Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘hjärnan’ Category

*** Uppdatering 12-08-29: “Programledare” på UR. ***

Utbildningsradion är modiga och släpper in vardagsmänniskor i detta projekt. Det finns över 7000 programidéer att välja på. Jag valde såklart Kognition – och se gärna videon med utmärkte Peter Gärdenfors, Prof. Kognitionsvetenskap.

Läs mer: http://programchef.ur.se/johan.lange

***

Under detta år kommer jag intensifiera satsningen på LUCK-konceptet. Dels med en engelsk ebok, dels med seminarier och frukostmöten. Som en förberedelse för dessa planerar jag ett antal bloggposter som utvecklar konceptet och vad det kan nyttjas till. På sikt kommer också ett antal “nischböcker” (eller som vissa vill kalla dem “vertikaler”) inom områden som går igen i de kommande bloggposterna: Försäljning, projektledning, förhandlingsteknik men även skola/pedagogik, hotell & restaurang samt café. För att nämna några.

Först ut: K-perspektivet i LUCK, dvs Kognition.
Jag har valt definitionen “….hur hjärnan tar in och bearbetar information” – och i någon mån “vad det ger upphov till”. De faktorer som brukar vara viktigast när vi arbetar med detta område är bland andra

* “Reptilreflexer” – ett litet slarvigt uttryck för snabba reflexer som ofta slår till så fort att vårt medvetna jag knappt hänger med: Anfall, flykt och försvar. Till dessa räknas ofta även “spela död”. Även om dessa reaktioner är naturliga har de ofta tråkiga effekter på en arbetsplats. Men bara att bli medvetna om dem brukar leda till förbättringar

* Balans att påverka och påverkas: vår förmåga att verkligen lyssna är ofta betydligt sämre än vi inbillar oss. Ett bra sätt att stämma av detta är att fråga vår omgivning, framför allt barn… Detta tränar vi i aktivt lyssnande. En STOR insikt för åtskilliga medarbetare! Minns att nyfikenheten är ett av våra smartaste verktyg när vi ska skapa dialog. “På vilket sätt gör ni detta?”

* Perceptiva filter: Den dag vi inser att vi ser på världen genom väldigt olika glasögon – och hör och uppfattar resten på mycket personligt sätt – då ökar förståelsen för varför det blir som det blir. Och att dialogen är absolut nödvändig för resultat. Å andra sidan har dessa olika filter en STOR fördel – vi kan få flera perspektiv belysta. Men då får vi spana uppåt i denna lista: hur HÖR vi dessa perspektiv?

* Viljan att tillhöra: Vi är en människoapa som programmerats till samverkan. Annars fanns inte städerna. Denna starka kraft kan vi alltid nyttja – och när den INTE finns där bör vi intressera oss för vilka orsakerna kan vara!

* Minnet: Vårt minne är inte så exakt som vi tror. I själva verket försöker vår hjärna skapa en sannolik bild av vad som sker omkring oss. Men SANN är den icke. Ingen person kan hävda att hon har tillgång till SANNINGEN. Och vårt kära minne är såväl additivt som subjektivt. Det minns det vi vill – och lägger till och drar ifrån det som behövs. Ofta utan att vi ens är medvetna om det! Och vi kan mycket väl minnas olika varje gång vi tar fram minnet. Enligt minnesforskare nyligen verkar vi minnas “…på det sätt som bäst gagnar oss just nu“.

Det finns såklart en rad faktorer till men jag bromsar där för att skapa en hanterlig mängd information i dessa poster. Kom på frukostmötena eller skaffa boken och förkovra dig så hörs vi! Tag gärna en funderare hur det förhåller sig med dessa punkter på DIN arbetsplats. I möten och diskussioner.

I nästa post i denna serie går jag igenom C-perspektivet – att ha ett Coachande förhållningssätt.

Read Full Post »

I det tysta (?) samlar jag material till nischböckerna som nog börjar komma ut nästa år. En av de som känns angelägna är den om skola och pedagogisk verksamhet. Inte som någon “skriva på näsan-bok” utan som inspiration till en ÄNNU mer utvecklande skola. På denna väg möter jag sköna initiativ – som .SE-stiftelsens tävling “Webbstjärnan” där man i avslappnad form lär sig mer om internet. Läs mer: http://www.webbstjarnan.se/tavlingen/  Och tävligen går igång – idag!

Read Full Post »

Disclaimer: Jag har inte erfarenhet av vare sig skogs- eller lantbruk. De idéer jag för fram här bygger enbart på intryck från folk jag lärt känna och arbetat med.

*** uppdatering: Program om säkerheten i Lantbruket – SR P1 ***
I denna korta programlänk talas om riskerna i lantbruket och den kampanj som ska öka kunskapen hos samtliga såklart med syftet att minska riskerna. Här är länken.

Just i säkerhetsarbete visar det sig ofta att utifrån kommande information inte är tillräckligt. Forskning kring cigarettavvänjning och trafikskador visar att inte ens bilder på konsekvenserna hjälper. De försvarsmekanismer alla av oss har stänger helt enkelt av och vi rationaliserar “det händer inte mig – jag är noggrann”. Ett första steg för att få insikterna och kunskaperna att sjunka in är rätt enkelt: Din personal ska tydligt för dig visa vilka riskerna är – och hur man skyddar sig och vilka handgrepp som är speciellt farliga – och vilka man kan utföra istället. Det är ju inte helt ovanligt att det är när något gått på tok som vi tar genvägar/struntar i skyddsutrustning/mixtrar med skyddshakar mm. “Vänd på kuttingen” är något vi tillämpar med stor framgång just när chefen/ledaren behöver förvissa sig om att medarbetarna förstått. Därefter krävs även uppföljning, men då inte i form av kontroll utan genom dialog som “Hur går det….? Orkar vi gör som vi ska – eller tar vi genvägar?” “Vilka kan konsekvenserna bli då?”

*** åter till original-posten ***

Bakgrund:
Det så kallade “LUCK-konceptet” är en reaktion på ledarskapet i en tid då det mesta förändras Så har det varit i många tider – men i vår tid är är i princip all kunskap tillgänglig så fort du har en mobiltelefon i handen. Vidare kan vem som helst skapa information som når vem som helst som också har tillgång till nätet. Vidare har ungdomar och nya på arbetsmarknaden rest i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Kort sagt – väldigt mycket är nytt – och allt kommer påverkas av internet!

Det kallas ibland “internet of things” de av dina instrument och verktyg som kan kopplas upp kommer kommunicera med din server på gården/enheten. Med några sensorer får du stöd att fatta rätt beslut som sådd, skörd, avverkning med mera. Alls inte som ersättning utan som komplement, en andra bedömning – som kan minska stressen. Ett felbeslut kan ju bli dyrt. Jag tror att det är HÖG tid att prata om vad jag kallar “internet of thinks” – hur internet får oss att tänka. Helt enkelt “hur vill vi ha det?”. Nej, vi kommer inte kunna styra bort internet men vi kan såklart bestämma hur vi ska ha det. Hur gör vi för att få in internettjänster i vår verksamhet på ett sätt som gagnar oss, våra medarbetare, lönsamheten, miljön, bygden med mera.

Jag har burit på den mentala bild som jag tror många delar –  att mekaniseringen gjort att det är allt färre människor engagerade i lantbruket – men jag får av mina goda vänner i verksamheten att det vänt. För att gå runt krävs det ofta att man förvärvar egendom som finns på annan plats än där jag själv håller till. Detta – tillsammans med öka komplexitet ökar behovet av ett utvecklat ledarskap. Ett ledarskap som bygger på principer vi har anledning att vara stolta över – i kombination med nya insikter för att landa i ett ledarskap som gör såväl chef/ägare som medarbetare och kunder nöjda. Dessutom på ett sätt som är hållbart vad avser människor, natur och övriga resurser.

Under de konferenser jag närvarat på och presenterat konceptet har jag ständigt fått frågor ur lant- och skogsbruksperspektiv:  “Kan du göra detta för grisbönder?” “Kan detta tillämpas hos min kompis som är bonde?” “Jag är mjölkbonde och gillar tankarna – men hur gör jag – fullt ut?” “Hur ska jag göra som jägmästare?”

Det är här jag transparent och enkelt (och för att leva mitt eget koncept!) svarar: Det vet jag inte! Men ni vet – det är NI som kan er verksamhet. Det är en av de ofta missade grundbultarna i “Lean” – den som är i processen, som jobbar dagligen där är expert. Ingen jäkla konsult ska komma o stå i potatislandet och vara expert. Ni kan er näring. Jag har en idé som verkar kunna binda samman olika perspektiv som var för sig är inte svåra att förstå – men jobbiga att hålla igång.

Hur gör man då med LUCK? HyperIsland intervjuade mig förra veckan. En mycket kort genomgång kommer här (här en 4 minuterspresentation från sommaren i Almedalen i år) men även en enklare skriftlig här: Ett sätt att leda dig själv och din personal på ett sätt som leder mot målen på ett sätt gör att du blir tydligare, slipper vara  så mycket på plats för att kontrollera och får mer tid till planering med mera – och förhoppningsvis nå goda resultat! Det handlar mycket om att skapa målen ihop, hitta drivkrafter men också kräva ansvar och transparens. I ett bra team “mörkar” vi inte för varandra!

Detta är mitt första utkast till hur LUCK-konceptet skulle kunna fungera i Lant- och skogsbruk. Finns intresse så sammanställer jag en skrift om detta med praktiska exempel. Kom gärna med synpunkter i kommentarsfälten nedan!

Arbetsgivarrollen har alltså ändrats radikalt: Mer arbetsgivarfrågor i form av lagar och förordningar, säkerhet och miljö och så – personalansvaret! Här finns två områden jag arbetat mycket med under de senaste åren:

Distansledarskap: förmågan att få personal som arbetar på en annan ort än min egna. Det kräver tydliga mål, sätta rätt arbetsklimat, nå resultat och mål, få grupper av människor att fungera ihop, konflikthantering med mera med mera.

Detta ledarskap bygger alltså på att du inte kan vara närvarande jämt. Hur ska du då agera? En lokal arbetsledare är oftast nödvändigt – men hur vet du att denne person följer dina tankar? (Det händer – men det kan lika väl gå åt annat håll)

Det finns åtminstone ett område jag inte alls berör här: Arbetsrätt och -juridik. Men detta kan du ofta nå via din lokale LRF-representant/motsv.

Så hur kommer LUCK-konceptet in i lant- och skogsbruk? I korthet är LUCK (uttala det som du vill, som en “luck-öppning” eller som “lycka” på engelska). Konceptet består av fyra områden:

L: Lean-ledarskap: Det PRATAS mycket om Lean men vad är det? Jag tycker tanken om att vi som är i teamet är experter, samverkar för att varje dag göra saker bättre. Ska man lyckas med det måste man ta bort rädslor. Rädslan att göra fel – om du gör det ska du våga säga det och tillsammans fixar vi det! Det bybber på att om felen kommer upp så blir det bättre. Som alla idrottare vet – vågar jag fel så blir det oftare rätt! (ansvaret mm kommer i de andra bokstäverna) Baseras på tankar från bland andra Deming (drivkrafter, processer mm), Juran (kvalitet mm), Ohno (lean i praktiken, japanska sjön mm). Filosofi som ger bra stämning på jobbet och klirr i kassan!

K: Kognition: Lean (ovan) bygger mycket på insikter om hur människor fungerar. Om du försöker mästra någon, vad händer då? Det ser ju UT som om de fattar och lyssnar. Men när du går kommer de göra på sitt sätt. Är det inte bättre om vi gör på VÅRT sätt? Något vi kommit överens om, något vi VET fungerar och så gör oss till ett samverkande team? (Ordet kognition handlar om hur hjärnan tar in, filtrerar och skapar grund för känslor, tankar och handlingar.) Sätter vi oss på folk så gör de som de vill – samverkar vi kan vi bli världsklass! I kognitionen måste vi förstå att om någon kommer med obehagliga beslut så slår lätt reptilhjärnan till. Den har visat sig mycket framgångsrik – i överlevnad. När det gäller ledarskap finns det smartare sätt. Reptilen: Anfall, flykt och försvar.

C: Coachande förhållingssätt: Här är ledarstilen som krävs. En ledarstil som strävar mot det gemensamma målet(-en), ser individerna, ställer frågan “hur?” oftare än “varför?” men också utmanande och ansvarstriggande. Är man kvar litet grand i det gamla ledarskapet “ensam är stark” så känns detta lätt flummigt. Jag kan LOVA att det är så in i Norden handfast. Och gå inte på myten att coachande förhållningssätt bara tar tag i det lätta och väjer för det svåra. Tvärsom! Med denna ledarstil kan du gå rätt in, lyssna av, stämma av och hitta nyordning om det har “skitit sig”. Men sakerna blir ju inte bättre om du ryar och styr (och reptilhjärnorna redan stängt butiken för länge sen).

U: Utvecklande kommunikationsverktyg: Hur kommer kommunikation och internet in i detta? Ja, du kan ju kartlägga dina ytor i skog och land på centimetern när. Vilka möjligheter det ger! Vidare kan du ha sensorer som ger mången värdefull data.De internettjänster vi nu möter är i mycket en förlängning på våra sinnen: viljan att behövas, bekräftelse, delning av idéer, bilder, videor, texter – via tjänster som Twitter, Facebook, Evernote, Bambuser, Instagram. Här finns det ett rejält utbud till mycket ringa kostnader – men det är en bra investering i tid att skapa ordning och reda bland verktygen. Dina medarbetare kommer gilla dig för det här!

Detta var ett första utkast. Och för att leva mitt egna koncept – ja, jag är på djupt vatten. Men ibland är det när man kryssar där som man hittar guld. Så, låt höra – hur synkar detta med era tankar som Lant- och skogsbrukare?

Johan

(Ja jag borde haft några vackra bilder av svenska odlingslandskap – de kommer!)

Read Full Post »

“Ögonen är själens spegel” sa man förr. Mycket talar för att man hade helt rätt – även om tänkandet och våra mentala bilder inte är just det man avsåg med det stora begreppet “själen”.

I mitt arbete med LUCK-konceptet håller jag ständig bevakning i ämnena Lean, Sociala Medier/Utvecklande kommunikationsverktyg, Coachande förhållningssätt och Kognition.

En ständig källa inom kognitionen har varit, är och kommer säkert vara återkommande pärlor till program i Sveriges Radio P1. Några av dessa program är Filosofiska rummet. Min favorit är när en neurolog, en kognitionsvetare och en filosof samtalar. Ett annat är
Vetandets värld, ett program som naturligtvis inte enbart handlar om kognition och neurologi – men rätt mycket! Lyssna på detta program om eyetracking/ögonrörelser.

Programmet går igenom funktionen att våra ögon avslöjar en hel del om våra tankar i allmänhet och den mentala bilden i synnerhet. Ögonen följer med i den bild vi vandrar. Det överraskande är att det verkar gälla oavsett om den är en direkt bild av att vi faktiskt vandrar i det aktuella rummet – eller i en mental bild!

Varför är detta viktigt? Jo när vi arbetar praktiskt ligger alltid en mental karta i botten. Detta brukar jag tydliggöra under mina uppdrag och det är slående hur ofta vi inte inser detta. I värsta fall kan en fråga som “är vi överens?”  i en ledningsgrupp i princip inte betyda ett dugg! Vi kan tro att vi är överens – förutsatt att den mentala kartan är densamma. Det är den oftast INTE.

Hur kommer vi tillrätta med detta? Ur LUCK-konceptet kan vi ta “no blame” som grund i vår organisationskultur, dvs det är OK att tänka annorlunda, ställa frågor för att förstå. Många övningar vi gör visar att vi ställer allt för få frågor i vardagen.

Ur de kognitiva och coachande perspektiven vänder vi på kuttingen: “OK, vi är alltså överens – då tar vi en fikapaus. Efter denna vill jag som VD (eller byt till din roll) veta följande:
1. Hur påverkar detta beslut din verksamhet?
2. Vilka resurser kräver det? (pengar, folk, tid, material, transporter etc)
3. Vilket är ditt första steg?

Det är oerhört viktigt att detta sker i en anda av “no blame” att man får “tänka högt” och att det inte urartar i härskarteknik och spel.

När det gäller mentala föreställningar finns det en helt färsk bok om detta av bland andra Fredrik Weibull (följ honom på Twitter!) – boken heter “Träna tanken!”

Nu vill jag höra DINA tankar om detta!

*** Uppdatering! ***

Detta med “avslöjandet” då? Jo, prova följande: fråga din vän hur många fönster de har hemma – notera hur många “stopp” de gör. Be denne sedan nämna resultatet. Skiljer det något?

Read Full Post »

De flesta av oss är här i Almedalen för att påverkas – och påverka!
Något som Almedallen verkligen ger möjlighet för är att MINGLA.
Det är den gren inom affärsmannaskap som vi svenskar sägs vara
sämst på.

Några tips:

Utgå från att du är intressant! (det är ALLA!)
Din inställning kommer påverka hur väl det går.

Var genuint nyfiken! (Nyfikenhet har vår hjärna svårt att skydda sig mot)
Lyssna noga, väv ihop dina perspektiv med den du möters perspektiv.

Kasta in en krok! (filtren är öppna under några sekunder)
Intresse kommer först EFTER kunskap! Du behöver alltså överföra ett litet kunskapsblock genom det lilla filterhål som är öppet under några sekunder. Men hur i hela friden ska DET gå till? Fundera på hur det du gör kan påverka den person du just nu minglar med. Ledtrådar får du via namnbricka, logga eller – BÄST! – genom att fråga:
“vem är du och vad gör du?” ger massor av information

Bygg gemenskap:
“något seminarium som berört dig?” (vi delar ju detta med att gå på seminarier här i Almedalen)

Kombinerat påstående med fråga:
“jag hjälper mina kunder med deras ledarskap – vad gör du?”

Påläst fråga:
“jag har hört att ni…. – hur går det?”

@ gå vidare. Ingen vill fastna med en person. Däremot kan vi vilja ta kontakt igen. Imorrn, i höst… Det är här det förträffliga visikortet kommer in. “trevligt att talas vid, lycka till i veckan!”

Efteråt:

När du fått kortet: skriv datum, ämne ni pratade om – och plats/sammanhang.
Fotografera visitkortet med mobilkameran.
Anslut dig gärna till bra tjänst som lagrar bilden och “taggar” den – vilket gör den sökbar. För få av oss har tiden att sortera visitkorten som man gjorde förr.
Hör av dig till samtliga inom en vecka, även om det bara är för att tacka för mötet ( här får du nytta av dina noteringar på visitkortet!)

Lycka till – och hoppas vi ses i vimlet/minglet!

Johan

Read Full Post »

Läste denna post idag – om hur barn lär sig i skolan. Alltid läsvärt hos Deeped. Visst är film ett UTMÄRKT komplement till böcker i skolan. Jag minns att min gode far då han arbetade på Militärhögskolan ofta bjöd in oss söner att se de filmer som de själva såg, just som komplement till allt de läste och klurade på själva. Den som skapat filmerna har ofta lagt ned tusentals timmar på research. Filmindustrin är bra på att trigga känslor och genom det triggar de vårt lärande i mycket hög grad.

Ytterligare ställen där rörligt medium kan spela roll är i våra organisationer. Jag hör i stort sett dagligen kommentaren “men folk läser ju inte protokollen!” Ja, som Einstein lär ha sagt: “Om nuvarande metod inte löser problemet – sök en ny metod!”. Vad hindrar oss att i alla fall prova att göra en kort video där vi sammanfattar de beslut som tagits i ett möte? Lägg videon på ert intranät och se till att den är tillgänglig såväl via dator som mobil. Länka till videon – eller baka in den i en bloggpost. Hur svårt kan det vara?

Read Full Post »

Jag fick en fråga igår om den senaste utbildningen jag gick i Göteborg nyligen, den till handledare i Lean-spelet. Den lägger en viktig bit till ett pussel som ständigt utvecklas: hur implementera gott förbättringsarbete.

Syften och inriktningar inom LUCK-konceptet®

L: Ständiga förbättringar, No blame, Push till Pull, kundens röst, visualisering
U: Publika kanaler, smidigt utbyte, lagring och sökning, SEO
C: Coachande förhållningssätt, utveckla, finna nytt o varianter, feedbacktrappan
K: Reptilreflexer, behov, tillhöra, drivkrafter, gruppdynamik, konflikter, låsningar

Övningar och insatser:

L: Spring o rita, kaffekokaren, Lean-spelet
U: Google Docs, Dropbox, Evernote, Ifttt, molntjänster, GTD
C: Perspektivskifte, vänd på kuttingen, SAL, Aktivt lyssnande, 360-graders, metaplan
K: Reptilen, Vald sanning, Tydligt/otydligt, Kolbs lärstilar, SDI, ITP, feedbackteknik

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: