Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘metod’

Läste denna post idag – om hur barn lär sig i skolan. Alltid läsvärt hos Deeped. Visst är film ett UTMÄRKT komplement till böcker i skolan. Jag minns att min gode far då han arbetade på Militärhögskolan ofta bjöd in oss söner att se de filmer som de själva såg, just som komplement till allt de läste och klurade på själva. Den som skapat filmerna har ofta lagt ned tusentals timmar på research. Filmindustrin är bra på att trigga känslor och genom det triggar de vårt lärande i mycket hög grad.

Ytterligare ställen där rörligt medium kan spela roll är i våra organisationer. Jag hör i stort sett dagligen kommentaren “men folk läser ju inte protokollen!” Ja, som Einstein lär ha sagt: “Om nuvarande metod inte löser problemet – sök en ny metod!”. Vad hindrar oss att i alla fall prova att göra en kort video där vi sammanfattar de beslut som tagits i ett möte? Lägg videon på ert intranät och se till att den är tillgänglig såväl via dator som mobil. Länka till videon – eller baka in den i en bloggpost. Hur svårt kan det vara?

Read Full Post »

En mycket intensiv period på Gotland tar paus och jag får litet tid att skriva på sådant om inte är akut. Samtidigt med detta har mängden möten varit överväldigande… roliga! Och en mycket vanlig fråga som kommer allt oftare är “hur gör ni i vardagen?” Ja, och så har jag för första gången upplevt det som nog alla som skriver ser fram emot: att en person helt plötsligt utropar “NN – men det är ju DUUU! Jag har din bok!!!!”. Ja, det hände även mig – för några veckor sedan. Men det kommer mer feedback än så. Några vill ha mer “hur” och till och med checklistor. All feedback ska tas in och vi får se hur den ska kanaliseras. ETT sätt kommer bli att beskriva case. Avidentifierat om det krävs, men vissa kunder vill ju vara publika – så då får det bli så i dessa fall.

Nå, dags för litet “hur” då:

Även om många kunder “köper ur” ett perspektiv som L – om man är intresserad av Lean, förändringsledning eller liknande, eller U – utvecklande internetverktyg, som sociala medier, mobilt arbetssätt – så börjar vi i K-perspektivet: Kognition. Hur vår hjärna fungerar. Hur den filtrerar, tar in, minns och agerar.

Arbetsflödet innehåller ofta följande områden där jag beskriver nuvarande teorier och forskningsrön, deltagarna reflekterar och arbetar – vilket landar i insikter, planer och ofta: skratt! Humor är en tråd som går genom hela arbetet. Kanske är det så att frågorna är så stora men också mänskliga att humorn lättar.  Vanliga områden vi arbetar med:

Reptilhjärnan – hur anfall, flykt och försvar lätt triggas i vår verksamhet

Tillhörabehovet – vårt behov att få vara en del av något där vi syns

SHB – att vara sedd, hörd och bekräftad

Filter, lins och vald sanning – hur vi filtrerar våra upplevelser för att få balans mellan inre och yttre värld

Beteendemaskinen – att se skillnader mellan personlighetsdrag, syfte och beteende

Minnet – hur additivt och subjektivt det är – samt även situationsanpassat!

Delaktighet – vikten av att få vara med och bidra till resultat

Det är så klart fler områden men dessa är oftast med.

När vi väl behandlat dessa områden är C-perspektivet rätt självskrivet: Det coachande förhållningssättet:

I det cochande förhållningssättet tar vi upp vikten av följande områden:

Den hjärna som ska utföra bör i de flesta fall vara delaktig

Den som leder måste  kunna vara rimligt transparent och släppa det egna perspektivet

Vi har inte alltid koll på allt vi kan – utan behöver stöd utifrån

En coach råder inte – men kan vara en utmärkt ledsagare “två steg bakom”

Insikt i feedback-trappans olika effekter

Den som studerar Lean Production, Lean Communication med mera känner igen det coachande förhållningssättet i de ledare ni träffat.I Lean tar vi oftast upp

No Blame-kulturen – som skapar kreatörer istället för syndabockar som sopar under mattan

Ständiga förbättringar – något som är naturligt för människan

Skon och var den klämmer – de som verkar i processen vet var den klämmer – och ska ha mandat att utveckla

Visuellt förhållningssätt – det mesta vi gör åskådliggörs visuellt. Förbättringstavlor, Metaplan-övningar, Ishikawa-diagram, Kano-diagram mm

Lågt hängande frukt – att jobba smart: ta först de insatser som “kostar” minst och ger störst effekt

Processernas design – rätt från mig, ledarskap, syn på processarbete mm

Nu ger vi oss på det fjärde och sista perspektivet: U! Litet omständligt kanske, men det är just “Utvecklande internetverktyg”: Internet ändrar villkoren för allt vi har framför oss! Några saker vi ofta arbetar med är:

Visualisering – att i bild, video eller skisser tydliggöra

Video – många är oroliga att göra fel – men inbakad i en blogg går det enklare!

Strömmad video – att nyttja nättjänster kan sprida informationen blixtsnabbt och mata följare med information de nyttjar i sin tur!

Bloggar – att delge, tydliggöra och sprida information är fortfarande i sin linda i många organisationer

Ja, det var litet av hur vi arbetar i vardagen med LUCK-konceptet ko

Mer i dessa ämnen kommer

Read Full Post »

Utan förvirring ingen förändring och ingen kreativitet.

Varför har vi så svårt att tänka nytt?
Just varit på en frigörande session med Callisto Utriainen på twitter: @framgangstankar.

Vad är orsaken att vi har så svårt att tänka kreativt, att hitta sätt att tänka utanför boxen. För vi kan likna hjärnan vid ett antal punkter spridda över whiteboarden – och en av dina vanligaste tankar är länkar genom redan kända punkter, på redan känt sätt. (Ja, när vi lär nytt har det visat sig genom mätningar på neuroner att nya kombinationer skapas. Ska de även bestå krävs, som vi vet, övning!)

Praktisk övning!
Den aktiva övning vi utsattes var visade just detta – att kunna tänka nytt. I detta fall ombads någon att ta upp ett problem. “Att få tiden att räcka till”. Inte helt ovanligt och därför ett utmärkt ämne! Metoden vi sedan använde kan vi nyttja till det mesta. För nog är vi många som behöver bryta mönster? Så här går det till (klipp ur – ta med till jobbet!)

Skriv problemet: “Att få tiden att räcka till”

Lista ett antal verkligt korkade och omöjliga lösningar på problemet

(den listan blir rätt lång och det sker något i oss. I mitt perspektiv ser jag att lekfullheten blir allt större i gruppen ju fler ord som kommer upp. Det är en utmärkt övning i att vidga normerna i gruppen – tankar som “OJ! får man tänka SÅ brett och udda?” gör att det skapas nya tankar.

När den listan är klar (gruppen och tiden bestämmer) så går vi in i sista fasen:

Lista en litet mer rimlig lösning baserat på varje galet sätt ni redan skrivit ned. Nu kommer briljansen! (Dessutom får vi en bra, gruppvis målformulering jag skulle kunna jobba vidare med i mitt LUCK-koncept.)

Tack, Callisto för ytterligare ett bra verktyg att lägga till kreativa verktygsboxen!

Vad har DU för kreativa knep?

Ja, jag är med och tävlar om Bineros grymma “surfplatta” här på #Webcoast. Läs mer här!

Read Full Post »

%d bloggers like this: