Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘kognition’

*** Uppdatering 12-08-29: “Programledare” på UR. ***

Utbildningsradion är modiga och släpper in vardagsmänniskor i detta projekt. Det finns över 7000 programidéer att välja på. Jag valde såklart Kognition – och se gärna videon med utmärkte Peter Gärdenfors, Prof. Kognitionsvetenskap.

Läs mer: http://programchef.ur.se/johan.lange

***

Under detta år kommer jag intensifiera satsningen på LUCK-konceptet. Dels med en engelsk ebok, dels med seminarier och frukostmöten. Som en förberedelse för dessa planerar jag ett antal bloggposter som utvecklar konceptet och vad det kan nyttjas till. På sikt kommer också ett antal “nischböcker” (eller som vissa vill kalla dem “vertikaler”) inom områden som går igen i de kommande bloggposterna: Försäljning, projektledning, förhandlingsteknik men även skola/pedagogik, hotell & restaurang samt café. För att nämna några.

Först ut: K-perspektivet i LUCK, dvs Kognition.
Jag har valt definitionen “….hur hjärnan tar in och bearbetar information” – och i någon mån “vad det ger upphov till”. De faktorer som brukar vara viktigast när vi arbetar med detta område är bland andra

* “Reptilreflexer” – ett litet slarvigt uttryck för snabba reflexer som ofta slår till så fort att vårt medvetna jag knappt hänger med: Anfall, flykt och försvar. Till dessa räknas ofta även “spela död”. Även om dessa reaktioner är naturliga har de ofta tråkiga effekter på en arbetsplats. Men bara att bli medvetna om dem brukar leda till förbättringar

* Balans att påverka och påverkas: vår förmåga att verkligen lyssna är ofta betydligt sämre än vi inbillar oss. Ett bra sätt att stämma av detta är att fråga vår omgivning, framför allt barn… Detta tränar vi i aktivt lyssnande. En STOR insikt för åtskilliga medarbetare! Minns att nyfikenheten är ett av våra smartaste verktyg när vi ska skapa dialog. “På vilket sätt gör ni detta?”

* Perceptiva filter: Den dag vi inser att vi ser på världen genom väldigt olika glasögon – och hör och uppfattar resten på mycket personligt sätt – då ökar förståelsen för varför det blir som det blir. Och att dialogen är absolut nödvändig för resultat. Å andra sidan har dessa olika filter en STOR fördel – vi kan få flera perspektiv belysta. Men då får vi spana uppåt i denna lista: hur HÖR vi dessa perspektiv?

* Viljan att tillhöra: Vi är en människoapa som programmerats till samverkan. Annars fanns inte städerna. Denna starka kraft kan vi alltid nyttja – och när den INTE finns där bör vi intressera oss för vilka orsakerna kan vara!

* Minnet: Vårt minne är inte så exakt som vi tror. I själva verket försöker vår hjärna skapa en sannolik bild av vad som sker omkring oss. Men SANN är den icke. Ingen person kan hävda att hon har tillgång till SANNINGEN. Och vårt kära minne är såväl additivt som subjektivt. Det minns det vi vill – och lägger till och drar ifrån det som behövs. Ofta utan att vi ens är medvetna om det! Och vi kan mycket väl minnas olika varje gång vi tar fram minnet. Enligt minnesforskare nyligen verkar vi minnas “…på det sätt som bäst gagnar oss just nu“.

Det finns såklart en rad faktorer till men jag bromsar där för att skapa en hanterlig mängd information i dessa poster. Kom på frukostmötena eller skaffa boken och förkovra dig så hörs vi! Tag gärna en funderare hur det förhåller sig med dessa punkter på DIN arbetsplats. I möten och diskussioner.

I nästa post i denna serie går jag igenom C-perspektivet – att ha ett Coachande förhållningssätt.

Read Full Post »

Ever argued with relatives what really happened when that picture was taken? Well, does anyone really know?

Time to give more feedback to your employees? Often when I work with managers and groups feedback and other communication gets stuck in “right-or-wrong-discussions”. Communication like this often ends up in lost motion forward. So, what to do?

Research into our memory system of our brain reveals that we seem to remember things not the way they were. Now, this has been known for a long time – “reality” is filtered through our perceptive filters. We also tend to enter parts of our personality into memories. This has been known also for some time. What’s new is we seem to remember things the way we need to remember them! We remeber them the way it serves us best right now

Conclusions from this? Maybe in feedback, and in appraisals – when memories of important issues and actions differ – why not ask the unexptected question “How come we remeber it so differently?” and “What may be the reasons for our different memories?” and definitely “What can we learn from this?”

Read Full Post »

Många har frågat (speciellt journalister) om vad “det där LUCK är för nåt???” Därför kommer favorit i repris här. Kolla även gärna blogg.sundhult.com – han har skrivit mer om detta än jag, vill jag minnas. Det är mycket trevligt med engagerade följare!!!

Johan

Påminnelse: Releasefest för boken “LUCK-konceptet för hållbart ledarskap” imorrn onsdag 29 juni kl 15 -23. Plats: So Stockholm i Kungsträdgården – mer info http://www.sostockholm.com

Mycket, mycket välkomna!

Johan

I del 1 av denna serie berättar jag historien bakom luck-konceptet. Den är starkt förkortad och när jag ser den så här i efterhand kanske litet väl mycket "inifrån och ut". Nu till konceptet – vad står de olika delarna för – och hur GÖR vi? LUCK är en förkortning för ett koncept som omfattar de fyra områdena Lean Production – ett sätt att bygga sin leverans till kund, brukare med flera Utvecklande internetverktyg – som ger oss helt nya sätt att r … Read More

via Johan Lange's view on…

Read Full Post »

Executing the LUCK concept

Most customers ask me primarily for the “L part” of this concept. To establish a learning and developing organization is essential to a lot of us today. However, as I’ve worked with my customers, starting the opposite way pays off! So, lets start at

Kognition (which of course in English is spelt “Cognition”):

In an early stage of developing the LUCK concept I found brain research to be a great door opener in the sales phase. I also found people who may be sceptic to Lean and Coaching to trust brain research and cognition. I visualized the concept as the L, U, and C to be parts of a rope, whilst the K was the cover or mantle/sleeve, protecting the inner three cables. Areas of Kognition:

Perceptive filters and lenses – we choose what reaches our brain, based on history and experiences
The Lizard Brain
– a simplified model of our rapid, inherited reactions; attack, escape and defense
The Needs system– Maslows hierarchy of needs, Seen-Heard-Acknowledged, Need of belonging et cetera
Behavioural systems – How we act and respond to get acknowledged and accepted
Inner and outer world – how the inner world is created, maintained and balanced
Group dynamics
– effects of human gatherings, FIRO, groupthink et cetera
Team dynamics – What makes great teams: diversity, communication, goal setting et cetera
Defence mechanisms
– functions that basically protects my self esteem and belief system, making it hard to control another human being

Working in this area is VERY rewarding and the amount of daily insights is staggering

Read Full Post »

I del 1 av denna serie berättar jag historien bakom luck-konceptet. Den är starkt förkortad och när jag ser den så här i efterhand kanske litet väl mycket “inifrån och ut”.

Nu till konceptet – vad står de olika delarna för – och hur GÖR vi?

LUCK är en förkortning för ett koncept som omfattar de fyra områdena

Lean Production – ett sätt att bygga sin leverans till kund, brukare med flera
Utvecklande internetverktyg – som ger oss helt nya sätt att relatera till individer
Coachande förhållningssätt – metoder att skapa delaktighet med mera
Kognition – som beskriver hur hjärnan uppfattar, tar in och bearbetar information

Låt oss nu närma oss områdena – ett och ett. Vi börjar i den ordning vi normalt arbetar:

Kognition:
Inom detta område finns det många begrepp och funktioner. Här är några:

Perceptiva filter och linser – vi väljer till stor del vad vi ser, hör och upplever
Reptilhjärnan – förenkling av några blixtsnabba reaktioner: anfall, flykt och försvar
Behovssystem – Maslows hierarki, SHB, tillhöra
Beteendesystem – Vi agerar på ett sätt vi tror fungerar
Inre och yttre värld – hur vi ser och upplever den yttre och hur den inre styr oss
Gruppdynamik – effekter när vi kommer samman, FIRO, groupthink mm
Försvarsmekanismer – metoder vi tar till för att bevara självkänsla och världsbild

Det är väldigt spännande att arbeta med dessa områden och diskussionen kring vårt ledarskap når nya höjder. Många goda insikter kommer redan här.

Coachande förhållningssätt
När vi väl har koll på hur vår hjärna hanterar information är det oftast naturligt att prova det coachande förhållningssättet. I detta område finns en rad verktyg och insatser:

Målstyrning – Hur vi sätter mål tillsammans
Att skräddarsy lösningen – vikten av ett gemensamt “hur”
Egeninventering – vad är det för resurser vi har till buds?
Ledarstilar – och deras effekter
Drivkrafter – att förstå och utforska vad som bäst driver respektive individ
Vad coaching inte är – jämförelser med mentorskap, lärare, handledare, stöd

Utvecklande internetverktyg
Idag finns en rad tjänster och verktyg som inte bara underlättar vår kommunikation internt och externt – utan även utvecklar vårt sätt att tänka, arbeta och förhålla oss till utmaningar. Här är några:

Chatt – ett enkelt och närvarande sätt att dels kommunicera, dels “bonda”
Wiki – att arbeta i strukturer av uppslagskaratär där innehållet skapas av alla
Samarbete i dokument “crowdsourca” – att simultant arbeta i samma dokument
Förstärkt verklighet “augmented reality” – ytterligare data förhöjer intrycket
Geolokaliserade tjänster – någonting som är kopplat till platsen erbjuds
Transparens – en känsla av att “vi kan se in”
Videotjänster – alla former av visuell/audiell/perceptuell påverkan
Bildtjänster – visuell kommunikation
Värdeutbyten – en insats av ett slag ger något annat tillbaka
Speldynamik – funktioner från dataspel och reality/lajv

Lean Production
Detta smått mytomspunna område är inte så mystiskt utan bygger på mycket sunda grundtankar. De bryter dock mot några av de principer vi lär oss under “taylorismen” – till exempel att en dyr maskin inte ska köras så mycket det går. Några grundläggande principer i detta avsnitt:

Värdeflöden – var skapas värdet i er verksamhet – från ax till limpa – för kunden?
Värdeskapande – Vad är slöseri (nödvändigt och icke nödvändig) och inte?
No Blame – vi skapar en kultur där syndabockar blir till problemlösande kreatörer
Ansvaret – medarbetarna i processen vet bäst var man trimmar – delegera ansvaret!
Aktiviteter – tavelmöten är effektiva sätt att få alla att ses, problem lösta och team
Nästa process är din kund – behandla nästa steg som din viktigaste kund
Rätt från mig – jag ser till att det jag lämnar vidare till nästa process är exakt rätt
Takt – vi producerar i den takt som kunden efterfrågar det vi gör
Rätt kvalitet – är den kvalitet kunden betalar för
Överproduktion är alla förlusters moder – skapar köer, binder pengar, skapar felaktiga beroenden och döljer fel och brister

Så där ! Nu har vi det mesta på plats. I del tre går vi in på hur detta kan göras i vardagen – kanske hos er?

(Min plan framöver är att skapa bransch-specifika små LUCK-böcker som ska vara ett gott stöd i vardagen, såväl för medarbetare som chefer och ledare. F n är listan 33 böcker lång – kom gärna med en propå även du – jag kommer behöva personer att intervjua. Exempel på områden: LUCK i sälj, förhandling, ledarskap, projektledning, café, pub, restaurang, skolan, LUCK för skogsbruk, LUCK för grisbönder (jo, faktisk!))

Samtliga ovan beskrivna områden avhandlas mer i detalj i den kommande LUCK-boken. Stay tuned – och ange gärna intresse för boken, planerad release: Maj 2011.

Read Full Post »

Jag har jobbat fram ett koncept som bygger på mycket av det som många söker söker i förändringsarbetet, LUCK-konceptet i korthet:
L – lean, dvs individen, kontinuerliga förbättringar, strukturer för detta
U – underlättande internettjänster, dvs sociala media, mobila terminaler, molntjänster
C – coachande förhållningssätt, dvs stötta 1a perspektiv, gemensamt mål, ansvar, stöd mm
K – kognition, dvs hur hjärnan tar in information

De flesta av mina kunder som vill arbeta med förbättringsarbete/kulturutveckling i organisationen gör det i “L-perspektivet” – bakom ligger ofta ett ökat behov av struktur, ordning och reda. Men när vi väl börjar arbeta är det i K-perspektivet vi börjar – hur vår hjärna verkligen fungerar. När vi väl är klara med det känns det coachande perspektivet rätt naturligt. Därefter börjar vi arbeta med L… När arbetet kommer igång blir U-perspektivet naturligt, då det finns SÅ bra tjänster, funktioner och terminaler att tillgå idag. Vi lever i en spännande tid. Ska vi ses och prata LUCK i din organisation?

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: