Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘coaching’

There’s been a lot of talk about the new generation (isn’t there always? Even Sokrates complained over disobeying youngsters) and especially Generation D, where D stands for Disruptive. Not to mention all changes happening to most our known structures. This generation faces an economical future that for the first time in history is worse than the one their partents met.

Ready to act – high demanding – but also prepared to deliver (Stockholm and Helsinki RollerDerby teams)

I for one use to claim personal differences are often bigger than generalizing So, is there anything special with this generation? Often, differences on the individual level are a lot bigger. But, if there are indeed theses differences – which are they – and yet more: How should I act if I’m a manager? (And I will conclude – what they’re asking for is at work is something we should all have asked for long ago!)

They need more attention – and have shorter attention span. Take the MTV effect. Double or triple it. We need action. Great! Let’s GO for action!

They expect more feedback – Well, great news again! We all need that, in fact human beings are juat that by mirroring in others minds and communication.

They expect kickbacks – well, that’s just great – as this is normally how it works! But what are the kickbacks, and what levels of kickbacks are achieved when and how?

So as a boss, what do y0u need to do?

My recommendations:

SLA – Seen, listened to, acknowledged – simple actions, but you need to  prepare yourself – your mind and philosophy – before the action is needed.
We all have this need, so better get prepared. It’s a great tool as it works both ways: Seeing some-one and giving feedback makes you visible as well!

Transparency by Reverse leadership style – telling people what to do is out of age. Not only will it stop people from thinking – it only opens a handy escape route as what you are telling is percieved  YOUR goal, not theirs. (Of course you won’t notice as we all learned play the of the game.)
Instead: Regularly ask your employees to present goals, reasons and strategies – why we do what we’re doing et cetera. You not only get to know what is known, but also basic values, how they regard your leadership and – the way business is run.

Coach in a goal-centric way – skip discussions of “right or wrong” issues. In the age of ubiquitous search discussions about who is wrong and who is not is pointless and will only drag the both of you down and you will lose momentum. Focus on “Why?” questions and reverse goal-setting. You may rapidly hear how well goals are understood. (How can one achieve goals that aren’t clear?)

Employees of today need to know it all – from Vision and Mission via Strategy to Tactical/Operations level. The needs of generation D will benefit us all – if we’re just willing to be a little bit more open, transparent – and… demanding! I strongly believe we are now at a good point in history to re-vitalize Management and Leadership.

What do YOU think?
Do you have any similar (or completely different) experiences?
(You may answer in Swedish if that makes you feel better – I’ll provide a reasonable translation in the flow.)

Thanks to Ari Lightman, presenter of this topic at the Enterprise 2.0 conference recently in Boston, MA.

Johan

Read Full Post »

Fresh from the Print! They will travel with me to InternetWeekNY and Enterprise 2.0 in Boston #iwny #e2conf

Read Full Post »

Arbetet med LUCK-konceptet tar mig till härliga ställen. Här är några exempel:

13 april: Boksläppsdiskussion med Attractor:
Var på en introduktion till och diskussion om en bok i Systemisk coaching på Ramböll med Attractor. Intressant och givande – och därifrån fick jag en liten övning i nyfikenhet. Den fick mig att reflektera över dels de “meningslösa statusuppdateringar” som Staffan Heimersson m fl retat sig på – dels över hur jag kan knyta samman C (coaching) och U (bland annat sociala medier): Övningen går ut på att vara nyfiken kring en banalitet. I vårt fall var det en inköpslista. Tack, den blir en utmärkt brygga mellan C och U!
***

14 april: Tidlös kunskap!
Upptäcksfärden gick vidare på fredagen 14 april till “Timeless Knowledge”, ett initiativ att bevara tidlös kunskap – och att återfinna den som gått förlorad. Ett av exemplen vad de åstadkommit är “Den gröna dalen” i norra Sverige – och hur kunskap från Hopi-indianerna gett Massajerna i Tanzania vatten! Från hopplöst läge till framgång! Annika Dopping bjöd in mig till detta och det är jag mycket tacksam för! Följ henne på twitter! @adopping.  Det känns som ledarskapet vi arbetar med i LUCK synkar mycket bra med de grundläggande tankarna – att hålla nere reflexer som avundsjuka och girighet. I L:et kan de lagrade kunskaperna rymmas – och trimmas, utvecklas och delas. Genom U:et kan de kommuniceras och levas i vardagen. Genom C:et kan jag få andra att lyfta – och lyssnas på. Kognitionen ger grund för mycket av detta.I många naturstammar är långsiktiga processer väldigt viktiga – även om de inte skulle kalla dem “lean” så är de väldigt resurssnåla. Och i vissa indianstammar gör man överväganden på sju – SJU – generationers sikt!
Foton och videor: http://www.flickr.com/photos/langecom/sets/72157626521216636/
***

Read Full Post »

Reglerna för caféverksamhet har skärpts. Cafét där jag sitter har just nu revision…  Praktikant eller ej – samtliga måste lämna ut kvitton. Det gamla ledarskapet där jag talar om för personalen fungerar inte längre – finns minsta risk att någon inte tycker det är viktigt, eller om stressen ökar vid något tillfälle – så kommer de förr eller senare missa det. Nå, hur gör vi i LUCK? Jo, under genomgången med nya och efter längre lov så går vi igenom dels vad som är nice för kunderna – men vad som också styrs av lagar och förordningar. Skillnaden är att det är medarbetarna som talar om för caféägaren. Hur? Låt dem söka upp reglerna och reflektera över VARFÖR dessa regler finns – och vad som händer ifall vi bryter mot dem.

Kaffet jag dricker nu och platsen jag sitter på har inget med historien ovan att göra.

Read Full Post »

Not surprised at all… All managers who apply a coaching philosophy to their leadership will be the winners in the long run. I come to think of the old saying in Sales “Selling is not telling”. Neither is leadership.

More on this from Financial Post here

Read Full Post »

I agree soo much with this post on how to build your arguments.

We work almost daily with this – in the LUCK concept we refer a lot to the protective parts of our
brain functionaity: Our language has tremendous impact on our brain – the choice of words may
lead to war – or peace – between countries. An argument, perceived by our evolutionary older parts
of the brain may release protective forces just as strong as when our forefathers fought mammoths.

Lower your armor, open for dialogue and your arguments will work. As we all learn, there is often
truth in the saying “The opposite is true – too!”

If you really get hooked to influence – why not try coaching style arguments. It’s in the C and K parts of
LUCK.

What do you think?

Read Full Post »

Jag har jobbat fram ett koncept som bygger på mycket av det som många söker söker i förändringsarbetet, LUCK-konceptet i korthet:
L – lean, dvs individen, kontinuerliga förbättringar, strukturer för detta
U – underlättande internettjänster, dvs sociala media, mobila terminaler, molntjänster
C – coachande förhållningssätt, dvs stötta 1a perspektiv, gemensamt mål, ansvar, stöd mm
K – kognition, dvs hur hjärnan tar in information

De flesta av mina kunder som vill arbeta med förbättringsarbete/kulturutveckling i organisationen gör det i “L-perspektivet” – bakom ligger ofta ett ökat behov av struktur, ordning och reda. Men när vi väl börjar arbeta är det i K-perspektivet vi börjar – hur vår hjärna verkligen fungerar. När vi väl är klara med det känns det coachande perspektivet rätt naturligt. Därefter börjar vi arbeta med L… När arbetet kommer igång blir U-perspektivet naturligt, då det finns SÅ bra tjänster, funktioner och terminaler att tillgå idag. Vi lever i en spännande tid. Ska vi ses och prata LUCK i din organisation?

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: