Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘politik’ Category

Hej i sommarvärmen!

Det har skrivit spaltmil om Almedalen och det lär fortsätta skrivas. Även av mig. Denna gigantiska mässa – eller “vuxenkollo på crack” som någon kallade den – inspirerar och sporrar. Ett sådant möte var med Kristina Alexanderson.

Här ovan är hon (2a fr v) del av panelen i debatten “Skola 2.0” i Almedalen i år, tillsammans med bland andra Brit Stakston och Fredrik Federley. Seminariet var som jag förstod det triggat av Brits bok “Politik 2.0” . Fler bilder här!

Under flera seminarier och möten hörde jag denna smarta gymnasielärare uttrycka sig om det jag kallar “Underlättande internetverktyg” i skolan. Läs gärna detta blogginlägg i frågan.

Kristina gör en viktig uppdelning som ibland glöms bort i debatten: den i verktyg för informationsinhämtning – sök, analys, granskande – och i sociala medier. Ibland kan distinktionen bli svår för vissa tjänster hamnar i gränslandet. Således är t ex Wikipedia för de flesta in informationsbas men för färre ett socialt medium i det att man skapar innehåll. Har du inte provat det – så ge dig in i leken, det är mycket utvecklande!

Dels gäller det alltså tillgången till sökverktyg – närmast självklart idag. Dels gäller det de sociala medierna. Genom sökningar på nätet märker vi relativt snabbt att källkritik är ett måste. Ibland låter det som något nytt men det var något som de flesta av mina lärare varit bra på att tydliggöra: “vem har skrivit – och med vilket syfte?” Detta behov lär inte minska – och är bra för vår goa hjärna – att behöva reflektera, fundera över syften – synka och jämföra med tidigare erfarenheter och trosystem.

De sociala medierna då? Vi har alla ett stort behov att räknas och få tillhöra en grupp. Med sociala medier ökar chansen till utbyte med andra människor – men också risken för splittring ökar. Jag är övertygad om att detta ställer högre krav på den lärare som ska leda en lektion där varje elev har en dator framför sig. Men det ger även enorma möjligheter. Vi som inte är födda med en laptop i knät har nog en tendens att tro att andra kollar sin mail när vi leder ett möte. Men se till att mötet är så fängslande att mötet i sig är mer stimulerande än att kolla mailen! Märk väl “stimulerande” – allt måste inte vara “KUL”. Men det mesta vi lär oss i skolan kan vara väldigt inspirerande.

Hur kommer då LUCK in i skolan?

(mer om konceptet LUCK här)

L: Lean – en struktur där vi fokuserar på de aktiviteter som faktiskt är värdeskapande – eleven hamnar här ofta i fokus, men vad sker med en lärare som inte stimuleras löpande? Jag anser att dessa båda processer – lärarens och elevernas ska slingra sig fram parallellt.

U: Underlättande internetverktyg – ja början till den beskrivningen finns ju ovan. Det finns säkert mycket mer att säga, men nu är vi igång!

C: Det coachande förhållningssättet – Krävande för en lärare som har så många elever. För i coaching möter vi eleverna i det perspektiv där de redan finns och levt sitt liv. Därur finns många drivkrafter att väcka. Men hur ska man som lärare hinna med? Jag rekommendrar alla lärare att studera gruppcoaching – för att kombinera med individuell coaching. Även detta område kommer jag återkomma till!

K: Kognitionen. Ja, här har vi ju hela grunden till “skola” att “Skola in” handlar ju om någon form av anpassning och införande av nya rutiner, kunskaper, insikter. I kognitionen finns många av nycklarna till framgångsrikt lärande.

OK, det var några inledande ord om det koncept jag arbetat fram under en 10-årsperiod som konsult, lärare och – i någon mån – pedagog.

Vilka är dina reaktioner, tankar om detta?

Read Full Post »

…och ALLA är inbjudna!

Man kan självklart se Almedalen ur många perspektiv. Kommunikativt, tillgängliighetsmässigt (inte så bra för rörelsehindrade hör  jag!)

Det perspektiv jag helst ser – och som ger mig mest – är att betrakta veckan som en gigantisk mässa där idéer torgförs. Vissa idéer köps andra inte. Men en stor del av denna marknadsplats för idéer är just dialogen. En stor del av nöjet och nyttan med att “fara på marknaden” var ju att utbyta skvaller, testa tankar och knyta vänskapsband. Almedalen skiljer sig föga från detta!

Det som triggar mig mest (förutom alla trevliga möten!) är de oväntade mötena. Som när jag var på väg till ett seminarium där Alliansen pratade sociala medier… och så halkar jag in i ett tält där Bildt, Carlsson och Tolgfors pratar Afganistan. Hur ofta sker sådant? Kunnigt, initierat, välavvägt och SÅ givande. Självklart kunde jag inte hålla kameran nere – några resultat finns här:
http://www.flickr.com/photos/langecom/sets/72157624516711660/

Det slog mig att mitt gamla koncept från 2001 – Maxhibition – för lyckade genomföranden på mässor kanske kan tillämpas med litet justeringar för modern teknik? Mer om det i ytterligare en post!

Read Full Post »

Under årets Almedalsvecka såg vi förutom etableringen av Makthavare.se som varumärke även etablerandet av en annan kanal. Litet av samma känsla om Z-TV en gång förmedlade. Jag tänker förstås på “Sociala Medieakuten”s program varje morgon kl 8.30 under Almedalsveckan. Färskt, inspirerat, inte så förbaskat repeterat och än mindre genomregisserat. Men tillräckligt fokuserat, passionerat och nyanserat för att vara inspirerande. Det gamla uttrycket “you can’t fake passion” ligger nära till hands. När du gör något med passion så utgår du från en plattform, något du tror på. Då blir det inte så ängsligt. Det måste inte – men det kan bli modigt och förändrande.

En krydda i det hela var när  “gammelmedia” kommer på besök och Sveriges Televisions VD Eva Hamilton spontant uttrycker sin förtjusning över den enkla tekniken och de “söta kamerorna”. Jag tror inte producentens, mmm (med mycket mera) Björn Falkevik leende lagt sig än. Väl förtjänt, Björn!

Nu har detta sköna gäng bakom mediekanalen “Sociala Medieakuten” i Almedalen bestämt sig för att köra en valvaka på nytt sätt. Vad “nytt” kommer innebära visar sig säkert på vägen. Ideologiskt bärande kan man väl säga att Brit Stakston, kommunikationsstrateg på JMW och Joakim Jardenberg, VD Mindpark mm är. De står ju för öppenhet, transparens, tydlig kommunikation och lättare licensregler. Brit är aktuell med bland annat boken “Politik 2.0” med en rad intressanta inlägg från personer som verkligen har en passion för internetbaserad kommunikation som Göran Hägglund, Emanuel Karlsten och Kristina Alexanderson. Tre är nämnda här (fyra med Brit) men samtligas inlägg borde vara självklar läsning i landets skolor – och rekommenderad läsning för oss andra.

Joakim vinner nog produktivitetspriset i internet/blogg-världen då han levererar en post i stort sett varje dag med ett flertal läsvärda artiklar. Detta är min första postning om ValvakaTV – men knappast den sista.

Kort sagt: Hösten kommer bli MYCKET intressant!

Read Full Post »

Några första tankar så här i förvirringen efter det som kallas en massa saker – men som mest är tragiskt i mina ögon:

Det är med MYCKET blandade känslor jag skriver denna bloggpost. När vi arbetar med ledare i kris slår ett antal funktioner till. Det handlar dels om individer dels om organisationen. Vidare – gränserna och grunderna för ledarskapet.

Det handlar om strukturer, etik, team och individuella responser som ytterst kan förklaras i kognotionsteori/neuropsykologi. Samtliga dessa ämnen intresserar mig mycket och samtliga ingår i det jag försöker paketera i konceptet LUCK.

Så till händelserna kring Sven-Otto Littorin. Många känslor, som sagt – men det som ligger och puttrar i botten av mig är främst medkänslan. Hur vi vänder och vrider på den här historien (eller historierna) så finns det inte några vinnare. Kanske kortsiktigt, kanske ett val att vinna – men i det stora perspektivet ser jag mest förlorare. Eller om vi sätter an ett lärande perspektiv kanske det trots allt finns hopp. I andra änden av allt detta kan vi alltid lära. Om vi är beredda att göra det.

Vad har hänt – vad är sant?
En presskonferens där pressen angrips för att ha varit för närgången. Nu osäkerhet om det var ett utspel för att skydda sig själv, en förträngning eller helt enkelt sanningen? Innan vi vet kan vi bara spekulera.

Många andra känner sig kallade, många är betydligt mer lämpade att bedöma mediala frågor (jag blir varje år så glatt överraskad över hur mycket smart folk som kommer till Almedalen varje år – kom nästa år och se själv!) så jag håller mig till det som är mitt gebit – ledarskap och strategier.

Hur hantera någon i kris?
Planeringen
– En struktur för kriser. Oavsett vilken organisation vi arbetar kommer kriser. Förr eller senare står vi mitt i det otänkbara. Alla företag och organisationer ska tänka igenom och planera detta. Det går relativt fort, är extremt teamskapande – och tryggheten vid en kris mycket sammansvetsande.

Befälsordningen – Vem får göra vad och när? Det har talats en hel del om de order/riktlinjer som distribuerats i vissa partier. En av punkterna är att man inte ska närvara vid t ex Mona Sahlins tal. I den uppkomna situationen framstår en sådan regel närmast som grönköpingsk. Vi vet alla hur nyttigt det är att befinna oss i det motsatta lägret med jämna mellanrum. Å andra sidan kan vi väl sluta upp att låta antalet åskådare vara något slags popularitetsmonitor för en talare.

När en person drabbas av det som Littorin gjorde nu häromdagen så blir det mer eller mindre kaos i vem som helst. De högre kortikala funktionerna i hjärnan går ned och de mer basala funktionerna dominerar. Detta gäller oss alla (men minskar med litet träning – eller ja, de kan i alla fall balanseras!). Lägg till detta

  • offentligheten
  • en upprivande vårdnadstvist
  • ett stundande val
  • almedalsveckan

Den person som går in i detta extrema stressläge kommer få en radikal sänkning av funktionerna i de högre funktionerna i hjärnan. I pannloben finns funktioner som personlighet, närtidsminne och förmågan att fatta vettiga beslut. Detta leder till att en person under stark stress ofta fattar kortsiktiga beslut med främsta fokus att överleva för stunden. I dessa djupa funktioner går känslorna först – det ”rationella” kommer senare.

Kommen så här långt i tankarna och reaktionerna – hur övervägt kommer jag själv att agera i en liknande situation? Hur mycket har Moderaterna tränat detta? Hur mycket har ni själva tränat krislägen?

Jag hoppas – och vill tro att planerna för krishantering är rejält uppdaterade – och intränade efter de inledande förtroendekriserna efter förra valet. Men det jag ser och hör får mig att undra…

Vad Littorin än gjort sig skyldig till hoppas jag att det finns ett team som stöttar honom. Vi är aldrig så bra som vi hissas till – men heller inte så usla som vi ibland görs.

Vad tänker du nu?

Read Full Post »

%d bloggers like this: