Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘projektledning’ Category

Vi är glada att idag meddela att Hilton Slussen gett oss ännu mer plats och utrymme för kvällen 2 februari. De tidigare 40 platserna gick åt glädjande fort – så nu kan vi vara 60. Eller ännu fler, ja det finns upp till 280 platser. Hilton är så flexibelt att vi kan garantera samma goda upplevelse oavsett hur många vi blir. Så – om du känner någon som är intresserad av PMI (Project Management International) och/eller LUCK-konceptet så tveka inte!

Programmet i korthet: (så som planen ser ut just nu – justeringar kan komma)

17 – 17.25 Träff i baren
17.30 Intro om PMI

17.45 – 18.15 Introduktion till LUCK:

Kort historik – vad vill vi lösa?

Beståndsdelarna i LUCK-konceptet – varför just de?
Lean-produktion – smidigt, involverande arbetssätt med ständiga förbättringar ständiga förbättringar
Utvecklande internetverktyg – en rad tjänster och verktyg som underlättar kommunikation, planering, delegering och kognitiv förmåga
Coachande förhållningssätt – ett förhållningssätt som tydliggör ansvaret, ökar tydligheten, skapar tydligare delegeringar och ökar transparensen
Kognition – hjärnans sätt att ta in, filtrera och minnas det vi utsätts för, upplever och gör
Varför är det viktigt med en “coctail” av lösningar?

Hur fungerar LUCK i projektledning?
Kvällens fokus: U-perspektivet:

Behovet av kommunikation i projekt – vilka utmaningar finns?
Vilka lösningar finns tillgängliga idag – några exempel
Praktiska exempel – hur har andra gjort – vad har det haft för effekt?

18.20 – 18.45 Workshop: Hur kan denna teknik och inställning användas hos er?
Vad kan NI nyttja denna teknik för i era projekt?
Vilka är nyttorna?
Stärkande och hindrande punkter för införande?
Vilka första steg behövs?

18.45 – 19.00 Mingel

Passa på att lyssna på vad andra tänkt och har för idéer

19.10 Återsamling och utbyte med de andra grupperna

Kort redovisning från grupperna – slutsatser

Frågor

Eftersnack: Möjlighet att diskutera och få bok signerad mm –

Pris mm:
Kostnaden är gratis om du anmäler dig och kommer – men som brukligt är – en “no show”-avgift.

Ni är mycket mycket välkomna hälsar Martin Lindahl som är arrangerande från PMI Sverige, Peter Eriksson som är ansvarig för detta på Hilton Slussen och jag, Johan Lange som skapat LUCK-konceptet välkomnar

PS! Det Hilton matchar med ett riktigt bra erbjudande för dig som är tillresande: 950 kr för enkelrum och 1075 för dubbel. Vill du sätta guldkant på detta går det såklart utmärkt.

Väl mött 2 februari!

Länk till PMI

Hilton Slussen

http://www.luckconcept.com

Här kan du beställa pappersboken om LUCK

Här kan du beställa eboken om LUCK-konceptet

Read Full Post »

Med risken att några känner sig spammade (sorry!!!) – det var så mycket frågor igår på efterfesten och nu har ju många länken till bloggen. Man ska ju svara när frågan är färsk. Många talare pratade om Passion under SUD2011. LUCK-konceptet försöker greppa om en hel del som skapar en god grund för att passionen ska få flöda i din organisation. Hur? Mer info kommer här – i form av video och text. Fråga och kommentera gärna!


I Christians blogg presenterar jag i video/bambuser tankarna på #webcoast i Göteborg 19 mars: http://bit.ly/ekNVgY Du får bläddra ned till “En transparent lördagsförmiddag” (Tack Stefan för att du bambusade)

Litet mer i text
Bakgrunden, hur och varför kom LUCK-konceptet till?: http://bit.ly/fmFKCJ
Och så själva konceptet i koncentrat: http://bit.ly/etqAVi

Kommentarer? Frågor?

Read Full Post »

I del 1 av denna serie berättar jag historien bakom luck-konceptet. Den är starkt förkortad och när jag ser den så här i efterhand kanske litet väl mycket “inifrån och ut”.

Nu till konceptet – vad står de olika delarna för – och hur GÖR vi?

LUCK är en förkortning för ett koncept som omfattar de fyra områdena

Lean Production – ett sätt att bygga sin leverans till kund, brukare med flera
Utvecklande internetverktyg – som ger oss helt nya sätt att relatera till individer
Coachande förhållningssätt – metoder att skapa delaktighet med mera
Kognition – som beskriver hur hjärnan uppfattar, tar in och bearbetar information

Låt oss nu närma oss områdena – ett och ett. Vi börjar i den ordning vi normalt arbetar:

Kognition:
Inom detta område finns det många begrepp och funktioner. Här är några:

Perceptiva filter och linser – vi väljer till stor del vad vi ser, hör och upplever
Reptilhjärnan – förenkling av några blixtsnabba reaktioner: anfall, flykt och försvar
Behovssystem – Maslows hierarki, SHB, tillhöra
Beteendesystem – Vi agerar på ett sätt vi tror fungerar
Inre och yttre värld – hur vi ser och upplever den yttre och hur den inre styr oss
Gruppdynamik – effekter när vi kommer samman, FIRO, groupthink mm
Försvarsmekanismer – metoder vi tar till för att bevara självkänsla och världsbild

Det är väldigt spännande att arbeta med dessa områden och diskussionen kring vårt ledarskap når nya höjder. Många goda insikter kommer redan här.

Coachande förhållningssätt
När vi väl har koll på hur vår hjärna hanterar information är det oftast naturligt att prova det coachande förhållningssättet. I detta område finns en rad verktyg och insatser:

Målstyrning – Hur vi sätter mål tillsammans
Att skräddarsy lösningen – vikten av ett gemensamt “hur”
Egeninventering – vad är det för resurser vi har till buds?
Ledarstilar – och deras effekter
Drivkrafter – att förstå och utforska vad som bäst driver respektive individ
Vad coaching inte är – jämförelser med mentorskap, lärare, handledare, stöd

Utvecklande internetverktyg
Idag finns en rad tjänster och verktyg som inte bara underlättar vår kommunikation internt och externt – utan även utvecklar vårt sätt att tänka, arbeta och förhålla oss till utmaningar. Här är några:

Chatt – ett enkelt och närvarande sätt att dels kommunicera, dels “bonda”
Wiki – att arbeta i strukturer av uppslagskaratär där innehållet skapas av alla
Samarbete i dokument “crowdsourca” – att simultant arbeta i samma dokument
Förstärkt verklighet “augmented reality” – ytterligare data förhöjer intrycket
Geolokaliserade tjänster – någonting som är kopplat till platsen erbjuds
Transparens – en känsla av att “vi kan se in”
Videotjänster – alla former av visuell/audiell/perceptuell påverkan
Bildtjänster – visuell kommunikation
Värdeutbyten – en insats av ett slag ger något annat tillbaka
Speldynamik – funktioner från dataspel och reality/lajv

Lean Production
Detta smått mytomspunna område är inte så mystiskt utan bygger på mycket sunda grundtankar. De bryter dock mot några av de principer vi lär oss under “taylorismen” – till exempel att en dyr maskin inte ska köras så mycket det går. Några grundläggande principer i detta avsnitt:

Värdeflöden – var skapas värdet i er verksamhet – från ax till limpa – för kunden?
Värdeskapande – Vad är slöseri (nödvändigt och icke nödvändig) och inte?
No Blame – vi skapar en kultur där syndabockar blir till problemlösande kreatörer
Ansvaret – medarbetarna i processen vet bäst var man trimmar – delegera ansvaret!
Aktiviteter – tavelmöten är effektiva sätt att få alla att ses, problem lösta och team
Nästa process är din kund – behandla nästa steg som din viktigaste kund
Rätt från mig – jag ser till att det jag lämnar vidare till nästa process är exakt rätt
Takt – vi producerar i den takt som kunden efterfrågar det vi gör
Rätt kvalitet – är den kvalitet kunden betalar för
Överproduktion är alla förlusters moder – skapar köer, binder pengar, skapar felaktiga beroenden och döljer fel och brister

Så där ! Nu har vi det mesta på plats. I del tre går vi in på hur detta kan göras i vardagen – kanske hos er?

(Min plan framöver är att skapa bransch-specifika små LUCK-böcker som ska vara ett gott stöd i vardagen, såväl för medarbetare som chefer och ledare. F n är listan 33 böcker lång – kom gärna med en propå även du – jag kommer behöva personer att intervjua. Exempel på områden: LUCK i sälj, förhandling, ledarskap, projektledning, café, pub, restaurang, skolan, LUCK för skogsbruk, LUCK för grisbönder (jo, faktisk!))

Samtliga ovan beskrivna områden avhandlas mer i detalj i den kommande LUCK-boken. Stay tuned – och ange gärna intresse för boken, planerad release: Maj 2011.

Read Full Post »

Tänkte börja sammanfatta veckan som varit. Oftast får jag inte ange kundens namn, men gör det GÄRNA när de vill!

Read Full Post »

Idag på morgonen sökte jag ett sätt att få i mig en fin och bra frukost.  En helt oväntad chatt med Y. som jag inte hört av på länge. Hon tipsade om Mellkvists Kaffebar på Rörstrandsgatan. Den är något speciellt, den där bänken mot gatan triggar mina tankar och ger mig vibbar från Starbucks i både New York och San Francisco. Väl där tar det inte lång tid förrän jag är inne i frågor med en konstnär jag tränat i affärsmannakap inom bl a ALMI. “Så hur kommer LUCK in i projektledning” – till er – och alla andra som gillar projektledning – och vill utvecklas, här är några första tankar:

Kognition: Att förstå de drivkrafter som är viktiga när vi driver projekt (“Maskinkännedom” om de verktyg som betyder mest – människorna)

Coachande förhållningssätt: Att förstå hur jag sätter mål i samarbete och samförstånd med projektmedlemmarna, skapar de rätta villkoren för bra arbete – och följer upp det löpande arbetet samt landar det avsedda resultatet

Utvecklande internetvkertyg: Kommunikationsmedel som står oss  till buds idag; realtid, aggregerande, samskapande – involverande

Lean och strukturer: Struktur för såväl mjuka som hårda frågor. Projektmodeller. Jag har valt Lean då det harmoniserar väl med såväl kognition och coachande förhållningssätt som med utvecklande internerverktyg/sociala medier och den transparens de erbjuder

Frågor? Synpunkter? Böckerna inom områden som projektledning kommer vara små böcker, lämpliga för fickan på jobbet. Och självklart i elektroniska form…

Read Full Post »

%d bloggers like this: