Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘facebook’

Over here in Sweden we have a saying that’s probably as impossible as ever to translate but I’ll try anyway: “Up like a sun – splash like a pancake”. Are the number of followers to social networks in any way secured? Probably not.

Scary numbers are discussed concering Zynga read more…

So, what about Twitter, Facebook and others? Well, I guess we can conclude by now “it’s all about the mobile”. Yes, I know this is hard to accept but in five years or so most of us will for the dominant part of our non-professional time use other means than computers such as laptops, desktops et cetera. Make sure you’re ready to interact with your customers and suppliers on the mobile.

And Facebook – can we have a real update to your app, pleeeease?

Read Full Post »

Jag har flera gånger argumenterat starkt för att INTE förbjuda sociala medier på arbetet,
inte blockera Facebook och så vidare. De avarter som KAN förekomma – att man t ex surfar
för mycket ger utmärkta tillfällen kring mål för verksamheten, motivationsfaktorer, ansvar,
resultat mm. I Svenska Dagbladet pågår en utmärkt serie som idag innehåller en artikel som
blickar både bakåt – vad Facebook ger oss i evolutionärt perspektiv – och framåt: vad kan det
leda till för framtida beteenden? Då en medeltida person kanske träffade 500 personer under
sitt hela liv kan vi interagera med lika många – varje dag. Hur kommer detta påverka oss?
Blir vi “kontakt-knarkare”?

jag tycker personalchefer behöver vara pålästa här – många av dem ni anställer kommer vara inne
i denna värld och för en trovärdig dialog behöver åtiminstone HR-funktionen förstå detta. Vidare
kan HR förse ledningen med värdefull information om vad som är på gång och på så sätt bidra
till omvärldsbevakningen.

vad tycker du?

Read Full Post »

%d bloggers like this: