några beskrivs
som “inlärningsstilar”. Till detta kan du lägga minnet – som vi kan tro är exakt
men snarare är både subjektivt och additivt, dvs jag minns som jag vill och
finns det luckor så fyller jag själv i dem!
Ytterligare ämnen vi arbetar med i detta upplevelsemässiga perspektiv är
det vi kallar “reptilhjärnan”, den mycket snabba, reflexmässiga del av vår
hjärna som hållit oss vid liv så länge. Här pratar vi ofta om tre huvudreflexer:
anfall, flykt och försvar. Om vi funderar över det så slår den till flera gånger
per dag. I en brief kan det ske i försvar (varför jag är sen med tidigare uppdrag),
flykt (jag väljer att inte gå på ett möte för jag är sen) eller anfall (jag skyller på
någon annan som borde gjort något…). Detta är några exempel på vad
K-perspektivet handlar om (och naturligtvis mycket mer!). K står alltså för
“kognition” – enkelt sagt: hur vår hjärna tar in och behandlar information.

Baserat i detta perspektiv – hur ska vi gå tillväga när vi agerar som ledare?
Hur får jag min personal att skapa resultat, fast vi har så olika drivkrafter,
uppfattar omvärlden så olika – och ibland ser HELT olika på målen. HUR ska
jag leda och samtidigt hålla entusiasmen – och unikiteten vid liv? Det finns
många sätt att komma till att det coachande/stöttande förhållingssättet blir
framgångrikt. Det har sin plattform i att vi är
1. överens om målen
2. hyfsat överens om vilka mål som ska uppnås
3. rimligt överens om HUR dessa mål ska nås
4. intresserade av att förstärka effekten av att vi söker gemensamma mål
och arbetssätt som gör oss mer och mer sammansvetsade (men inte likriktade)
…så är det stöttande ledarskapet väldigt framgångsrikt. Det innebär att jag självklart
som ledare har MITT perspektiv hur vi når resultat. Men i K-perspektivet lär
vi oss att det finns mycket få verkliga “sanningar” – utan snarare sitter vi med
vår egen sanning – och dessa sanningar behöver komma fram. Hur ska detta
ske? Ja, din stil som ledare kommer påverka kulturen i mycket hög grad.
Hur reagerar du på utmaningar från personalen? Helt andra sätt att lösa
uppgiften? Feedback till DIG? Det sägs ofta att coaching är “för mjukt” eller
“tar bara tag i det som är lätt och bra” och “fungerar inte när det börjar blåsa” och
“ibland måste man visa var skåpet ska stå!”. Jag håller med om att ledaren då
och då behöver visa stadga och att huvudkursen är rimligt stabil – men som
jag ser det är det coachande förhållningssättet genom sitt krav på transparens
gränsande till den tillit som asiatiska kampsporter ger – “jag har inget att frukta”
vilket ger en förmåga att lyssna (och mindre risk för att reptilehjärnan slår till).
(En rätt underhållande insikt är att de “kraftfulla” ledare som minsann visat hur
det ska vara anser sig lyckas med det. Hur vet de det? Även de ställer sina
upplevelse-filter, som även de upplever sin värld genom – troligen på ett sätt
som passar de förväntningar de har. Hur väl de lyckats vet nog omgivningen
mer om. Se DÄR ytterligare ett skäl att ta in feedback från sin omgivning!)
På vilket sätt ger du din personal bäst feedback? Ja, det vet du egentligen först
när du stämt av detta med din personal! Vad ser DU att din personal är kapabel
till – men som de inte riktigt vågar tro på än? Hur bra kan dina medarbetare bli?
Vad hindrar er att tillsammans nå världsklass?
Det var C-perspektivet – det “coachande förhållningssättet”.

Många tycker det fungerar bra att vara coachande ledare – under en viss tid –
sedan går man tillbaka till de gamla vanorna, kör ned i de gamla hjulspåren.
Så – finns det något sätt där vi kan säkerställa en långsiktig utveckling där vi
både utvecklas i vardagen – OCH lyfter oss som team i vårt kreativa arbete?
Jajamen! Men vi behöver etablera en kultur där vi VÅGAR:

A. Vågar säga det “konstiga”, det “obehagliga” eller “skruvade”
B. Men samtidigt “köper” andras åsikter som kan dra åt dessa håll
C. Hittar balansen mellan kreativa ryck – och långsiktig lönsamhet
D. Driva möten som är kreativa och verkligen GER något

Som tur är finns det såna metoder. Men det gäller att som ledare ta ställning
till personalen: “tror jag de är kompetenta?” och “litar jag på mina medarbetare?”
isåfall “då ska de få brett och djupt mandat!”. I detta område av förbättringar som
kommer litet varje dag är en inställning som kallas “no blame”, en form av brainstorm
där vi VET att vi FÅR göra fel. Detta innebär (oftast) inte att vi ska SÖKA efter att göra
fel, utan att OM det sker – så ska vi se till att inte göra felen igen. Rädslan att göra fel
ska vara rejält mindre än glädjen att få göra rätt. Deming, som ligger bakom några
av de mest bärande delarna inom “Lean” (eng för “smärt och smidig”) pratade mycket
om “Se till att fruktan tas bort”. Det finns många, många ytterligare metoder i detta L-
perspektiv för att hålla verksamheten i utveckling – bland andra visualisering och ståmöten
med förbättringsuppkast. L står i detta fall för “Lean”.

Till slut: Kommunikation. Låter enkelt, eller hur? Men när vi ser vilka olika hjärnor vi
har med i vårt team, dessa hjärnor med olika filter, erfarenheter, förhoppningar och
förväntningar. När vi kommunicerar vill vi ju gärna att den eller de andra ska känna, tänka
och göra något. Men hur gör jag det? Glädjande då att internet utvecklats på olika sätt
till att bli en fortsättning på våra sinnen som nu får en fortsättning på nätet. Den gamla
modellen från science fiction-romaner om inopererade chip kommer nog inte ske (utom
när det gäller att stärka funktioner som är nedsatta av någon anledning) men nätet
– och dess interface – kommer utgöra en fortsättning på våra interna processer. Nätet
kommer förstå vad vi vill och försöker uppnå. Den transparens som de så kallade “sociala
medierna” är till stor fördel för såväl det Coachande förhållningssättet som Lean-perspektivet
för ständiga förbättringar. Alla kan kommunicera med andra i teamet – vi bryter den hierarkiska
strukturen och söker en mer “maskliknande” (som ett fisknät) kommunikation, men detta kräver
en ledare som har “no blame” och “jag är inte ledare för att jag kan ALLT bäst” -attityder. Så
dessa öppna, snabba och visuella sätt att kommunicera stöttar de övriga L-, C- och K-perspektiven
stöttas av detta U-perspektiv (U för utvecklande internetverktyg – eller på engelska “unifying communications” –
att omfamna arbetssätt, idéer och individer).

Detta är ett försök att summera vad LUCK-konceptet kan betyda i en kreativ verksamhet.
Kom gärna med feedback och synpunkter. Jag trimmar gärna så det blir tydligare!

Arbetar du i en annan verksamhet där du vill att jag ska beskriva hur
LUCK-konceptet kan spela en roll?

Tack för att du läste – och din feedback!!!

Johan

Read Full Post »

Now a day after the completion of the Enterprise 2.0 conference (from now on “E2”) things are slowly coming to a level possible to grasp. Some of the areas I will cover the next couple of days include:

Race against the Machine
Reverse Mentoring
The meaning of Big Data – even for the sole entrepreneur
Visualization of Big Data
Game Dynamics and Gamification

I’m looking forward to interacting with you on this!

Johan – currently in Boston, MA

Read Full Post »

Some say, avtually quite a lot of people 🙂 that the iPad is only for reading and consuming on-line data. I agree, its a great tool for all of that, not to mention all graphical interfaces for location-based services,
But – I think it’s great tool for prodiåutivity as well! As a writer I regularly get into writers blocking. Procrastinating, low on energy are common states when this occurs. Part of the blocking being expectations and demands, the iPad comes in handy.
To my brain, it speaks another language in creating: while the Mac says “come on, be productive! These are office hours! The iPad’s like that kid screaming “come play!”
And that’s exactly what I do to release my blockings.

Write: either a plan email that I addreas to my Evernote folder.
Sketches: simpler ones – Drawing Pad – finer in details- Paper
Video: built in camera – or Movie360 – preferably using the Sketch filter

I’m not alone: Check Martha Stuart’s work: http://gigaom.com/apple/ipad-not-for-creation-martha-stewart-disagrees/?utm_source=General+Users&utm_campaign=93d9deb5e9-c%3Aapl+d%3A06-22&utm_medium=email

Read Full Post »

We live in disruptive times.
Like glitch on the curve.
Some youngsters have triple diploma, yet form a faily pre-carreer.
Large coorporations hire few – yet we face one of the greatest generation shifts ever seen.
IT departments find it hard to keep up – and people bring in their own stuff – smartphones and pads.
Information flows so fast Top Management and operational staff get it firat, middle management isn’t even left in the middle – they’re out!
Old staff have lost track, speed and direction. Motivation? Come on!!!
New staff want CEO terms and salaries.

So, you thought leadership is for you?
How on earth are you supposed to handle this? After a quest for the leadership that works in this disruptive environment I didn’find THE leadership model tha works – but I found a couple of cornerstones that I’ve integrated into a model I simply call “LUCK”. Is it the ordinary kind of luck we all know? Well, not really; you may call it an integrated leadership model. If I were in Medicine we’d talk of a coctail of cross-supporting drugs. If you’re a carpenter we’d talk of a synchronized toolbox.

So, wjhat are the components of LUCK?
Let’s start from K:
Cognition, here defined as the the way our brain receives, filters, percieve and stores information”. I’ve chosen to use the K as a sign of the deep influence of our brain by means of the internet. K is for cognition in our internetified brains. In an era of searchability we don’t need to argue on whT’s searchable, hence we can focus on our (common) target.
In the K area we understand information perceived to be a threat may trigger the fast response functions of our brain. These are normally three or four: fight, flight or defense. Pretenfåd you’re dead may be the fourth. We also understand tje importance of belonging. To a group, a clan or an idea. We all need to be seen, heard and acknowledged.
Most people are ambitious but they need a target – a goal. But more than that – they need to be part of it. They need.to understand your strategy.

Coaching skills:
What IS coaching? Simply put, to make people able to teach your common goals. How do hou do that? Well, you need to understand other people, how to interact with others in order to reach results. You need transparency – opening up yourself opens others.
You need open access to their “mental hard drive” – and that only happens if you bild trust. So, it all starts with – yourself! 🙂

Unifying internet tools and services:
Communication between people has always been essential for our survival. With an evergrowing amount of information this is already a challenge most of us are facing ds
Aily.
As mentioned before in the K perspective we all want to belong. And in times of continuous change we need To be updated on other units’ success. If not, risk is they will halter or under-perform.
Visualizing
Sharing
Co-working
Streaming
Socializing

Leanleadership:
No Blame
Added value
Remove waste
Spaghetti diagrams
Go to gemba
Heijunka – even out the flow
Teamwork on change work

I will return in coming posts to HOW we do this – how we’re training staff and what results are being accomplished. Meanhwile, feel free to comment and ask questions!

Read Full Post »

Fresh from the Print! They will travel with me to InternetWeekNY and Enterprise 2.0 in Boston #iwny #e2conf

Read Full Post »

Soooo many organisations asking questions refer to “the blame game” in their organisations, making it more important to be prepared for the attack than being forgiving and – creative! Why is “No Blame” SO important in Lean organisations? Well, they’ve discovered that if you are allowed to make misstakes you are more likely to take correct decisions.

The reasons are evident: our brain contains since millions of years means and functions to protect ourselves – physically as well as mentally. But – this machine is built for a hostile environment in the past, an environment few of us meet daily. (And should we do so – do not worry – the protective system starts in microseconds!)

So – train yourself in shaping a “no blame” culture. If we excercise often, soon it’s a normal behaviour of yours.

How?Before blamining – ask for their reason. Search for several solutions. And if you’re a manager – excercise delegating to a higher degree.
Less motivated staff? Check their view of your common targets and goals. Are they understood? triggering? Increase involvement, follow up more often (but in a no-blame-manner)

So, what do you think about this?

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: