Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘knowledge’

Inte många företag jag jobbat på – eller haft insikt i – klarar av att hålla en rimlig koll på vad personalen

Har gjort – arbetat med förr
Gör idag – vad INNEBÄR arbetet? (jo, detta är vi nog bäst på… Men är vi BRA?)
Vill göra imorgon – det som dina medarbetare strävar efter… (Jovisst, detta fångar vi ju upp i medarbetarsamtalet. Ja, vissa gör väl det. Men på många ställen får jag svaret “tjena!” dvs det görs inte på långa vägar. Och ni som gör det – följer ni upp? – En gång om året (i nästa medarbetarsamtal) är för sällan! Vi missar ofta att ambitionen att sträva någonstans är en mycket viktig drivkraft för vad jag gör idag. Här nedan finns en skiss på en modell som jag skapade en gång kring år 2004 tror jag – med en grupp som kallades “Akademikerpoolen” – ett gäng arbetslösa akademiker jag tyckte behövde göra något annat än handlingsplaner. SÅ vi inventerade kunskaper och erfarenheter. Hur – se nedanför bilden!

Arbetet med PAJAS-modellen bygger på att vi

* vi utsätts eller skapar situationer privat (P i modellen)
* vi väljer aktiviteter (A i modellen) i förhållande till dessa händelser
* vi glömmer ofta bort vad vi gjort och vad det pekar på för kompetenser

* vi gör likadant på jobbet (J och A i modellen)
* kan dra nya slutsatser av dessa situationer (S i modellen)

Denna modell får ni gärna låna och sprida! Framför allt fungerar den bra hos individer och grupper som tappat sugen för att “jag är värdelös” eller “vi kan inte och har tappat sugen”.

Read Full Post »

Arbetet med LUCK-konceptet tar mig till härliga ställen. Här är några exempel:

13 april: Boksläppsdiskussion med Attractor:
Var på en introduktion till och diskussion om en bok i Systemisk coaching på Ramböll med Attractor. Intressant och givande – och därifrån fick jag en liten övning i nyfikenhet. Den fick mig att reflektera över dels de “meningslösa statusuppdateringar” som Staffan Heimersson m fl retat sig på – dels över hur jag kan knyta samman C (coaching) och U (bland annat sociala medier): Övningen går ut på att vara nyfiken kring en banalitet. I vårt fall var det en inköpslista. Tack, den blir en utmärkt brygga mellan C och U!
***

14 april: Tidlös kunskap!
Upptäcksfärden gick vidare på fredagen 14 april till “Timeless Knowledge”, ett initiativ att bevara tidlös kunskap – och att återfinna den som gått förlorad. Ett av exemplen vad de åstadkommit är “Den gröna dalen” i norra Sverige – och hur kunskap från Hopi-indianerna gett Massajerna i Tanzania vatten! Från hopplöst läge till framgång! Annika Dopping bjöd in mig till detta och det är jag mycket tacksam för! Följ henne på twitter! @adopping.  Det känns som ledarskapet vi arbetar med i LUCK synkar mycket bra med de grundläggande tankarna – att hålla nere reflexer som avundsjuka och girighet. I L:et kan de lagrade kunskaperna rymmas – och trimmas, utvecklas och delas. Genom U:et kan de kommuniceras och levas i vardagen. Genom C:et kan jag få andra att lyfta – och lyssnas på. Kognitionen ger grund för mycket av detta.I många naturstammar är långsiktiga processer väldigt viktiga – även om de inte skulle kalla dem “lean” så är de väldigt resurssnåla. Och i vissa indianstammar gör man överväganden på sju – SJU – generationers sikt!
Foton och videor: http://www.flickr.com/photos/langecom/sets/72157626521216636/
***

Read Full Post »

%d bloggers like this: