Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘coachning’

Not surprised at all… All managers who apply a coaching philosophy to their leadership will be the winners in the long run. I come to think of the old saying in Sales “Selling is not telling”. Neither is leadership.

More on this from Financial Post here

Read Full Post »

Jag har jobbat fram ett koncept som bygger på mycket av det som många söker söker i förändringsarbetet, LUCK-konceptet i korthet:
L – lean, dvs individen, kontinuerliga förbättringar, strukturer för detta
U – underlättande internettjänster, dvs sociala media, mobila terminaler, molntjänster
C – coachande förhållningssätt, dvs stötta 1a perspektiv, gemensamt mål, ansvar, stöd mm
K – kognition, dvs hur hjärnan tar in information

De flesta av mina kunder som vill arbeta med förbättringsarbete/kulturutveckling i organisationen gör det i “L-perspektivet” – bakom ligger ofta ett ökat behov av struktur, ordning och reda. Men när vi väl börjar arbeta är det i K-perspektivet vi börjar – hur vår hjärna verkligen fungerar. När vi väl är klara med det känns det coachande perspektivet rätt naturligt. Därefter börjar vi arbeta med L… När arbetet kommer igång blir U-perspektivet naturligt, då det finns SÅ bra tjänster, funktioner och terminaler att tillgå idag. Vi lever i en spännande tid. Ska vi ses och prata LUCK i din organisation?

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: