Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pink’

I mitt arbete som konsult och utbildare inom ledarskap och organisationsutveckling ser jag ju som alla andra mönster. Skillnaden är kanske att jag fått ynnesten att få se så många per år. Något jag tänkt på på sistone är vikten av RMB: rätt mental bild. Många känner igen den gamla bilden av farleden med skeppet. Själva skeppet symboliserar organisationen, medan kapten kan motsvaras av VD i ett bolag – eller GD i en myndighet. Ombord finns även styrman, som kan motsvaras av vVD, ledningsgruppsledamöter eller stabspersonal.

Men, det är kanske dags att överge denna modell då slutsatserna ofta leder oss fel. På skeppet finns flera personer inom varje verksamhet, medan det i våra organisationer ofta är så trimmat idag att det vara finns EN person som kan “sätta seglen”, en som “sköter motorn”.

Men det stannar inte vid det – dessutom har vi fler personer som “vill vara kapten”. Ibland bygger det till orimliga förväntningar – man blir inte president på en dag, men många är idag organiserade så att många KAN få det ansvaret (och medföljande befogenheter!) men det kräver ett nytt mått av  verksamhetsstyrning. Visst behöver vi ekonomistyrningssystem som kan stötta en spridd organisation – men gör den hela arbetet? Jag tror inte det – och ser framför mig “Eskadermodellen” där vi alla färdas mot ett överenskommet mål, ibland på olika vägar men med god kommunikation via radion. En “trivselkanal” och en “Nödkanal” om något går illa.

Denna modell kräver dock ett par saker av oss:

Respekt för fattade beslut – de beslut som fattats

Spelregler som gäller för samtliga båtar och verksamheter – men anpassat efter båttyp

Respekt för de olika båttyper vi har med oss – en segelbåt är inte lika snabb som en motorbåt kanske – men kräver betydligt mindre bränsle. En kajak tar inte lika mycket last som de andra farkosterna – men rör sig ostört och kan gå in på mycket grunda vatten.

Hur är det i er verksamhet? Kan skillnaden i mental bild ge er några nya tankar? Jag är nyfiken!

Read Full Post »

As an entrepreneur and consultant running my own company I constantly have to consider TIME as one of my crucial factors. Now, that goes for most of us, but as a sole consultant you are the CEO, CFO, CPO and  a lot of other roles. All need attention. That’s one part of the game.

The other is described excellently by Daniel H. Pink in the brilliant book “Free Agent Nation”.

The reason we see more and more free agents is not only the fact large industries are being digitalized – but the fact that most tools of productivity now thanks to digitilazation and internet can be housed in your laptop brings you power over the tools of productivity. What Pink calls “Digital Marxism”

I need to improve on a daily basis – creating the best work flow, from my handy iPhone when waiting for a train over the iPad when I have more writing space and work with pictures, to the Mac Book Pro where all is finalized. Then again – tagging et cetera can be done “upstream” after doing the big work on the MBP. Handy!

What tools are most essential to you? To me – except for what’s already in the Mac Book Pro I use the following daily: (apps, webapps and SW in a good mix)

Evernote – for taking notes – especially mileage for my acounting but also for book writing
Dropbox – for sharing files with myself and others
Delicious – for saving and sharing links
Google Docs – for co-creating text and more
Scrivener – the best author tool?

now, what do you use?

Read Full Post »

I am in the midst of getting everything to work together. A thrilling time.

Daniel H. Pink wrote about “Digital Marxism” in his book “Free Agent Nation” – meaning there is now means
for all freelancers to really live Karl Marx’ ideas on taking power over the tools of production. Now,
with smart tools, apps and software – I realize I will soon be able to write and publish books, keep
my CRM system up-to-date as well as editing pictures. All on the iPad – or somewhere else in the
chain-of-inputs: iPhone, iPad or Mac Book Pro.

Here is a coming app for the iPad: scanning and OCR-ing text. No more piles of business cards
swinging around the desk…

Recently, got some more apps for the iPad – will keep you posted on hints, tips and findings!

Do YOU have workflow tips and hints?

Read Full Post »

%d bloggers like this: