Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘utveckla’

Som kanske bekant har jag under årens lopp arbetat fram ett koncept under varumärket “LUCK-konceptet”. Det innefattar kognition (hur vi uppfattar och behandlar inkommande information), coachande förhållningssätt (leda andra genom deras drivkrafter), utvecklande internetverktyg (sociala medier, tjänster och mobila terminaler) och Lean Leadership.

Med detta koncept som bas utforskar jag intressanta områden. Och ett av dessa är så klart skolan. Jag ska dock inte sålla mig till skaran som enbart kritiserar utan snarare just utforska. Att betrakta, ställa frågor och ge möjliga utvecklingar och vägar till förbättring. För all verksamhet utvecklas – ständigt. Men den kan göra det medvetet eller omedvetet, planerat eller oplanerat. Jag vill mest – som en god pedagog – inspirera till eftertanke. …och kanske ge några inputs till handlingar som utvecklar verksamheten.

Första frågan:

Hur blir jag som elev bra i ett ämne? Om vi för en stund bortser från omgivningen, lärarens kompetens och elevens sociala situation – vilken roll spelar talangen?

Jag har gjort en högst oventenskaplig undersökning idag – och svaret är att lärarens kompetens är klart påverkande – men det är även den egna talangen. Den frågan skulle jag vilja ta tag i vidare. Vad talang handlar om kan vi få från t ex Wikipedia: *Talang (egenskap) – ett uttryck för en övergenomsnittlig fallenhet eller förmåga för någon verksamhet, i intellektuell, fysisk eller annan mening.” Som många av mina vänner skrivit idag: i de ämnen där man upplever sig ha talang går det ofta lättare. Men hur hittar jag min talang? Upplever jag alltid talang när jag har den? (I detta nu inser jag att jag saknar biblioteket hemma i allmänhet och idrottspsykologin i synnerhet. “Att hantera talanger” finns ju där.) Har du själv upplevt att du tidigare eller senare i livet väckt liv i en talang du inte känt till, anat eller kanske helt tagit avstånd ifrån? Och specifikt: fanns det någon LÄRARE som gjort detta i ditt liv?

(Jag är som sagt i ett mycket tidigt stadium i detta utforskande men kan i alla fall göra antaganden ur LUCK-konceptets innehåll för pedagogisk verksamhet som skolan:

L: Lean Leadership: No Blame – det är inte farligt att göra fel – men låt oss förstå hur det gått till så vi kan välja en annan väg. Analysera vad ni gjorde när det blev rätt – använd slutsatserna på det som blev fel. Strukturer för förbättringsarbete. Stor tilltro till individen.

U: Utvecklande internetverktyg: enormt stort ämne. Kollaborativa verktyg – sådana som visar storheten i samarbete. Ber att få återkomma med ytterligare!

C: Coachande förhållningssätt: Här finns det mycket godis! Att få andra att se sin storhet, se styrkor men också hinder som stoppar mig. Feedback som reflekterar, lyfter och skjuter framåt.

K: Kognition: Hur vårt inlärande fungerar, vilka reaktioner olika former av feedback kan ha och vilka alternativ som finns. Även här – en rad aspekter som kommer påverka talangeffekten.

Kommentera gärna!

Read Full Post »

Under en mycket intensiv höst blir det uppenbart – det är många som VILL förändring men inte alla som LYCKAS. Är det ren tur de drabbas av  – de som lyckas? Jag tror att det är lika mycket tur som när goe skidåkaren Stenmark i en intervju med jag tror det var legendariske “Plex” Pettersson fick höra att han hade “tur” som kom etta. “Ja, men är det inte konstigt att ju mer jag tränar – desto mer tur har jag!?”

Det där stora tillfället att skapa det där mötet, att planera för den där fantastiska konferensen då allt ska ske – den kommer sällan. Så ska vi ge upp? Nej, allt för många tappade sugar ligger och skräpar. Men vi har något som finns framför oss. Och det hela tiden – jag har valt att kalla dem “mikro-tillfällen” eller på engelska “micro moments”. De små ögonblick som är så viktiga – att njuta, att vara närvarande, att påverka. För det är ju just i nuet som det lilla maskhålet i tidsrumsväven öppnar sig och vi kan göra skillnad.Men för att detta ska vara möjligt behöver du göra ett förarbete:

* Vart är ni på väg?
* Varför just dit?
* Hur får du med dina medarbetare?
* Vilken feedback passar bäst till resp. individ och när?
* Var väntar du dig mikro-tillfällen?

Lycka till!

PS! Som många andra skapandeprocesser triggades även denna av en yttre faktor. I detta fall en statusuppdatering på Facebook av goe vännen Göran Adlén. Prenumerera även du på hans youtubekanal!

Read Full Post »

%d bloggers like this: