Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘feedback’

If the Suggestion Box = Praise
Then Lean Leadership = Supportive Feedback

Do you agree?

Read Full Post »

Det finns fler tillfällen än vi kanske först tror att ge feedback i vardagen. Men de korta och effektiva feedbackarna kan kräva förberedelse från din sida. Titta på dina förbättringspunkter från förra utvecklingssamtalet. Hur kan du genom din feedback och dialog få detta att hända i dessa korta ögonblick med dina medarbetare?

Read Full Post »

Under en mycket intensiv höst blir det uppenbart – det är många som VILL förändring men inte alla som LYCKAS. Är det ren tur de drabbas av  – de som lyckas? Jag tror att det är lika mycket tur som när goe skidåkaren Stenmark i en intervju med jag tror det var legendariske “Plex” Pettersson fick höra att han hade “tur” som kom etta. “Ja, men är det inte konstigt att ju mer jag tränar – desto mer tur har jag!?”

Det där stora tillfället att skapa det där mötet, att planera för den där fantastiska konferensen då allt ska ske – den kommer sällan. Så ska vi ge upp? Nej, allt för många tappade sugar ligger och skräpar. Men vi har något som finns framför oss. Och det hela tiden – jag har valt att kalla dem “mikro-tillfällen” eller på engelska “micro moments”. De små ögonblick som är så viktiga – att njuta, att vara närvarande, att påverka. För det är ju just i nuet som det lilla maskhålet i tidsrumsväven öppnar sig och vi kan göra skillnad.Men för att detta ska vara möjligt behöver du göra ett förarbete:

* Vart är ni på väg?
* Varför just dit?
* Hur får du med dina medarbetare?
* Vilken feedback passar bäst till resp. individ och när?
* Var väntar du dig mikro-tillfällen?

Lycka till!

PS! Som många andra skapandeprocesser triggades även denna av en yttre faktor. I detta fall en statusuppdatering på Facebook av goe vännen Göran Adlén. Prenumerera även du på hans youtubekanal!

Read Full Post »

%d bloggers like this: