Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘webcoast’

Visst är det härligt när något som legat och pyrt i ens sinne plötsligt flammar upp och blir till en djuplodande insikt att “NU ÄR DAGS!”? Jag hade en sådan upplevelse. Eller en – det var två och de skedde under endast en timme. Det är sådant som sker på så kallade “knytkonferenser” – eller på engelska “unconferences”. En konferens som sker i flera rum och vid flera tidpunkter. Dessa spänner upp den GRID som alla seminarierna samlas i.

Jag var alltså på ett som handlade om API:er. Vad är nu detta? Förkortningen står för “Application Programming Interface” Wikipedia förklarar mer i detalj.

Den stora insikten var i mitt fall hur oerhört stor del detta med API:er kommer ha i det jag kallar “U-perspektivet” i mitt LUCK-koncept. U-perspektivet omfattar samtliga utvecklande tjänster och verktyg som internet i olika skepnader erbjuder. Även mobila terminaler ingår. När en organisation erbjuder öppna API:er innebär det för kunder, partners och kollegiala funktioner att de kan samverka med er – utan att ta resurser från er. I mitt fall skulle det kunna handla om en ehandelssajt som erbjuder profilkläder och reklammaterial som de tar ansvar för men som jag visar upp på min sajt, med mitt gränssnitt och min tonalitet. Här är de två bambuser-sändningarna jag lade ut i förmiddags:

Annika Lidne, Disruptive Media om marknadsföring med API:er – se här

Andreas Krohn, Mashable.se om sin katalog över svenska API:er mm – se här

Read Full Post »

Med risken att några känner sig spammade (sorry!!!) – det var så mycket frågor igår på efterfesten och nu har ju många länken till bloggen. Man ska ju svara när frågan är färsk. Många talare pratade om Passion under SUD2011. LUCK-konceptet försöker greppa om en hel del som skapar en god grund för att passionen ska få flöda i din organisation. Hur? Mer info kommer här – i form av video och text. Fråga och kommentera gärna!


I Christians blogg presenterar jag i video/bambuser tankarna på #webcoast i Göteborg 19 mars: http://bit.ly/ekNVgY Du får bläddra ned till “En transparent lördagsförmiddag” (Tack Stefan för att du bambusade)

Litet mer i text
Bakgrunden, hur och varför kom LUCK-konceptet till?: http://bit.ly/fmFKCJ
Och så själva konceptet i koncentrat: http://bit.ly/etqAVi

Kommentarer? Frågor?

Read Full Post »

Just hemkommen från un-conferencen (förslag till svensk översättning i helgen “knyt-konferens” av “knytkalas” och “konferens”) “Webcoast” som gick av stapeln (sic!) för första gången nu i helgen i det före detta gamla varvsområdet vid Lindholmen i Göteborg. På en knyt-konferens skapas programmet av deltagarna själva. Mycket kreativt och alla har chansen. Inte mycket Jante här inte! (Kan vara en bra öppning för våra skolor!)

Under en tid har jag fått oerhört bärande och peppande meddelanden med frågor om jag kunde berätta mer om mitt “LUCK-koncept”. Stärkt av detta – och av de utmärkta diskussionerna under sommarens knytkonferens #SSWC på Tjärö i Blekinge skärgård blev svaret JA! Sagt och gjort – och inte fega ur! Stora lokalen och först, direkt efter att Maria och Stellan öppnat evenemanget. Och det var inte fel! Vilka sköna frågor, tankar och utmaningar. Nästa gång tar vi dubbla tiden – och lägger in några övningar. Det är knepigt för en publik att ta in fyra olika perspektiv – få ihop hur de synkar och sedan tro eller utmana. (Ett rätt vanligt chefs-fail: att presentera något vi själva lagt ned massor av tid och tankar på – sedan ska våra åhörare “greppa” allt på nolltid. Nå – vi har ju bloggen! Så, här kommer LUCK, i litet större text än tidigare! Kom GÄRNA med kommentarer! Helst öppet här nedan så andra ser och kommer med i tänket -eller per mail /DM på Twitter (@JohanLange). Nu kör vi!

Bakgrund
Jag har själv arbetat som chef i en rad positioner på såväl stora företag som (Siemens-Elema, Ericsson och Microsoft) som små (Sendit, Mecore). I alla chefskurser fanns det något som saknades. Vidare har jag arbetat med sälj i olika roller. Även här fanns det något som saknades. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska söka efter – om det är något okänt man söker.

Vad det var som var fel? Just vårt fokus på felsökning för att korrigera. För så såg det ut – om vi hittar felen och korrigerar dem – då blir allt bättre. Rent logiskt låter det ju bra – men varför hände så litet? Precis som en flygolycka ofta är en kedja av små misstag som adderar till den stora katastrofen växer idéer ibland fram på samma sätt — fast med ett avslut i något väldigt bra. I fallet med LUCK har det varit en rad små händelser, dialoger och utbyten som lett framåt. En sådan var när jag under en certifiering på ett team-verktyg fick höra en mycket kompetent och erfaren konsultkollega utbrista “jamen alla dessa förändringsinsatser – LEDER det någon vart? Egentligen????”

Problematisering
Känner du igen någon eller några av följande problem?

 • Brist på engagemang
 • Missade mål
 • oklart resultat
 • otydlig delegering
 • otydlig feedback
 • otydlig rapportering
 • otydliga mål
 • oklart arbetssätt
 • olika metoder varje gång
 • utbredd vardagsrädsla
 • rädsla att göra fel
 • överdrivet kontrollbehov
 • långsamma processer
 • svag teamkänsla
 • möten som mest består av rapportering av redan kända siffror och resultat
 • mycket litet är framåtriktat och utvecklande
 • CRM-systemen främjar inte kundrelationer utan kontrollerar säljare

Men också

 • ökat behov av tydliga processer
 • ökad volym mobila terminaler
 • mer och mer löses på rörlig fot
 • register och databaser känns för långsamma och dåligt uppdaterade

Tre missförstådda områden
Med ovanstående problem lågmält ringande i öronen konstaterade jag även lätt uppgivet att tre av de områden jag arbetade mycket med samtliga var föremål för satsningar. Satsningar som tyvärr ofta kom på skam. Man började storstilat men orkade inte hålla i det – och snart var de åter i gamla hjulspår. Orden från seniorkonsulten jag refererade till ovan kom åter och åter och åter…

De tre områdena var (och är!):

 • Coachande förhållningssätt
 • Sociala Medier och
 • Lean/Förbättringsarbete

Men det finns som bekant alltid minst två sidor av myntet… Kunde dessa månne ha något gemensamt?

En insikt växer sig stark
Jag bestämde mig för att göra en inventering: var klämmer skon? Varför är det så svårt att hålla i dessa förbättringsprojekt? Denna resa skulle inte bara ta mig med till de tre områdena ovan utan även till hjärnforskningen och då speciellt kognitionen – som jag valt att tolka brett som “hjärnans förmåga att ta in, filtrera och skapa responser på”.

I korthet fann jag att Lean Production (som företag som Toyota, SKF och Scania lagt mycket tankar på – men även kommuner som Vara och Borås och vårdinrättningar som St Göran/Capio och Skaraborgs sjukhus) kräver transparens och en väl stödjande ledare. “No Blame” är ju centralt. Hört det någon annan stans? Japp! I coachingen! Här verkade det finnas stödjande band mellan Lean och Coaching. En första tanke var född: “se till att träna Lean-ledare i coachande förhållningssätt”. Ja. Lätt. Eller, det var det ju inte – för när jag studerade en rad lean-arbetande företag var det svårt att få in detta “tänk”. Det krävdes mer. Mycket mer. Vi ska in och påverka stora strukturer som ofta varit förhärskande under lång tid. Åter till ritbordet!

Under tiden arbetar jag mycket dagligen själv med sociala medier – dels i samarbete med t ex Vladimir Koller. Vi gjorde några insatser för myndigheter, kommuner och statliga organ kring hur sociala medier kommer påverka deras verksamhet. Det blev åter tydligt hur mycken transparens de kan tillföra och hur radikalt de håller på att förändra villkoren för vårt företagande och hur vi driver våra organisationer idag. Men, hallå – sa vi “transparens“??? Det ingår ju även i Coaching och är en stor fördel i Lean. Nu! Nu börjar det likna något. Men HUR ska detta väcka intresse så vi får komma in och jobba med processer, ledarskap och målstyrning? Kort sagt: “Hur får jag alfahannarna och -honorna att lyssna?”

Svaret fanns i dagens hjärnforskning. Då jag läst medicinsk teknik på KTH finns såväl intresset som tillgängligheten till både medicin och teknik naturligt för mig. Medlemskapet i SIPF – Svensk Idrottspsykologisk förening har varit ytterligare en avgörande faktor. Med magnetresonanskameror kan forskarna idag se så mycket mer av vår hjärna – och framför allt göra mätningar under längre tid utan att skada känslig vävnad. Detta har gett stora insikter om vad som egentligen sker där inne. Här har vi logiska bevis som blir bra som motvikt till de “mjukare” faktorerna i sociala medier och coaching.

Vidare kunde jag konstatera att vi i paketet får med

 • två filosofier: lean och coaching
 • modern och enkel teknik: hjärnforskning och sociala medier
 • ledarskap: coaching och lean
 • checklistor: det finns en uppsjö i lean men även coaching

Många perspektiv var nu uppfyllda.

Paketering av konceptet
Jag har lärt mig att det som är paketerat är mycket lättare att ta till sig – och därmed sälja. Så, hur skulle detta paketeras?

L för Lean kändes naturligt, även om många av mina konsultkollegor avrådde “det blir så mycket diskussion om lean då”. Men det är just det jag vill ha!

C för coaching likaså. Även detta ett ord som väcker känslor – och inte sällan begreppsförvirring

K för kognition är även det naturligt.

Sociala Medierna – vad är det de står för? Ja, nog underlättar de vår vardag högst påtagligt? Så fick det bli “underlättande internetverktyg”. Men under bara de två år jag jobbat med slutförandet av konceptet har dessa verktyg blivit allt mer förfinade, så bra att de snarast bidrar till vår utveckling! Sålunda: U för utvecklande internetverktyg!

Konceptet var fött! LUCK!
Det gick ju förstås inte att mönsterskydda, men vad gör det? Låt oss göra det känt och köra igång.

fortsätting följer i del 2…

Read Full Post »

Utan förvirring ingen förändring och ingen kreativitet.

Varför har vi så svårt att tänka nytt?
Just varit på en frigörande session med Callisto Utriainen på twitter: @framgangstankar.

Vad är orsaken att vi har så svårt att tänka kreativt, att hitta sätt att tänka utanför boxen. För vi kan likna hjärnan vid ett antal punkter spridda över whiteboarden – och en av dina vanligaste tankar är länkar genom redan kända punkter, på redan känt sätt. (Ja, när vi lär nytt har det visat sig genom mätningar på neuroner att nya kombinationer skapas. Ska de även bestå krävs, som vi vet, övning!)

Praktisk övning!
Den aktiva övning vi utsattes var visade just detta – att kunna tänka nytt. I detta fall ombads någon att ta upp ett problem. “Att få tiden att räcka till”. Inte helt ovanligt och därför ett utmärkt ämne! Metoden vi sedan använde kan vi nyttja till det mesta. För nog är vi många som behöver bryta mönster? Så här går det till (klipp ur – ta med till jobbet!)

Skriv problemet: “Att få tiden att räcka till”

Lista ett antal verkligt korkade och omöjliga lösningar på problemet

(den listan blir rätt lång och det sker något i oss. I mitt perspektiv ser jag att lekfullheten blir allt större i gruppen ju fler ord som kommer upp. Det är en utmärkt övning i att vidga normerna i gruppen – tankar som “OJ! får man tänka SÅ brett och udda?” gör att det skapas nya tankar.

När den listan är klar (gruppen och tiden bestämmer) så går vi in i sista fasen:

Lista en litet mer rimlig lösning baserat på varje galet sätt ni redan skrivit ned. Nu kommer briljansen! (Dessutom får vi en bra, gruppvis målformulering jag skulle kunna jobba vidare med i mitt LUCK-koncept.)

Tack, Callisto för ytterligare ett bra verktyg att lägga till kreativa verktygsboxen!

Vad har DU för kreativa knep?

Ja, jag är med och tävlar om Bineros grymma “surfplatta” här på #Webcoast. Läs mer här!

Read Full Post »

%d bloggers like this: