Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘kreativitet’ Category

I det tysta (?) samlar jag material till nischböckerna som nog börjar komma ut nästa år. En av de som känns angelägna är den om skola och pedagogisk verksamhet. Inte som någon “skriva på näsan-bok” utan som inspiration till en ÄNNU mer utvecklande skola. På denna väg möter jag sköna initiativ – som .SE-stiftelsens tävling “Webbstjärnan” där man i avslappnad form lär sig mer om internet. Läs mer: http://www.webbstjarnan.se/tavlingen/  Och tävligen går igång – idag!

Read Full Post »

Disclaimer: Jag har inte erfarenhet av vare sig skogs- eller lantbruk. De idéer jag för fram här bygger enbart på intryck från folk jag lärt känna och arbetat med.

*** uppdatering: Program om säkerheten i Lantbruket – SR P1 ***
I denna korta programlänk talas om riskerna i lantbruket och den kampanj som ska öka kunskapen hos samtliga såklart med syftet att minska riskerna. Här är länken.

Just i säkerhetsarbete visar det sig ofta att utifrån kommande information inte är tillräckligt. Forskning kring cigarettavvänjning och trafikskador visar att inte ens bilder på konsekvenserna hjälper. De försvarsmekanismer alla av oss har stänger helt enkelt av och vi rationaliserar “det händer inte mig – jag är noggrann”. Ett första steg för att få insikterna och kunskaperna att sjunka in är rätt enkelt: Din personal ska tydligt för dig visa vilka riskerna är – och hur man skyddar sig och vilka handgrepp som är speciellt farliga – och vilka man kan utföra istället. Det är ju inte helt ovanligt att det är när något gått på tok som vi tar genvägar/struntar i skyddsutrustning/mixtrar med skyddshakar mm. “Vänd på kuttingen” är något vi tillämpar med stor framgång just när chefen/ledaren behöver förvissa sig om att medarbetarna förstått. Därefter krävs även uppföljning, men då inte i form av kontroll utan genom dialog som “Hur går det….? Orkar vi gör som vi ska – eller tar vi genvägar?” “Vilka kan konsekvenserna bli då?”

*** åter till original-posten ***

Bakgrund:
Det så kallade “LUCK-konceptet” är en reaktion på ledarskapet i en tid då det mesta förändras Så har det varit i många tider – men i vår tid är är i princip all kunskap tillgänglig så fort du har en mobiltelefon i handen. Vidare kan vem som helst skapa information som når vem som helst som också har tillgång till nätet. Vidare har ungdomar och nya på arbetsmarknaden rest i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Kort sagt – väldigt mycket är nytt – och allt kommer påverkas av internet!

Det kallas ibland “internet of things” de av dina instrument och verktyg som kan kopplas upp kommer kommunicera med din server på gården/enheten. Med några sensorer får du stöd att fatta rätt beslut som sådd, skörd, avverkning med mera. Alls inte som ersättning utan som komplement, en andra bedömning – som kan minska stressen. Ett felbeslut kan ju bli dyrt. Jag tror att det är HÖG tid att prata om vad jag kallar “internet of thinks” – hur internet får oss att tänka. Helt enkelt “hur vill vi ha det?”. Nej, vi kommer inte kunna styra bort internet men vi kan såklart bestämma hur vi ska ha det. Hur gör vi för att få in internettjänster i vår verksamhet på ett sätt som gagnar oss, våra medarbetare, lönsamheten, miljön, bygden med mera.

Jag har burit på den mentala bild som jag tror många delar –  att mekaniseringen gjort att det är allt färre människor engagerade i lantbruket – men jag får av mina goda vänner i verksamheten att det vänt. För att gå runt krävs det ofta att man förvärvar egendom som finns på annan plats än där jag själv håller till. Detta – tillsammans med öka komplexitet ökar behovet av ett utvecklat ledarskap. Ett ledarskap som bygger på principer vi har anledning att vara stolta över – i kombination med nya insikter för att landa i ett ledarskap som gör såväl chef/ägare som medarbetare och kunder nöjda. Dessutom på ett sätt som är hållbart vad avser människor, natur och övriga resurser.

Under de konferenser jag närvarat på och presenterat konceptet har jag ständigt fått frågor ur lant- och skogsbruksperspektiv:  “Kan du göra detta för grisbönder?” “Kan detta tillämpas hos min kompis som är bonde?” “Jag är mjölkbonde och gillar tankarna – men hur gör jag – fullt ut?” “Hur ska jag göra som jägmästare?”

Det är här jag transparent och enkelt (och för att leva mitt eget koncept!) svarar: Det vet jag inte! Men ni vet – det är NI som kan er verksamhet. Det är en av de ofta missade grundbultarna i “Lean” – den som är i processen, som jobbar dagligen där är expert. Ingen jäkla konsult ska komma o stå i potatislandet och vara expert. Ni kan er näring. Jag har en idé som verkar kunna binda samman olika perspektiv som var för sig är inte svåra att förstå – men jobbiga att hålla igång.

Hur gör man då med LUCK? HyperIsland intervjuade mig förra veckan. En mycket kort genomgång kommer här (här en 4 minuterspresentation från sommaren i Almedalen i år) men även en enklare skriftlig här: Ett sätt att leda dig själv och din personal på ett sätt som leder mot målen på ett sätt gör att du blir tydligare, slipper vara  så mycket på plats för att kontrollera och får mer tid till planering med mera – och förhoppningsvis nå goda resultat! Det handlar mycket om att skapa målen ihop, hitta drivkrafter men också kräva ansvar och transparens. I ett bra team “mörkar” vi inte för varandra!

Detta är mitt första utkast till hur LUCK-konceptet skulle kunna fungera i Lant- och skogsbruk. Finns intresse så sammanställer jag en skrift om detta med praktiska exempel. Kom gärna med synpunkter i kommentarsfälten nedan!

Arbetsgivarrollen har alltså ändrats radikalt: Mer arbetsgivarfrågor i form av lagar och förordningar, säkerhet och miljö och så – personalansvaret! Här finns två områden jag arbetat mycket med under de senaste åren:

Distansledarskap: förmågan att få personal som arbetar på en annan ort än min egna. Det kräver tydliga mål, sätta rätt arbetsklimat, nå resultat och mål, få grupper av människor att fungera ihop, konflikthantering med mera med mera.

Detta ledarskap bygger alltså på att du inte kan vara närvarande jämt. Hur ska du då agera? En lokal arbetsledare är oftast nödvändigt – men hur vet du att denne person följer dina tankar? (Det händer – men det kan lika väl gå åt annat håll)

Det finns åtminstone ett område jag inte alls berör här: Arbetsrätt och -juridik. Men detta kan du ofta nå via din lokale LRF-representant/motsv.

Så hur kommer LUCK-konceptet in i lant- och skogsbruk? I korthet är LUCK (uttala det som du vill, som en “luck-öppning” eller som “lycka” på engelska). Konceptet består av fyra områden:

L: Lean-ledarskap: Det PRATAS mycket om Lean men vad är det? Jag tycker tanken om att vi som är i teamet är experter, samverkar för att varje dag göra saker bättre. Ska man lyckas med det måste man ta bort rädslor. Rädslan att göra fel – om du gör det ska du våga säga det och tillsammans fixar vi det! Det bybber på att om felen kommer upp så blir det bättre. Som alla idrottare vet – vågar jag fel så blir det oftare rätt! (ansvaret mm kommer i de andra bokstäverna) Baseras på tankar från bland andra Deming (drivkrafter, processer mm), Juran (kvalitet mm), Ohno (lean i praktiken, japanska sjön mm). Filosofi som ger bra stämning på jobbet och klirr i kassan!

K: Kognition: Lean (ovan) bygger mycket på insikter om hur människor fungerar. Om du försöker mästra någon, vad händer då? Det ser ju UT som om de fattar och lyssnar. Men när du går kommer de göra på sitt sätt. Är det inte bättre om vi gör på VÅRT sätt? Något vi kommit överens om, något vi VET fungerar och så gör oss till ett samverkande team? (Ordet kognition handlar om hur hjärnan tar in, filtrerar och skapar grund för känslor, tankar och handlingar.) Sätter vi oss på folk så gör de som de vill – samverkar vi kan vi bli världsklass! I kognitionen måste vi förstå att om någon kommer med obehagliga beslut så slår lätt reptilhjärnan till. Den har visat sig mycket framgångsrik – i överlevnad. När det gäller ledarskap finns det smartare sätt. Reptilen: Anfall, flykt och försvar.

C: Coachande förhållingssätt: Här är ledarstilen som krävs. En ledarstil som strävar mot det gemensamma målet(-en), ser individerna, ställer frågan “hur?” oftare än “varför?” men också utmanande och ansvarstriggande. Är man kvar litet grand i det gamla ledarskapet “ensam är stark” så känns detta lätt flummigt. Jag kan LOVA att det är så in i Norden handfast. Och gå inte på myten att coachande förhållningssätt bara tar tag i det lätta och väjer för det svåra. Tvärsom! Med denna ledarstil kan du gå rätt in, lyssna av, stämma av och hitta nyordning om det har “skitit sig”. Men sakerna blir ju inte bättre om du ryar och styr (och reptilhjärnorna redan stängt butiken för länge sen).

U: Utvecklande kommunikationsverktyg: Hur kommer kommunikation och internet in i detta? Ja, du kan ju kartlägga dina ytor i skog och land på centimetern när. Vilka möjligheter det ger! Vidare kan du ha sensorer som ger mången värdefull data.De internettjänster vi nu möter är i mycket en förlängning på våra sinnen: viljan att behövas, bekräftelse, delning av idéer, bilder, videor, texter – via tjänster som Twitter, Facebook, Evernote, Bambuser, Instagram. Här finns det ett rejält utbud till mycket ringa kostnader – men det är en bra investering i tid att skapa ordning och reda bland verktygen. Dina medarbetare kommer gilla dig för det här!

Detta var ett första utkast. Och för att leva mitt egna koncept – ja, jag är på djupt vatten. Men ibland är det när man kryssar där som man hittar guld. Så, låt höra – hur synkar detta med era tankar som Lant- och skogsbrukare?

Johan

(Ja jag borde haft några vackra bilder av svenska odlingslandskap – de kommer!)

Read Full Post »

Minns du någon lärare som vid något tillfälle uttryckte “Skämta inte bort detta nu! Detta är VIKTIGT”. Denne lärare må ha haft de bästa intentioner – men vår hjärna fungerar faktiskt precis TVÄRS om!!!

Tänk själv: När du lär dig ett nytt språk – när känner du att du kan skämta OM språket och MED språket? Javisst – när du börjar förstå!

I själva verket är det just så att vi lär oss BÄTTRE om vi får skämta om ämnet. Ännu bättre: Blanda humor, rörelser, drama!

En bok jag vill rekommendera för att lyfta humorn är Karin Adelskölds “Våga stå upp!” Du kan såklart prenumerera på Karins tankar på Facebook – och följa henne på Twitter.

Read Full Post »

Mycket spännande har det varit att se och höra webbTV-sändningen  “God Morgon Almedalen” eller #GMA12 som den heter i twitterflöden. Idag handlade ett av inslagen om folkrörelserna. En fråga som jag fått men inte svarat på än är hur det koncept jag jobbar så mycket med kan komma in i detta med folkrörelser. Det är ju uppenbart att många av dessa traditionella folkrörelserna har tappat medlemmar och kursdeltagare. Samtidigt med detta tog Brit Stakston under sändningen upp “My Starbucks” där medlemmarna röstat på vad de vill ha från företaget Starbucks – och i detta fall ville medlemmarna ha just folkbildning!

Så hur kommer LUCK-konceptet in i detta med folkrörelser? I korthet är det en integrerad modell för transparent och hållbart ledarskap. Se där en samling floskler men jag menar det verkligen! Ett ledarskap som håller längre än nästa chef/generalsekreterare/ordförande, men samtidigt lämnar öppet för kreativitet, egna tankar och utveckling. LUCK består av fyra områden:

L: Lean-ledarskap: Baseras på tankar från bland andra Deming (drivkrafter, processer mm), Juran (kvalitet mm), Ohno (lean i praktiken, japanska sjön mm)
U: Utvecklande internetverktyg: I mycket en förlängning på våra sinnen: delning av bilder, videor, texter – via tjänster som Twitter, Facebook, Evernote, Bambuser, Instagram
C: Coachande förhållingssätt: En ledarstil som strävar mot det gemensamma målet(-en), ser individerna, ställer frågan “hur?” oftare än “varför?” men också utmanande och ansvarstriggande
K: Kognition: Hur hjärnan tar in, filtrerar och skapar grund för känslor, tankar och handlingar.

När vi arbetar vänder vi på ordningen av logiska skäl:
K – individens drivkrafter och vilja att tillhöra
C – stödet till individen. Feedback som är både lyftande och framåtsyftande.
L – strukturen för att veta, kollektivet OCH individen. No Blame – skapar
U – transparensen, delningen av info/kunskap, aggregerande av information (vi bygger alla i någon form “big data”). Ja, ni som känner mig vet hur mycket jag gillar bild och video – så här kommer mer!

http://bambuser.com/v/2809881

Till sist ett tips när det gäller bildning: Åtskilliga universitet har redan lagt ut mängder med strålande presentationer, seminarier och föreläsningar. De finns bland annat på iTunesU – varför inte botanisera nu i sommar!

Ja, och så såklart – feedback till mig nu!!!

Johan

Read Full Post »

En uppföljning på posten från i förrgår. Här är originalet.

Alla verksamheter har likheter – och skillnader. Några av de villkor som kan vara speciella i en kreativ verksamhet kan vi också hantera och kanske utveckla genom nyttjande av några insikter från LUCK-konceptet:

Skapa plats för innovation och kreativ höjd:

Centralt i Lean är “remove the fear” – att träna oss i att se till att glädjen att skapa blir större än rädslan att göra fel. Hur? Genom “no blame” från lean-perspektivet bestämmer vi oss för en positiv attityd till både förslag och misstag. Gör vi något galet kan vi stå för det – för vi vet att vi inte bestraffas för det vi gjort fel – vi tar tag i hur vi kan förbättra det istället.

Ett stöttande förhållingssätt – genom det coachande förhållningssättet stöttar jag “uppåt och framåt”, se till att den dialog du för driver framåt. Rätt/fel-diskussioner sänker ofta båda parter och leder mest till stillastående. Vilket leder till tillbakagång.

Något verkligt roligt i kombinationen coaching och lean är visualiseringen. Kjell Enhagers “glassbumerang” är en av mina favoriter. I korthet går den ut på “Jag vet att du inte vet hur du ska….. – men OM du visste det – hur skulle det se ut då?” Genom visualiseringen blir det tydligt, vi kan “se” varianter av lösningen. Genom att samtala i presens (nutid) lurar vi hjärnan att vi redan “är” vid lösningen. Detta gör att hjärnan kan känna igen sig och chansen till måluppfyllande ökar.

Ansvarskännande: Att lösa uppgifter på vägen mot någon annans mål är rätt så demotiverande. I nästan all verksamhet kan delaktighet vara en avgörande del. Så även i kreativ verksamhet. Genom att vända på “kuttingen” blir ansvaret – och insikterna – djupare. “Hur lyder uppgiften?” “Vad är det kunden är ute efter?” “Har kunden rätt i detta fall?” “När ska det vara klart?” “Varför är det vikigt att det är klart i tid?”

Var detta klargörande?
Om ja – ge gärna egna exempel!
Om nej – ställ gärna frågor!

Johan

Read Full Post »

Du vet hur vi ibland pratar om våra säljare i verksamheten. “Ordermottagare” säger någon. Ibland är det sant. Jag har själv varit i verksamheter som är så perfekt tajmade att vi kunde ställa varorna på lastkajen – så kom kunden och hämtade. Det är få förunnat – och på en överutbudsmarknad som de flesta av oss möter dagligen krävs något HELT annat – att kunna förutse behov LÅNGT innan kunden själv gör det.

Men hur är det med er IT-avdelning? Ser de era behov långt innan ni själva gör det – eller springer de på ideliga brandkårsutryckningar? Går deras tid åt till detta är risken att det strategiska och tekniskt framåtblickande tänket går mot noll. Här är en verksamhet som revolutionerar filmklippningen. Vad skulle detta motsvara hos er?

Read Full Post »

Foto: Johan Lange. Snöstorm i New York 2010

Är du entreprenör? Skapar du saker och idéer och gör det i motvind? Händer det att tvivlet drabbar dig? Idag under brunchen på väldigt trevliga kaféet “Karin på Ön” samtalade Christian Rudolf och jag om entreprenören och dennes/dennas vardag. Jag kom att tänka på den “avbrottsanalys” vi ibland genomför hos personer som upplever att de har destruktiva avbrott i arbetet.

Om man skulle göra en “tvivelsanalys” som entreprenör – hur många gånger under en dag dyker tvivlet upp? Ofta blir ju problem och tvivel hanterbara när vi tar dem i hornen och ser dem i vitögat, på samma sätt som spöken går upp i rök i dagsljus. Några frågor att ställa sig kan vara

*  Vad är orsaken till mitt tvivel? – är det en känsla, baseras den på erfarenhet?

* Vilka liknande tvivel har jag haft förr? – orsak, verkan – hur gick det sedan? vad lärde jag mig då? Vad av dessa lärdomar går att nyttja nu?

* Vilka metoder, attityder och beteenden nyttjar oftast för att ta mig ur tvivlet?

Det finns såklart många sätt att hantera detta – ett sätt kan vara att utbyta dylika metoder med andra entreprenörer (du vet – ensam är inte stark!) Ett annat sätt kan vara att göra en SWOT över dig själv som entreprenör.

Hur gör DU för att hantera tvivlen?

Fler tankar – från Christian på Disruptive

Read Full Post »

Som kanske bekant har jag under årens lopp arbetat fram ett koncept under varumärket “LUCK-konceptet”. Det innefattar kognition (hur vi uppfattar och behandlar inkommande information), coachande förhållningssätt (leda andra genom deras drivkrafter), utvecklande internetverktyg (sociala medier, tjänster och mobila terminaler) och Lean Leadership.

Med detta koncept som bas utforskar jag intressanta områden. Och ett av dessa är så klart skolan. Jag ska dock inte sålla mig till skaran som enbart kritiserar utan snarare just utforska. Att betrakta, ställa frågor och ge möjliga utvecklingar och vägar till förbättring. För all verksamhet utvecklas – ständigt. Men den kan göra det medvetet eller omedvetet, planerat eller oplanerat. Jag vill mest – som en god pedagog – inspirera till eftertanke. …och kanske ge några inputs till handlingar som utvecklar verksamheten.

Första frågan:

Hur blir jag som elev bra i ett ämne? Om vi för en stund bortser från omgivningen, lärarens kompetens och elevens sociala situation – vilken roll spelar talangen?

Jag har gjort en högst oventenskaplig undersökning idag – och svaret är att lärarens kompetens är klart påverkande – men det är även den egna talangen. Den frågan skulle jag vilja ta tag i vidare. Vad talang handlar om kan vi få från t ex Wikipedia: *Talang (egenskap) – ett uttryck för en övergenomsnittlig fallenhet eller förmåga för någon verksamhet, i intellektuell, fysisk eller annan mening.” Som många av mina vänner skrivit idag: i de ämnen där man upplever sig ha talang går det ofta lättare. Men hur hittar jag min talang? Upplever jag alltid talang när jag har den? (I detta nu inser jag att jag saknar biblioteket hemma i allmänhet och idrottspsykologin i synnerhet. “Att hantera talanger” finns ju där.) Har du själv upplevt att du tidigare eller senare i livet väckt liv i en talang du inte känt till, anat eller kanske helt tagit avstånd ifrån? Och specifikt: fanns det någon LÄRARE som gjort detta i ditt liv?

(Jag är som sagt i ett mycket tidigt stadium i detta utforskande men kan i alla fall göra antaganden ur LUCK-konceptets innehåll för pedagogisk verksamhet som skolan:

L: Lean Leadership: No Blame – det är inte farligt att göra fel – men låt oss förstå hur det gått till så vi kan välja en annan väg. Analysera vad ni gjorde när det blev rätt – använd slutsatserna på det som blev fel. Strukturer för förbättringsarbete. Stor tilltro till individen.

U: Utvecklande internetverktyg: enormt stort ämne. Kollaborativa verktyg – sådana som visar storheten i samarbete. Ber att få återkomma med ytterligare!

C: Coachande förhållningssätt: Här finns det mycket godis! Att få andra att se sin storhet, se styrkor men också hinder som stoppar mig. Feedback som reflekterar, lyfter och skjuter framåt.

K: Kognition: Hur vårt inlärande fungerar, vilka reaktioner olika former av feedback kan ha och vilka alternativ som finns. Även här – en rad aspekter som kommer påverka talangeffekten.

Kommentera gärna!

Read Full Post »

Uppdatering:

Jag har varit mycket i andra tankar, i leverans hos kund. Nu fick jag av flera anledningar chansen att återgå till denna bloggpost. Det finns såklart mer än det jag avhandlade senast som Lean (och LUCK) kan tillföra i design.

Lean säger ju

  • VOC“voice of the customer” – dvs lyssna mycket på vad dina kunder önskar. Men våga också som Apple ta fram sådant som kunderna INTE frågat efter. Det är ju OCKSÅ ett sätt att lyssna som vi ofta tar fram i “coachande förhållningssätt” (C i “LUCK-konceptet)
  • “Nästa process är din kund” och “Rätt från mig” – dvs att varje delprocess som lämnar något vidare inte bara kollar om det är felfritt utan även om något går att förbättra eller utveckla.
  • Ishikawa-diagram – eller “fiskbensdiagram” för att bena upp vad som kan orsaka fel – eller hur en uppgift kan lösas med olika insatser

 

Jag fick just frågan på Twitter (twitter.com) om vad jag anser om Lean och design i allmänhet – och den här bloggposten i synnerhet? Jag kan inte låta bli – utan kommenterar omedelbart!

Som Karin tar upp är det centralt i Lean att

* själv skaffa sig en uppfattning, en förstahandsuppgift. Världen har sett för många “skrivbordsprodukter” – och gör en egen bedömning

* använda beprövad teknik så att “grejorna håller”

* visualisera så att inget är dolt (och därmed en presumtiv källa till kvalitetsbrister)

Jag delar de ståndpunkterna. Hur ser jag på detta från ett “LUCK-perspektiv”? I detta fall refererar jag ju inte till “lycka” eller “tur” utan det koncept jag arbetat fram under 5-10 års arbete som utbildare, konsult och mental tränare för chefer och organisationer. Originalboken finns här – eller i din bokhandel eller att låna på bibliotek som ebok via http://www.elib.se

Det så kalla “LUCK-konceptet” i boken är generellt. I serien är ett 50-tal böcker planerade inom en rad områden, däribland design och kreativt arbete. Jag har tidigare arbetat inom projekt där traditionell konsulting “krockades” med konstnärer i olika genrer. Detta för att utforska vad som sker i det “tredje perspektivet” – även kallat “Medici-effekter” efter den kände mecenatsfamiljen.

Några preliminära tankar ur LUCK-perspektiv följer här. Vi börjar nästan alltid i “K-perspektivet” då det ofta är en grund för den kommande verksamheten.

LUCK står i tur och ordning för

L – Lean, Six Sigma och andra förbättringsfilosofier och -metoder

U – Utvecklande internetverktyg: en rad tjänster och verktyg som underlättar vår kommunikation

C – Coachande förhållningssätt: en ledarstil som får mycket att hända och resultat att uppnås genom gemensamma mål och tydlig målbild

K – Kognition: hur hjärnan sållar, tar in och bearbetar information – samt några mänskliga reaktioner

Ur K-perspektivet är det förmodligen viktigt att förstå våra rädslor att inte riktigt duga till för uppgiften. Denna räsla kan leda till såväl försvar som attack men även flykt. En form av flykt kan vara glömska eller förträngning – vi flyr från det svåra. Det kan vara ritbordet. Eller “sälj” – och så tar jag fram bokföringen istället. Att förstå att design är ett hantverk som kräver koncentration kan innebära att jag ska rita upp ett schema som jag håller. Många skribenter och musiker vittnar om detta nödvändiga val – att ha en kalender. Vidare hur jag ser på mig själv och mina alster. Här går K och C-perspektiven ihop. Kan jag peppa mig själv till nya stordåd genom det jag redan åstadkommit eller är det “passerat och oviktigt”? Kan jag fira mina framgångar?Kan jag släppa vad som är “bra” under den kreativa processen? Mycket tyder ju på att krav och kommandon är rakt motsatta den kreativa processen med dess gränslöshet – låt vara inom de nyss nämnda ramarna.

Vidare finns en rad funktioner som kan påverka en designer och dennes arbete: Viljan att tillhöra. Det kan handla såväl om att tillhöra en grupp eller inriktning som att visa att jag inte tillhör den. Hur väl jag uppfattar omgivningens krav bottnar i såväl gener som perceptiva filter och min självkänsla och självbild.

I Lean-perspektivet ser jag mycket som kan tillföras förutom de som nämndes i Karins bloggpost:

“No Blame” – en förmåga att se “lättsinnigt fokuserat” på fel och brister som uppstår – men lämna frågan om “rätt och fel” då de ofta blir så subjektiva att det lätt urartar till ställningskrig. I jakten på lösningen att slippa göra om felet gör vi kreatörer av dem som i det sedvanliga “blame game” som finns i den traditionella felsökningen blev syndabockar.

Från Six Sigma lånar vi “Fem S” – ett sätt att skapa tydlighet: Sortera – det som inte används tas bort, Strukturera det som är kvar, Städa, få rent och åtkomligt, Standardisera så vi gör på liknande sätt och till sist Styr – fortsätt på den inslagna vägen.

Vi kan även nyttja “lågt hängande frukt” – att först ge sig på de uppgifter som är enklast och ger störst effekt. I den ingenjörskultur jag själv kommer var det ofta tvärs om – genom heroiska insatser skulle världen vinnas… Vilka insatser i designen ger störst effekter vid minst insatser – och gärna till lägsta kostnad.

Vidare de kontinuerliga förbättringarnas filososfi. Alla idéer som dyker upp passerar “no blame” och ska beaktas.

Visualisering – rita upp allt så det går att förstå.

Ja, det var några av mina tankar om design utifrån ett LUCK-perspektiv. Vad tycker du?

Read Full Post »

I Lean/Six Sigma arbetar vi ofta med att söka rotorsaken till problem och utmaningar. Det går oftast bra – men om det INTE gör det kan du fundera över olika lärstilars känslighet för kritik. Det KAN lösa sig om ni istället jobbar er ned till lösningen genom att istället för vem varför ställa frågorna som “fem hur?” Mer om detta i en video från Åland i våras:

http://bambuser.com/channel/JohanLange/broadcast/1589790

Blir det någon skillnad hos er?

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: